KONTAKT

Fundacja Bullerbyn
na rzecz wspólnoty
dzieci i dorosłych
ul. Nieziemska 1
05-506 Wilcza Góra
NIP 1231134020, KRS 0000292425

Biuro Fundacji
Tomasz Górecki
tel.: 517 216 735
[email protected]

Biuro Fundacji
pracuje w godzinach
poniedziałki: 12:15-16:00
pozostałe dni: 10:00-16:00

Adres:
ul. Piękna 11 lok. 8
00-549 Warszawa


EDUKACJA DOMOWA, DEMOKRATYCZNA I UNSCHOOLING:

Szkoła Podstawowa Bullerbyn
sekretariat pracuje w godz. 9:30-16:00

Aleksandra Berg
Magdalena Michalska
al. Wyzwolenia 9 lok. 67
00-572 Warszawa
tel.: 513 767 749

[email protected]
SP Bullerbyn (google.com)

Szkoła Podstawowa Ronja
sekretariat pracuje w godz. 9:30-16:00

Aleksandra Berg
Magdalena Michalska
al. Wyzwolenia 9 lok. 67
00-572 Warszawa
tel.: 513 767 749

[email protected]
S.P. Ronja (google.com)

Liceum Astrid
sekretariat pracuje w godz. 9:30-16:00

Julia Maliszewska
Zoja Kogut
ul. Inżynierska 8
03-422 Warszawa
tel.: 798 895 038

[email protected]
L.O. Astrid (google.com)

Unschooling
Julia Maliszewska (SP klasa 8, LO klasa 4)
[email protected]

Malina Chojecka (SP klasy 5-7)
[email protected]

Magda Gołębiewska (LO klasy 1-3)
[email protected]

Aleksandra Berg (SP klasy 1-4)
[email protected]

Biuro IPET (SP Ronja, SP Bullerbyn, LO Astrid)
biuro IPET pracuje w godzinach 10:00-15:00
ul. Piękna 11 lok. 8
00-549 Warszawa
tel.: 519 738 427
[email protected]

Biuro realizuje zadania dotyczące Indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wolna Szkoła Demokratyczna Bullerbyn
Anna Pękala
wicedyrektorka ds. nadzoru pedagogicznego

konsultacje tutorsko-mentorskie
okresy adaptacyjne

tel.: 530 413 300
WSD Bullerbyn (google.com)


ROZLICZENIA Z PODOPIECZNYMI

Małgorzata Szymańska
tel.: 506 931 570
[email protected]


WYPOCZYNEK

Biuro Wioski Bullerbyn:
Zosia Świąder
tel.: 515 734 007
[email protected]
www.wioskabullerbyn.pl

Lato i zima w mieście
Dorota Korniłow-Dej
tel.: 789 138 470
[email protected]


NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Poradnia Bullerbyn:
Dorota Korniłow-Dej
tel.: 789 138 470
[email protected]
al. Wyzwolenia 7
00-572 Warszawa


RACHUNKI BANKOWE:

konto Fundacji Bullerbyn:
PKO BANK POLSKI S.A.
85 1440 1101 0000 0000 0687 1046

konto Poradni Bullerbyn:
PKO BANK POLSKI S.A.
27 1440 1101 0000 0000 1150 2385


CZYTAJ WIĘCEJ o FUNDACJI:

CZYTAJ WIECEJ o EDUKACJI DOMOWEJ, DEMOKRATYCZNEJ I UNSCHOOLINGU:Lokal Fundacji Bullerbyn przy Alei Wyzwolenia 7 jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne
dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.