Cennik

  • Konsultacja z rodzicem – 120 zł /50 min.
  • Konsultacja indywidualna z dzieckiem -120 zł/50 min
  • Informacja zwrotna udzielana rodzicowi (na życzenie rodzica) po Warsztatach Umiejętności Społecznych – 120 zł /50 min.
  • Pisemna informacja o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć (na życzenie rodzica) – 120 zł
  • Terapia indywidualna – 120 zł/50 min.
  • Konsultacja dla par/ dwojga rodziców – 170 zł/90 min.

Konto Poradni Bullerbyn:

PKO BANK POLSKI S.A.
27 1440 1101 0000 0000 1150 2385