Ludzie Fundacji

Na pewno znacie wiele osób z zespołu Fundacji Bullerbyn.
Spotykacie ich w Wiosce Bullerbyn i w wielu działaniach w trakcie roku.

Jeśli jednak to za mało, to poniżej możecie przeczytać, jak budujemy strukturę naszej społeczności fundacyjnej.

Zapraszam do lektury

Marianna Kłosińska założycielka – inicjatorka i obecna prezeska Fundacji

Rodzice

Bullerbyn współtworzymy razem w gronie rodziców obecnych, przyszłych lub po prostu intencjonalnychdokładnie tak samo, jak podczas pierwszej Wioski Bullerbyn w naszym domu w 2007 roku. W tamtym gronie przyjaciół, będących młodymi rodzicami, wiedzieliśmy, że potrzebujemy wzajemnego wsparcia. Każdy z nas dawał z siebie to, co mógł, a dzieciaki czuły, że jesteśmy wspólnotą i jestem przekonana, że właśnie dlatego dobrze się czuły. Wielu z nas rodziców zostaje w Bullebyn na dłużej – tak jak Małgosia Świderska, Aga Stoń, Magda Kidoń, Asia Górecka czy moja nieoceniona mama Stefania Wilczyńska. Rodzice działają również w zespołach wioskowych i w grupach unschoolingowych.  Naturalną koleją losu wychowawcy bullerbynowi dołączają do nas już jako rodzice – tak jak Małgosia Łuczak, Ewa Dańska i Magda Przymusiała. Bywa, że współpracujemy razem dla dzieci latami w ramach wspólnych przedsięwzięć tak, jak w przypadku współpracy z Wujkiem Mniam Mniam (Państwo Maciejczykowie) czy Moniką i Marcinem Kornackimi, którzy wspierają nas poligraficznie. Ale bywa też, że jesteście z nami tylko przez chwilę, w śmiechu, czasem w trudzie. Każda taka chwila bezcenna i ważna, łącząca nas w trosce o dzieciaki.

Rada Fundacji

to organ Fundacji wymagany w Organizacjach Pożytku Publicznego. Ustawowe i statutowe uprawnienia Rady to zadania nadzorcze i kontrolujące. Jest ona bezpośrednim zwierzchnikiem Zarządu. W Fundacji Bullerbyn Radę tworzą Anna Lamentowicz Muszyńska – radca prawny oraz Alicja Kaleńska Klimczak – specjalista w zakresie zarządzania finansami. Z naszej perspektywy rola Rady jest przez Annę i Alicję realizowana w formule mentoringu i wsparcia.

Zarząd Fundacji

dźwiga odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie organizacji pozarządowej. Będąc członkami Zarządu pilnujemy wszelkich formalnych obowiązków NGO i OPP, zatwierdzamy decyzje organizacyjne i finansowe, czuwamy nad bezpieczeństwem i dbamy o elastyczną i przyjazną strukturę. Zarząd reprezentują obecnie Małgorzata Świderska, Joanna Górecka oraz Juliusz i Marianna Kłosińscy.

Zespół biura Fundacji

to Tomek Górecki (koordynator biura Fundacji), Dorota Korniłow-Dej (biuro Wioski Bullerbyn) oraz Małgosia Szymańska (rozliczenia z podopiecznymi)

Zespół koordynujący fundacyjne przedsięwzięcia  

to koordynatorzy poszczególnych działań, którzy współpracują ze sobą po to, by Bullerbyn działało w synergii. W zespole tym działają obecnie: Joanna Górecka jako koordynator działań Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Marianna Kłosińska – Niepubliczna Placówka Oświatowo Wychowawcza. Akademię Wychowawców Bullerbyn koordynują Błażej Puziak i Magdalena Kidoń – kierownik merytoryczny. Zosia Świąder koordynuje letnie i zimowe miejskie projekty dla dzieci.

Zespół wychowawców

to zarówno osoby współpracujące z nami od dłuższego czasu (Certyfikowani Wychowawcy Bullerbyn), jak i uczestnicy projektu Akademia Wychowawców Bullerbyn, którzy biorą udział w rocznym stażu i rozpoczynają swoją przygodę z Fundacją. Każdy z wychowawców bierze udział w cyklu szkoleń przygotowujących do pracy z dziećmi, a także korzysta ze wsparcia superwizji. Bullerbynowe Ciocie i Wujkowie to ludzie, którzy są otwarci na własny rozwój, po to, by między innymi wspierać w rozwoju dzieci.

Psychologowie, trenerzy i superwizorzy

prowadzą warsztaty dla wychowawców  i rodziców, konsultacje psychologiczne i superwizje. Wśród nich przede wszystkim Magdalena Kidoń (psycholog, psychoterapeuta Gestalt), która współtworzy zespół Poradni Bullerbyn. Jednym z najważniejszych dla nas działań wieloletnich jest wsparcie warsztatowe i superwizyjne dla wychowawców Wiosek Bullerbyn – tu wspierają nas również Agnieszka Stoń (psycholog, trener), Anna Groth (psycholog, psychoterapeuta systemowy).

Jednym z warunków wspópracy z Fundacją jest własna superwizja.

Współpracujemy z wieloma instytucjami, których wkład w merytoryczny kształt naszych działań jest nieoceniony. Szczególnie wdzięczni jesteśmy Instytutowi Małego Dziecka z Poznania, Instytutowi Komeńskiego, Fundacji Sto Pociech, Fundacji Mama i Fundacji Edukacja Demokratyczna.

Jesteśmy również członkami zrzeszeń działających na rzecz rozwoju dzieci i edukacji: European Democtatic Education Community oraz Federacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci

Składamy podziękowania za wieloletnie zaufanie i wsparcie Wojciechowi Eichelbergerowi, Joaanie Jeżak, Annie Ziglińskiej, Barbarze Jagusztyn, Krzysztofowi Górskiemu oraz zespołowi portalu MiastoDzieci.pl.

Kadra Bullerbyn (Kopiowanie)