Fundacja

Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych powstała z potrzeby zapewnienia dzieciom pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Naszym głównym celem jest upowszechnianie relacji opartej na szacunku i zaufaniu między dorosłymi a dziećmi, a w szczególności profilaktyka przemocy w kontakcie z dziećmi w środowisku wychowawczym. To co nas wyróżnia spośród innych organizacji działających w tym obszarze, to fakt, iż dostrzegliśmy swoją rolę w tworzeniu wspólnotowego środowiska dorosłych i dzieci.

Nasze projekty zawsze bazują na synergii oddziaływań ukierunkowanych na rozwój naszej organizacji jako wspierającej wychowawców w ich przygotowywaniu do pracy z dziećmi, rodziców oraz samych dzieci. Uważamy, że jedynie działania w obrębie całego systemu składającego się na proces wychowawczy mają szansę przynieść realne rezultaty w postaci pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka. I przynoszą – jak pokazuje nasze kilkuletnie już doświadczenie, które zdobyliśmy także dzięki czerpaniu z dobrych praktyk innych organizacji zajmujących się podmiotowością dziecka.

Fundacja Bullerbyn prowadzi Niepubliczną Placówkę Oświatowo – Wychowawczą „Wioska Bullerbyn” oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Bullerbyn. W ramach działalności tych placówek Fundacja nieustannie szkoli rodziców i wychowawców w zakresie umiejętności społecznych i wychowawczych, a także oferuje wsparcie superwizyjne.

Zarząd Fundacji

  • Marianna Kłosińska – Prezes Zarządu
  • Juliusz Kłosiński
  • Małgorzata Świderska
  • Joanna Górecka

Statut Fundacji (kliknij)

Geneza i działania Fundacji Bullerbyn

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi działaniami. Polegają one na realizowaniu projektów, rozwijających więzi międzyludzkich oraz umacniających dobre, zdrowe relacje w rodzinie i w szkole.

Misję Fundacji widzimy we wsparciu współpracy rodziców, wychowawców, nauczycieli i dzieci, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Mamy przekonanie, że właśnie dzięki temu dzieci uczą się wartościowych postaw społecznych, niezbędnych do tego, by umacniały się pozytywne procesy w naszym społeczeństwie, przeżywającym trudne przemiany ekonomiczno-społeczne.

Fundacja została powołana do życia w roku 2007, będącym rokiem jubileuszu setnych urodzin Astrid Lindgren. Jesteśmy dumni z faktu, że naszemu przedsięwzięciu patronuje duch dzieciństwa zamieszkujący twórczość tej pisarki, która „nigdy nie zapomniała, jak cudownie, a równocześnie trudno jest być dzieckiem.” Włączamy się w nurt działań społecznych, które w Europie zostały zapoczątkowane własnie w Szwecji dzięki aktywności zarówno pisarskiej jak i społecznej Astrid Lindgren.

Fundacja Bullerbyn skupia wokół siebie dzieci i rodziców oraz osoby, które wiążą swoje życie zawodowe z pracą z dzieckiem i rodzicem. Wszystkim nam zależy na budowaniu wzajemnych relacji opartych na szacunku i zaufaniu.

Rok po roku

W lipcu 2007 r., jeszcze nieformalnie, w domu obecnej prezeski fundacji Marianny Kłosińskiej zrealizowaliśmy pierwszy dwutygodniowy wyjazd dla dwadzieściorga dzieci i ich rodzin nazwany „Wioską Bullerbyn”, podczas której całymi rodzinami poprzez wspólną zabawę opartą na kanwie książki Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” zrozumieliśmy, jak ważna jest dla naszych rodzin idea podmiotowego traktowania dzieci. Podjęliśmy wówczas decyzję o powołaniu fundacji.

W sierpniu 2008 roku już jako Fundacja Bullerbyn zorganizowaliśmy wakacje letnie „Wioska Bullerbyn”. Ważnym czynnikiem była łatwość codziennego dostępu do Wioski dla rodziców, którym zależało na pełnym uczestnictwie w projekcie (wieczorne czytanie, zajęcia integracyjne dla rodzin, warsztaty psychoedukacyjne). Projekt odpowiadał na rzeczywistą potrzebę społeczną i cieszył się dużym zainteresowaniem. Stąd stał się sztandarowym projektem Fundacji.

Rok 2009 przyniósł kolejne zmiany i dalszy rozwój Fundacji. Zrealizowaliśmy kolejne dwie Wioski Bullerbyn włączając do projektu ponad setkę dzieci i ich rodziców w tym, dzięki pomocy GOPS Lesznowola i IKEA Janki, nieodpłatnie, dziesięcioro dzieci i ich rodziców z rodzin ubogich. Nasze działania zyskały kolejny walor społeczny w postaci integracji środowiskowej.  Dzięki współpracy z Pracownią Rzeczy Różnych Synapsis w Wilczej Górze zrealizowaliśmy 3 projekty, podczas których odbyły się warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, warsztaty zajęciowe z elementami psychoedukacji dla dzieci oraz spotkania integracyjne dla dzieci, rodziców i wychowawców. Zyskaliśmy również nowych współpracowników, wolontariuszy i sympatyków. Regularnie zaczęły odbywać się spotkania i szkolenia kadry w formule Akademii Wychowawców Bullerbyn. Uczestniczyliśmy w szkoleniach i konferencjach podnoszących kompetencje zespołu Fundacji.

W roku 2010 odbyły się kolejne Wioski Bullerbyn, gromadzące kilkaset rodzin. Projekt współfinansował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Zrealizowaliśmy również ferie zimowe i projekty szkoleniowe. Współpracowaliśmy z innymi organizacjami działającymi w sferze celów statutowych Fundacji Bullerbyn. Nasze działania objęło patronatem MiastoDzieci.pl.

2011 – powołujemy do życia dwie placówki oświatowo wychowawcze. Poradnię psychologiczno-pedagogiczną Bullerbyn oraz NPOW Wioska Bullerbyn. Wioska Bullerbyn trwa całe wakacje. Zimą organizujemy dwa zimowiska i ferie rodzinne. Wspierają nas Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa oraz Kuratorium Oświaty. Akademia Wychowawców Bullerbyn to już roczny staż szkoleniowo-praktyczny. Kończą ją 22 osoby, uzyskując Certyfikat.

2012 – poza dotychczasowymi działaniami, w których bierze udział 460 osób powstaje pierwsza grupa unschoolingowa – projekt dedykowany dzieciom edukowanym poza szkołą. Uczestniczy w tym przedsięwzięciu czworo dzieci (trzy rodziny). Jeszcze w tym samym roku rozpoczynamy współpracę z Fundacją Edukacja Demokratyczna. Tworzymy w Warszawie pierwszą grupę inicjatywną, której celem jest stworzenie szkoły demokratycznej.

We wrześniu 2013 – m.in. dzięki naszej aktywności stanowiącej odpowiedź na coraz wyraźniejsze dążenia rodziców świadomych potrzeb rozwojowych ich dzieci powstają w Polsce cztery niezależne ośrodki edukacji pozaszkolnej. Pośród nich Świetlica Bullerbyn. Jesteśmy uczestnikami europejskiej konferencji edukacji demokratycznej EUDEC w Holandii i podejmujemy decyzje o członkowstwie w europejskim stowarzyszeniu EUDEC.

2014 – W Wioskach Bullerbyn uczestniczyło niemal 1000 dzieci. Akademię Wychowawców kończą kolejni specjaliści (15 osób). Prowadzimy dwie grupy unschoolingowe w ramach Świetlicy Bullerbyn. Wpłaty z 1% pozwoliły na dofinansowanie wypoczynku siedmiorga dzieci oraz dofinansowanie działań pięciu grup inicjatywnych. W całej Polsce działa już około 15 grup inicjatywnych oraz ośrodków dla dzieci z edukacji pozaszkolnej w formie grup unschoolingowych i szkół demokratycznych. Jesteśmy uczestnikami europejskiej konferencji edukacji demokratycznej EUDEC w Danii.

2015 –poza stałymi projektami organizujemy w Polsce w dniach 1-9 sierpnia konferencję edukacji demokratycznej z całej Europy w ramach organizacji EUDEC. Biorą w niej udział przedstawiciele szkół demokratycznych z całej Europy i Polski, łącznie około 300 osób. Na ostatni dzień 9 sierpnia realizowany jako otwarty Festival Inspire the Future dołączają do nas osoby z całej Polski zainteresowane tą alternatywą w edukacji. Tego dnia w Ojrzanowie jest blisko 600 osób. Odbywają się otwarte warsztaty, pokazy filmów, w tym polskie premiery “School of trust” i “Being and becoming”. Głównym punktem festiwalu są wystąpienia mówców z całego świata, w tym: Christel Hartkamp (Holandia), John Moravec (USA), Chris Mercogliano (USA), Fiona Carnie (UK), Zofia Aleksandra Schacht-Petersen (Dania), Derry Hannam (UK); oraz z Polski:, Wojciech Eichelberger i Jac Jakubowski (dokumentacja filmowa tych wystąpień dostępna jest na knale Youtube Fundacji Bullerbyn: https://goo.gl/wciVqn)

2016 – kontynuujemy nasze działania rozwijając obszar prac nad rozwojem edukacji demokratycznej w Polsce. Projekt szkoły demokratycznej obejmuje swoimi badaniami Instytut Badań Edukacyjnych. Jesteśmy uczestnikami międzynarodowej konferencji edukacji demokratycznej IDEC&EUDEC w Finlandii, który inauguruje fiński rzecznik praw dziecka Tuomas Kurttila.

2017 – Na przełomie marca i kwietnia odbywa się w Izraelu kolejna międzynarodowa konferencja IDEC. Uczestnicząc w niej, nawiązujemy kontakt z Yaacovem Hechtem – liderem międzynarodowego ruchu edukacji demokratycznej i reformatorem izraelskiego systemu edukacji, dzięki któremu edukacja demokratyczna weszła do systemu oświaty publicznej. Efektem tego spotkania jest wizyta Pana Yaacova Hechta w Polsce pod koniec kwietnia oraz jego  deklaracja uczestniczenia w organizowanym przez nas ogólnopolskim zjeździe społeczności szkół demokratycznych EUDEC17PL i w Festivalu Inspire the Future.

Sprawozdania Fundacji Bullerbyn

KRS 0000292425
https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl