Warsztaty Umiejętności Społecznych dla dzieci – jesień 2019

Dodano: 19 sierpnia, 2019r.

Warsztaty Umiejętności Społecznych to zajęcia skierowane dzieci w wieku 6-12 lat, które: 

– mają trudności w relacjach z rówieśnikami, 
– chciałyby mieć większą swobodę w kontaktach społecznych i móc czerpać z nich więcej radości,
– chciałaby nauczyć się radzić sobie z silnymi emocjami 
– chcą poznać sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów w grupie.

CEL WARSZTATÓW

Celem warsztatów jest poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych. Podczas zajęć, poprzez zabawę i grupowe zadania, dzieci:
– będą doskonalić umiejętności komunikacyjne,
– będą miały okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu
– poznają własne uczucia oraz sposoby radzenia sobie z silnymi emocjami,
– nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie.

Jakie korzyści przyniesie dziecku udział w zajęciach?

Dzięki warsztatom uczestnicy doświadczą wsparcia grupy w pokonywaniu trudności. 
Będą mogli testować nowe sposoby reagowania w trudnych sytuacjach i korygować swoje utrwalone style zachowania, które negatywnie wpływały na ich relacje z innymi.
Uczestnicy będą mieli również możliwość usłyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Informacje zwrotne od rówieśników i prowadzących udzielane w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji dają dziecku niepowtarzalną szansę zobaczenia siebie w oczach innych. Ta odpowiednio przekazana wiedza jest świetnym narzędziem do pracy nad sobą.
Wzajemne działanie, motywowanie, sięganie do swoich zasobów, oraz doświadczanie, że można inaczej… stanowi wielką inspirację do zmian na lepsze.

Konsultacja zwrotna
Po zakończeniu zajęć, na życzenie rodzica, istnieje możliwość konsultacji zwrotnej – spotkanie poświęcone jest omówieniu funkcjonowania dziecka podczas zajęć, przekazaniu wniosków i wskazówek dla rodziców.

GRUPY, TERMINY

PONIEDZIAŁEK

GRUPA I 

Dla dzieci, które mają 7-9 lat i jednocześnie są uczniami klas 1 – 3 szkoły podstawowej.

Zajęcia w poniedziałki, w godzinach 16:00 – 17:30

GRUPA II

Dla dzieci, które mają 10-13 lat i jednocześnie są uczniami klas 5 -6 szkoły podstawowej.

Zajęcia w poniedziałki, w godzinach 18:00 -19:30 

Cena: 1500 zł 
Terminy (15 zajęć): 
wrzesień: 30
październik: 7, 14, 21, 28
listopad: 4, 18, 25 
grudzień: 2, 9, 16 
styczeń: 13, 20, 27 
luty: 3

WTOREK

GRUPA III

Dla dzieci, które mają 8-10 lat i jednocześnie są uczniami klas 2 – 4 szkoły podstawowej.

Zajęcia we wtorki, w godzinach 16:00 – 17:30

GRUPA IV

Dla dzieci, które mają 9-11 lat i jednocześnie są uczniami klas 3 – 5 szkoły podstawowej

Zajęcia we wtorki w godzinach 18:00 -19:30

Cena: 1500 zł 

Terminy (15 zajęć): 

październik: 1, 8, 15, 22, 29
listopad: 5, 12, 19, 26 
grudzień: 3, 10, 17 
styczeń: 14, 21, 28

ŚRODA

GRUPA V

Dla dzieci, które mają 6-8 lat i jednocześnie są uczniami klas 0-2 szkoły podstawowej.

Zajęcia w środy, w godzinach 16:00 – 17:30

Cena: 1500 zł 

Terminy (15 zajęć): 

październik: 2, 9, 16, 23, 30
listopad: 6, 13, 20, 27 
grudzień: 4, 11, 18 
styczeń: 8, 15, 22,

CENA I PŁATNOŚCI

Cena cyklu zajęć w semestrze jesiennym 2019:   1500 zł

Cena obejmuje:
>>  15 zajęć 90-cio minutowych
>>  Zajęcia prowadzone przez 2 osoby
>>  Kameralną grupę (8-10 dzieci)

Wpłata zaliczki w wysokości 150 zł powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu od Fundacji informacji o zakwalifikowaniu dziecka do grupy. Pozostała część kwoty powinna być opłacona nie później niż 14 dni PRZED datą rozpoczęcia warsztatów.
Opłaty są dokonywane przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bullerbyn.
Odpłatność w ratach możliwa w indywidualnych sytuacjach.

Konsultacja zwrotna  z rodzicem po zakończeniu cyklu zajęć – spotkanie poświęcone omówieniu funkcjonowania dziecka podczas zajęć, wniosków i wskazówek dla rodziców (na życzenie rodzica) – 120 zł /50min. 

MIEJSCE

Poradnia Bullerbyn,  
Al. Wyzwolenia 7  (parter, wejście w bramie) – mapa (kliknij)

ZAPISY

Konsultacja

Zależy nam aby każde dziecko w pełni skorzystało z warsztatów, dlatego zajęcia poprzedzone są konsultacją z psychologiem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka oraz obszarów w rozwoju wymagających wsparcia. Po konsultacji zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub zostanie zaproponowana inna forma wsparcia.

Na konsultację zapraszamy rodziców. W indywidualnych przypadkach może okazać się potrzebne również dodatkowe spotkanie z dzieckiem.

Informujemy, że zajęcia są warsztatem wspierającym rozwój umiejętności społecznych, a nie grupą terapeutyczną. Udział w konsultacja nie jest jednoznaczny z przyjęciem do grupy. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Osoby kontynuujące udział w warsztatach (uczestnicy zajęć w poprzednim semestrze lub latem) są zwolnione z konsultacji.

Koszt konsultacji: 120 zł /50 min.

Na konsultacje można się umawiać telefonicznie:
– 517216735 (do 19 lipca i od 12 sierpnia), 
– 512759502 (do 12 lipca i od 12 sierpnia)  
lub mailowo: [email protected]

Prosimy o zapoznanie się z OWU Poradni oraz Regulaminem warsztatów.

Lista zainteresowanych

Osoby zainteresowane otrzymaniem z Poradni Bullerbyn informacji o Warsztatach Umiejętności Społecznych prosimy o pozostawienie danych swoich i dziecka w formularzu (przycisk poniżej). Pozwoli nam to na kontakt z Państwem gdy będziemy planować nabór.

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

Karolina Kozicka

Psycholog, terapeutka I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii, specjalność zdrowie i psychoterapia. Ukończyła program stażowy „Pomoc psychologiczna i profilaktyka dla młodzieży” w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki w Warszawie. Absolwentka stażu psychologicznego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie. 

Współpracuje ze szkołami i placówkami socjoterapeutycznymi, gdzie prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców i pedagogów. Od siedmiu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi dla których prowadzi autorskie treningi i warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży i rodziców.

Jakub Krzyżanowski

Psycholog i trener. Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra. Obecnie w trakcie programu przygotowującego do wykonywania zawodu psychoterapeuty Gestalt w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.  

Swoje doświadczenie zdobywał prowadząc zajęcia warsztatowe z dziećmi oraz młodzieżą z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień oraz warsztaty antystresowe. Obecnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bullerbyn prowadzi warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci oraz konsultacje dla dzieci z trudnościami rozwojowymi i ich rodziców. Pracuje również jako tutor i mentor w Wolnej Szkole Demokratycznej Bullerbyn.

W swojej pracy stara się zrozumieć emocje dziecka, pomagać mu w ich wyrażaniu oraz modelować dążenie do zmiany poprzez umiejętne stawianie granic. Obserwacja radości i swobody działania dzieci sprawia, że praca daje mu ogromną satysfakcję.

Marcelina Nowak

Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Ukończyła Akademię Wychowawców Bullerbyn, Kurs Tutorski 1. st. Fundacji Kolegium Tutorów oraz Szkołę Trenerów Dramy w Drama Way. 

Od wielu lat związana z Fundacją Bullerbyn, jest wychowawcą podczas letniego i zimowego wypoczynku, mentorką i tutorką Wolnej Szkoły Demokratycznej Bullerbyn. W poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzi Warsztaty Umiejętności Społecznych dla dzieci młodszych.

Miłośniczka wycieczek, przyrody i zdrowego trybu życia.

Agnieszka Turula

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, pedagog. Ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt,  kurs arteterapii w Instytucie Ericsonowskim, cykl szkoleń z zakresu pracy socjoterapeutycznej i dialogu motywującego. 

Pracowała jako mentorka w szkołach demokratycznych, prowadziła warsztaty edukacyjne i spotkania z rodzicami.  Obecnie zajmuje się prowadzeniem grup i warsztatów rozwojowych dla dzieci i młodzieży, warsztatów socjoterapeutycznych i rozwijających kompetencje społeczne, warsztatów dla rodziców oraz konsultacji. 

Fatima Janiak

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Pracuje z dziećmi mającymi trudności rozwojowe oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu, a także udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego.

Doświadczenie zdobywała na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, w Fundacji Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR, Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, Instytucie Psychologii Zdrowia, Fundacji Bullerbyn jako wychowawca na Wioskach Bullerbyn oraz stażysta na Warsztatach Umiejętności Społecznych. 

W pracy ważne jest dla niej holistyczne spojrzenie na dziecko, indywidualne podejście oraz akceptacja. Miłośniczka natury, lasu oraz bycia tu i teraz.