Cennik

  • Konsultacja wstępna z rodzicem – 130 zł /50 min.
  • Informacja zwrotna udzielana rodzicowi (na życzenie rodzica) po Warsztatach Umiejętności Społecznych – 130 zł /50 min.
  • Indywidualna terapia psychologiczna dzieci – 140 zł/50 min.

Uwaga: W przypadku nieodwołania spotkania do dwóch godzin przed umówionym terminem, koszt konsultacji w nowym terminie wynosi 260 zł.

  • Opinia pisemna informacja o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć WUS (na życzenie rodzica) – 220 zł.

Dane do przelewu:

Numer konta Poradni Bullerbyn:
PKO BANK POLSKI S.A.
27 1440 1101 0000 0000 1150 2385