NOWY SEMESTR – Warsztaty Umiejętności Społecznych – jesień 2024

Warsztaty Umiejętności Społecznych to zajęcia skierowane dzieci, które: 
– mają trudności w relacjach z rówieśnikami, 
– chciałyby mieć większą swobodę w kontaktach społecznych i móc czerpać z nich więcej radości,
– chciałaby nauczyć się radzić sobie z silnymi emocjami 
– chcą poznać sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów w grupie.

CEL WARSZTATÓW

Celem warsztatów jest poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych. Podczas zajęć, poprzez zabawę i grupowe zadania, dzieci:
– będą doskonalić umiejętności komunikacyjne,
– będą miały okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu
– poznają własne uczucia oraz sposoby radzenia sobie z silnymi emocjami,
– nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie.

Jakie korzyści przyniesie dziecku udział w zajęciach?

Dzięki warsztatom uczestnicy doświadczą wsparcia grupy w pokonywaniu trudności. 
Będą mogli testować nowe sposoby reagowania w trudnych sytuacjach i korygować swoje utrwalone style zachowania, które negatywnie wpływały na ich relacje z innymi.
Uczestnicy będą mieli również możliwość usłyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Informacje zwrotne od rówieśników i prowadzących udzielane w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji dają dziecku niepowtarzalną szansę zobaczenia siebie w oczach innych. Ta odpowiednio przekazana wiedza jest świetnym narzędziem do pracy nad sobą.
Wzajemne działanie, motywowanie, sięganie do swoich zasobów, oraz doświadczanie, że można inaczej… stanowi wielką inspirację do zmian na lepsze.

Konsultacja zwrotna
Po zakończeniu zajęć, na życzenie rodzica, istnieje możliwość konsultacji zwrotnej – spotkanie poświęcone jest omówieniu funkcjonowania dziecka podczas zajęć, przekazaniu wniosków i wskazówek dla rodziców.

GRUPY, TERMINY

PONIEDZIAŁEK

GRUPA I Poniedziałki 16:00 – 17:30

Dla kogo? Dla dzieci, które mają 8-9 lat i jednocześnie są uczniami klas 1 – 3 szkoły podstawowej.

Cena: 2025 zł (15 zajęć x 90min)
Terminy:
wrzesień: 23.09, 30.09
październik: 07.10, 14.10, 21.10, 29.10
listopad: 04.11, 18.11, 25.11
grudzień: 02.12, 09.11, 16.12
styczeń: 13.01, 20.01, 27.01

GRUPA II Poniedziałki 18:00 -19:30 

Dla kogo? Dla dzieci, które mają 13-15 lat i jednocześnie są uczniami klas 7-8 i 1ponadpodstawowa.

Cena: 2025 zł (15 zajęć x 90min)
Terminy:
wrzesień: 23.09, 30.09
październik: 07.10, 14.10, 21.10, 29.10
listopad: 04.11, 18.11, 25.11
grudzień: 02.12, 09.11, 16.12
styczeń: 13.01, 20.01, 27.01

WTOREK

GRUPA III Wtorki 16:00 – 17:30

Dla kogo? Dla dzieci, które mają 9-11 lat i jednocześnie są uczniami klas 3 – 5 szkoły podstawowej.

Cena: 2025 zł (15 zajęć x 90min)
Terminy:
październik: 01.10, 08.10, 15.10, 22.10, 29.10
listopad: 05.11, 12.11, 19.11, 26.11
grudzień: 03.12, 10.12, 17.12
styczeń: 07.01, 14.01, 21.01

GRUPA IV Wtorki 18:00 -19:30

Dla kogo? Dla dzieci, które mają 12-14 lat i jednocześnie są uczniami klas 6 – 8 szkoły podstawowej

Cena: 2025 zł (15 zajęć x 90min)
Terminy:
październik: 01.10, 08.10, 15.10, 22.10, 29.10
listopad: 05.11, 12.11, 19.11, 26.11
grudzień: 03.12, 10.12, 17.12
styczeń: 07.01, 14.01, 21.01

ŚRODA

GRUPA V Środy 16:30 – 18:00

Dla kogo? Dla dzieci, które mają 6-8 lat i jednocześnie są uczniami klas 0-2 szkoły podstawowej.

Cena: 2025 zł (15 zajęć x 90min)
Terminy:
październik: 02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 30.10
listopad: 06.11, 13.11, 20.11, 27.11
grudzień: 04.12, 11.12, 18.12
styczeń: 08.01, 15.01, 22.01

CENA I PŁATNOŚCI

Cena cyklu zajęć w semestrze jesiennym 2024: 2025 zł

Cena obejmuje:
>>  15 zajęć 90-cio minutowych
>>  Zajęcia prowadzone przez 2 osoby
>>  Kameralną grupę (7-10 dzieci)

Płatności:
I. Zaliczka 800 zł powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu od Fundacji informacji o zakwalifikowaniu dziecka do grupy. 
II. Pozostała część kwoty (1225zł) powinna być opłacona nie później niż 14 dni PRZED datą rozpoczęcia warsztatów.

Opłaty są dokonywane przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bullerbyn.
Odpłatność w ratach możliwa w indywidualnych sytuacjach.

Konsultacja zwrotna  z rodzicem po zakończeniu cyklu zajęć – spotkanie poświęcone omówieniu funkcjonowania dziecka podczas zajęć, wniosków i wskazówek dla rodziców (na życzenie rodzica) – 130 zł /50min. 

MIEJSCE

Poradnia Bullerbyn,  
Al. Wyzwolenia 7  (parter, wejście w bramie) – mapa (kliknij)

ZAPISY

Konsultacja wstępna

Zależy nam aby każde dziecko w pełni skorzystało z warsztatów, dlatego zajęcia poprzedzone są konsultacją z psychologiem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka oraz obszarów w rozwoju wymagających wsparcia. Po konsultacji zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub zostanie zaproponowana inna forma wsparcia.

Na konsultację zapraszamy rodziców. W indywidualnych przypadkach może okazać się potrzebne również dodatkowe spotkanie z dzieckiem.

Informujemy, że zajęcia są warsztatem wspierającym rozwój umiejętności społecznych, a nie grupą terapeutyczną. Udział w konsultacja nie jest jednoznaczny z przyjęciem do grupy. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Osoby kontynuujące udział w warsztatach (uczestnicy zajęć w poprzednim semestrze lub latem) są zwolnione z konsultacji.

Koszt konsultacji wstępna: 130 zł /50 min.

Zapisy:


[email protected]
Dorota Dej tel. 789 138 470
Tomasz Górecki tel. 517 216 735

Prosimy o zapoznanie się z OWU Poradni oraz Regulaminem warsztatów.

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

Dorota Korniłow-Dej

Psycholog, socjoterapeutka, trenerka. Ukończyła roczny program edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie, który posiada akredytację EAP i EAGT, Integralne Studium Rozwoju Osobistego oraz Kurs Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i Komunikacji Opartej na Empatii w Szkole Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ma też za sobą szkolenia z Treningu Zastępowania Agresji, oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. W trakcie szkolenia z Terapi Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Jej doświadczenia opierają się na pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w funkcjonowaniu społecznym, radzeniu sobie z emocjami, stresem, nadpobudliwością psychoruchową. Prowadzi konsultacje z rodzicami oraz indywidualnie wspiera dzieci.

Koordynatorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bullerbyn.

Anna Koźlińska

Trenerka rozwoju kompetencji społecznych, współpracująca zarówno z organizacjami pozarządowymi w Polsce jak i za granicą.  Studiowała psychologię oraz kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień prowadzi psychoedukacyjne warsztaty z użyciem metod edukacji nieformalnej dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Ukończyła liczne szkolenia i kursy związane z pracą z młodzieżą i z dziećmi (m.in “Kurs na relacje” w Stowarzyszeniu Praktyków Dramy Stop-Klatka, “Train the trainers” organizowany przez Stowarzyszenie ASK Yourself).

Marcelina Nowak

Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Ukończyła Akademię Wychowawców Bullerbyn, Kurs Tutorski 1. st. Fundacji Kolegium Tutorów oraz Szkołę Trenerów Dramy w Drama Way.

Od wielu lat związana z Fundacją Bullerbyn, jest wychowawcą podczas letniego i zimowego wypoczynku, mentorką i tutorką Wolnej Szkoły Demokratycznej Bullerbyn. W poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzi Warsztaty Umiejętności Społecznych dla dzieci młodszych.

Miłośniczka wycieczek, przyrody i zdrowego trybu życia.

Monika Szczerba

Absolwentka Psychologii oraz Filologii Angielskiej (na Uniwersytecie Warszawskim). Ukończyła Akademię Wychowawców Bullerbyn, zdobyła certyfikat tutorki w Szkole Tutorów (Collegium Wratislaviense). Ma wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą jako lektorka j. angielskiego.
Od 2013 r. jest związana z Fundacją Bullerbyn – pracuje jako wychowawczyni podczas Wiosek Bullerbyn, obecnie jest mentorką i tutorką w Wolnej Szkole Demokratycznej Bullerbyn.
Miłośniczka Tolkiena, gry na gitarze i nieustannego uczenia się.

Katarzyna Trędota

Psycholog. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność psychologia kliniczna dziecka). Ukończyła m.in. kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT, roczny staż w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, szkolenia z treningu zastępowania agresji oraz dwustopniowy kurs terapii ręki.

Pracuje w warszawskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, konsultacjami wychowawczymi dla rodziców, prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz warsztaty dla specjalistów.