Przekaż 1,5% Fundacji Bullerbyn

Dodano: 27 lutego, 2024r.

Nasza Misja: Wspieramy rodziców, wychowawców i dzieci w budowaniu więzi opartych na szacunku i zaufaniu.

Fundacja działa na rzecz dobra społecznego w obszarach zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Możecie wesprzeć działania Fundacji przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rocznych rozliczeniach.
Przekazane przez Was środki umożliwiają nam realizację naszych celów statutowych.

Wasza darowizna umożliwia Fundacji Bullerbyn realizować projekty wspierające rozwój dzieci i młodzieży oraz ich rodziców tworzących środowisko edukacji demokratycznej oraz ruch unschoolingowy w Polsce.

Dzięki przekazanemu przez Was 1,5% możemy szkolić kadrę przygotowując ją do pracy w duchu edukacji demokratycznej, budując jej kompetencje w obszarze wsparcia uczniów w edukacji pozaszkolnej. 

Zajmujemy się również organizacją wypoczynku dla dzieci w ramach projektu Wioska Bullerbyn. Podopieczni Fundacji mogą spędzać wakacje blisko natury, jednocześnie odkrywając swoją sprawczość i rozwijając samodzielność. 

Możesz wesprzeć nasze projekty edukacyjno-wychowawcze podając wybrany cel szczegółowy

 • Wypoczynek 
  Umożliwiamy dzieciom z rodzin w trudniejszej sytuacji materialnej wakacje w Wiosce Bullerbyn, uczestnictwo w półkoloniach oraz innych projektach Fundacji. 
  To dzięki Wam w 2023 roku dofinansowaliśmy wyjazd szóstki dzieci na nasze kolonie!

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania na rzecz rozwoju edukacji demokratycznej możesz również przekazać 1,5% podatku na naszą Fundację bez podawania celów szczegółowych

Jak możesz nas wspomóc?

Przekaż 1,5% wpisując w PIT numer
KRS Fundacji Bullerbyn:  0000292425.

albo

rozlicz się online przy użyciu programu do rozliczeń PITax.pl

Pobierz program PIT

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki
w ramach współpracy z IWOP.

Akceptujemy również darowizny w Bitcoin.

Zrealizowane działania statutowe:

Placówki:

 • Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza “Wioska Bullerbyn”
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Bullerbyn”

Projekty:

Wieloletni projekt Wioska Bullerbyn – w jego ramach realizujemy następujące działania:

 • kolonie i obozy stacjonarne oraz wędrowne dla dzieci i młodzieży;
 • zimowiska dla dzieci;
 • warsztaty psychoedukacyjne oraz grupy rozwojowe i grupy wsparcia dla rodziców;
 • Akademia Wychowawców Bullerbyn – roczny staż rozwojowy dla osób pracujących z dziećmi obejmujący szkolenia i praktykę pod superwizją;
 • Wolna Szkoła Demokratyczna Bullerbyn – świetlica dla dzieci spełniających obowiązek szkolny i/lub nauki poza szkołą (dla dzieci od 6 do 18 roku życia);

Wspieranie ruchu społecznego na rzecz edukacji domowej, unschoolingu oraz szkół demokratycznych w Polsce

 • działania informacyjne, doradcze i szkoleniowe;
 • integracja lokalnych środowisk edukacji pozaszkolnej
 • organizacja międzynarodowego zjazdu szkół demokratycznych EUDEC oraz otwartej konferencji edukacyjnej Inspire the Future 2015 
 • organizacje konferencji dotyczących edukacji m.in.: Konferencja Kreatywnej Edukacji 2019

Sprawozdania finansowe za lata ubiegłe:

rozwiń listę

Sprawozdanie za rok 2021

Sprawozdanie za rok 2020

Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie za rok 2016

Sprawozdanie za rok 2015

Sprawozdanie za rok 2014

Sprawozdanie za rok 2013

Sprawozdanie za rok 2012

Sprawozdanie za rok 2011