Warsztaty Umiejętności Społecznych – wiosna 2023

Dodano: 7 grudnia, 2022r.

Zapraszamy dzieci na Warsztaty Umiejętności Społecznych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bullerbyn.
Zajęcia dedykujemy dzieciom, które mają trudności w relacjach z rówieśnikami a chciałyby mieć większą swobodę w kontaktach społecznych i czerpać z nich więcej radości. To również propozycja dla dzieci, które chciałaby nauczyć się radzić sobie z silnymi emocjami oraz poznać sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów.

CEL WARSZTATÓW

Dzięki warsztatom dzieci doświadczą wsparcia grupy w pokonywaniu trudności. 
Będą mogły testować nowe sposoby reagowania w trudnych sytuacjach i korygować swoje utrwalone style zachowania, które negatywnie wpływały na ich relacje z innymi.

Uczestnicy będą mieli również możliwość usłyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Informacje zwrotne od rówieśników i prowadzących udzielane w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji dają dziecku niepowtarzalną szansę zobaczenia siebie w oczach innych. Ta odpowiednio przekazana wiedza jest świetnym narzędziem do pracy nad sobą.
Wzajemne działanie, motywowanie, sięganie do swoich zasobów, oraz doświadczanie, że można inaczej stanowi wielką inspirację do zmian na lepsze.

Konsultacja zwrotna
Po zakończeniu zajęć, na życzenie rodzica, istnieje możliwość płatnej konsultacji zwrotnej – spotkanie poświęcone jest omówieniu funkcjonowania dziecka podczas zajęć, przekazaniu wniosków i wskazówek dla rodziców.

Celem warsztatów jest poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych.

Podczas zajęć, poprzez zabawę i grupowe zadania, dzieci:
– będą doskonalić umiejętności komunikacyjne,
– będą miały okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu, 
– poznają własne uczucia oraz sposoby radzenia sobie z silnymi emocjami,
– nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie.

GRUPY, TERMINY

PONIEDZIAŁEK
Grupy prowadzą Karolina Kozicka i Anna Koźlińska

GRUPA I – poniedziałki, w godzinach 16:00 – 17:30
Dla dzieci, które mają 8-9 lat i jednocześnie są uczniami klas 2 – 3 szkoły podstawowej.

GRUPA II – w poniedziałki, w godzinach 18:00 – 19:30
Dla dzieci, które mają 12-14 lat i jednocześnie są uczniami klas  7 – 8 szkoły podstawowej.

Cena: 1680 zł
Terminy (14 zajęć): 
marzec: 6.03, 13.03, 20.03, 27.03
kwiecień: 3.04, 17.04, 24.04
maj: 8.05, 15.05, 22.05, 29.05
czerwiec: 5.06, 12.06, 19.06

WTOREK
Grupy prowadzą Dorota Korniłow – Dej i Katarzyna Trędota

GRUPA III – wtorki, w godzinach 16:00 – 17:30
Dla dzieci, które mają 9 – 10 lat i jednocześnie są uczniami klas 3 – 4 szkoły podstawowej.

GRUPA IV – wtorki w godzinach 18:00 -19:30
Dla dzieci, które mają 10-11 lat i jednocześnie są uczniami klas 5 – 6 szk. podstawowej.

Cena: 1680 zł 
Terminy (14 zajęć)
marzec: 7.03, 14.03, 21.03, 28.03
kwiecień: 4.04, 18.04, 25.04
maj: 9.05, 16.05, 23.05, 30.05
czerwiec: 6.06, 13.06, 20.06

ŚRODA
Grupę prowadzą Monika Szczerba i Marcelina Nowak


GRUPA V – środy, w godzinach 16:30 – 18:00
Dla dzieci, które mają 6-8 lat i jednocześnie są uczniami klas 0-2 szkoły podstawowej.Cena: 1680 zł 
Terminy (14 zajęć): 
marzec: 8.03, 15.03, 22.03, 29.03
kwiecień: 5.04, 12.04, 19.04, 26.04
maj: 10.05, 17.05, 24.05, 31.05
czerwiec: 14.06, 21.06

CENA I PŁATNOŚCI

Cena cyklu zajęć w semestrze wiosennym 2023:   1680 zł

Cena obejmuje:
– 14 zajęć 90-cio minutowych
– zajęcia prowadzone przez 2 osoby
– kameralną grupę (7-10 dzieci)

Cena nie obejmuje:
konsultacji zwrotnej z rodzicem po zakończeniu cyklu zajęć. Spotkanie poświęcone jest omówieniu funkcjonowania dziecka podczas zajęć, wniosków i wskazówek dla rodziców (na życzenie rodzica). Koszt – 130 zł /50min. 
pisemnej opinii o funkcjonowaniu dziecka (wystawiana na życzenie rodzica). Koszt – 130 zł /50min

Wpłata zaliczki w wysokości 300 zł powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu od Fundacji informacji o zakwalifikowaniu dziecka do grupy. Pozostała część kwoty powinna być opłacona nie później niż 14 dni PRZED datą rozpoczęcia warsztatów.
Opłaty są dokonywane przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bullerbyn. Odpłatność w ratach możliwa w indywidualnych sytuacjach.

MIEJSCE

Poradnia Bullerbyn,  
Al. Wyzwolenia 7  (parter, wejście w bramie) – mapa (kliknij)

ZAPISY

Konsultacja

Zależy nam aby każde dziecko w pełni skorzystało z warsztatów, dlatego zajęcia poprzedzone są konsultacją z osobą prowadzącą warsztaty. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka oraz obszarów w rozwoju wymagających wsparcia. Po konsultacji zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub zostanie zaproponowana inna forma wsparcia.
Na konsultację zapraszamy rodziców. W indywidualnych przypadkach może okazać się potrzebne również dodatkowe spotkanie z dzieckiem.

Informujemy, że zajęcia są warsztatem wspierającym rozwój umiejętności społecznych, a nie grupą terapeutyczną. Udział w konsultacja nie jest jednoznaczny z przyjęciem do grupy. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Koszt konsultacji: 130 zł /50 min.
Uwaga: W przypadku nieodwołania konsultacji do dwóch godzin przed umówionym terminem, koszt konsultacji wynosi 260 zł.

Zgłoszenia na konsultację

Na konsultacje można się umawiać telefonicznie: 517216735 lub mailowo: [email protected]
Osoby kontynuujące udział w warsztatach (uczestnicy zajęć w poprzednim semestrze lub latem) są zwolnione z konsultacji.

Prosimy o zapoznanie się z OWU Poradni oraz Regulaminem warsztatów.

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA


Dorota Korniłow-Dej

Psycholog, socjoterapeutka. Ukończyła roczny program edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie, który posiada akredytację EAP i EAGT, oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ma też za sobą szkolenia z Treningu Zastępowania Agresji, oraz Racjonalnej Terapii Zachowania.

Jej doświadczenia opierają się na pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w funkcjonowaniu społecznym, radzeniu sobie z emocjami i stresem, nadpobudliwością psychoruchową. Ponadto prowadzi warsztaty umiejętności rodzicielskich, oraz grupy wsparcia dla rodziców. Bliskie jest jej podejście humanistyczno-egzystencjalne. Podczas spotkań buduje atmosferę wzajemnego zaufania, dającą optymalne warunki do rozwoju i uwolnienia wewnętrznych zasobów, które tkwią w każdym z nas.

Karolina Kozicka

Psycholog, terapeutka I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii, specjalność zdrowie i psychoterapia. Ukończyła program stażowy „Pomoc psychologiczna i profilaktyka dla młodzieży” w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki w Warszawie. Absolwentka stażu psychologicznego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie. 

Współpracuje ze szkołami i placówkami socjoterapeutycznymi, gdzie prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców i pedagogów. Od siedmiu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi dla których prowadzi autorskie treningi i warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży i rodziców.

Anna Koźlińska

Trenerka rozwoju kompetencji społecznych, współpracująca zarówno z organizacjami pozarządowymi w Polsce jak i za granicą.  Studiowała psychologię oraz kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła liczne szkolenia i kursy związane z pracą z młodzieżą i z dziećmi (m.in “Kurs na relacje” w Stowarzyszeniu Praktyków Dramy Stop-Klatka, “Train the trainers” organizowany przez Stowarzyszenie ASK Yourself).

Na co dzień prowadzi psychoedukacyjne warsztaty z użyciem metod edukacji nieformalnej dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Marcelina Nowak

Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Ukończyła Akademię Wychowawców Bullerbyn, Kurs Tutorski 1. st. Fundacji Kolegium Tutorów oraz Szkołę Trenerów Dramy w Drama Way. 

Od wielu lat związana z Fundacją Bullerbyn, jest wychowawcą podczas letniego i zimowego wypoczynku, mentorką i tutorką Wolnej Szkoły Demokratycznej Bullerbyn. W poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzi Warsztaty Umiejętności Społecznych dla dzieci młodszych.

Miłośniczka wycieczek, przyrody i zdrowego trybu życia.

Monika Szczerba

Absolwentka Psychologii oraz Filologii Angielskiej (na Uniwersytecie Warszawskim). Ukończyła Akademię Wychowawców Bullerbyn, zdobyła certyfikat tutorki w Szkole Tutorów (Collegium Wratislaviense). Ma wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą. Od 2013 r. jest związana z Fundacją Bullerbyn – jest mentorką i tutorką w Wolnej Szkole Demokratycznej Bullerbyn a podczas wakacji pracuje jako wychowawczyni podczas Wioski Bullerbyn.
Miłośniczka Tolkiena, gry na gitarze i nieustannego uczenia się.

Katarzyna Trędota

Psycholog. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność psychologia kliniczna dziecka). Ukończyła m.in. kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT, roczny staż w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, szkolenia z treningu zastępowania agresji oraz dwustopniowy kurs terapii ręki.

Pracuje w warszawskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, konsultacjami wychowawczymi dla rodziców, prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz warsztaty dla specjalistów.