KONTAKT

Fundacja Bullerbyn
na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych
05-506 Wilcza Góra, ul. Nieziemska 1
NIP 1231134020, KRS 0000292425

Biuro Fundacji:
Karina Zagroda
Marceli Kłosiński
tel. 517 216 735
[email protected]

Godziny Pracy Fundacji:
poniedziałek – piątek,
godz. 9:00-17:00

Adres:
al. Wyzwolenia 7
00- 572 Warszawa


EDUKACJA DOMOWA, DEMOKRATYCZNA I UNSCHOOLING:

Szkoła Podstawowa Bullerbyn
Aleksandra Berg
sekretariat pracuje w godz. 9.00-15.30
ul. Piękna 11, lok. 8
tel.: 513 767 749
[email protected]
SP Bullerbyn (google.com)

Szkoła Podstawowa Ronja
Julia Kogut – Maliszewska
sekretariat w godz. 10.00-15.00
ul. Piękna 11, lok. 8
tel.: 798 895 038
[email protected]
S.P. Ronja (google.com)

Liceum Astrid
Aleksandra Berg
sekretariat pracuje w godz. 9.00-15.30
ul. Piękna 11, lok. 8
tel.: 513 767 749
e-mail: [email protected]
L.O. Astrid (google.com)

Biuro IPET (SP Ronja, SP Bullerbyn, LO Astrid)
ul. Piękna 11, lok. 8
tel.: 519 738 427, mail: [email protected]
Biuro IPET pracuje w pon., wt., czw. w godz. 10.00-15.00.
Biuro realizuje zadania dotyczące Indywidulanych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Unschooling
Magdalena Drzewek
sprawy bieżące, koordynacja egzaminów klasyfikacyjnych
tel.: 797 525 224
[email protected]

Wolna Szkoła Demokratyczna Bullerbyn
Anna Pękala – wicedyrektorka ds nadzoru pedagogicznego,
konsultacje tutorsko – mentorskie, okresy adaptacyjne
tel.: 530 413 300,
WSD Bullerbyn (google.com)


ROZLICZENIA Z PODOPIECZNYMI

Małgorzata Szymańska
tel. 506 931 570
[email protected]


WYPOCZYNEK

Biuro Wioski Bullerbyn:
Zosia Świąder
tel. 515 734 007
[email protected]
www.wioskabullerbyn.pl
Lato i zima w mieście
[email protected]


NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Poradnia Bullerbyn:
Joanna Górecka
tel. 512 759 502
[email protected]
Al. Wyzwolenia 7


RACHUNKI BANKOWE:

konto Fundacji Bullerbyn:
PKO BANK POLSKI S.A.
85 1440 1101 0000 0000 0687 1046

konto Poradni Bullerbyn:
PKO BANK POLSKI S.A.
27 1440 1101 0000 0000 1150 2385


CZYTAJ WIĘCEJ o FUNDACJI:

CZYTAJ WIECEJ o EDUKACJI DOMOWEJ, DEMOKRATYCZNEJ I UNSCHOOLINGU:Lokal Fundacji Bullerbyn przy Alei Wyzwolenia 7 jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne
dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.