Warsztaty Umiejętności Społecznych dla dzieci 6-8 lat

Dodano: 14 listopada, 2016r.

Warsztaty Umiejętności Społecznych skierowane są do wszystkich dzieci, które mają trudności w relacjach z rówieśnikami, chciałyby mieć większą swobodę w kontaktach społecznych i móc czerpać z nich więcej radości, nauczyć się radzić sobie z silnymi emocjami oraz poznać sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów w grupie.

Zajęcia są skierowane również do dzieci, które brały udział w podobnych warsztatach, a nadal potrzebują wsparcia w rozwijaniu wymienionych umiejętności, chciałyby lepiej czuć się w grupie.

Jakie korzyści przyniesie dziecku udział w zajęciach?

Celem warsztatu jest poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych. Dzieci poprzez zabawę i grupowe zadania będą doskonalić umiejętności komunikacyjne, będą miały okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu, nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie. Ważnym elementem zajęć jest poznanie własnych uczuć oraz sposobów radzenia sobie z silnymi emocjami.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach dzieci doświadczą wsparcia grupy w pokonywaniu trudności, będą miały również możliwość usłyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Informacje zwrotne od rówieśników i prowadzących udzielane w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji dają dziecku niepowtarzalną szansę zobaczenia siebie w oczach innych. Ta odpowiednio przekazana wiedza jest świetnym narzędziem do pracy nad sobą. Uczestnicy będą mogli testować nowe sposoby reagowania w trudnych sytuacjach i korygować swoje utrwalone style zachowania, które negatywnie wpływały na ich relacje z innymi.

Wzajemne działanie, motywowanie, sięganie do swoich zasobów, oraz doświadczanie, że można inaczej… stanowi wielką inspirację do zmian na lepsze.

Jaka jest formuła zajęć?

 • Czas trwania pojedynczych zajęć: 90 minut
 • Liczba dzieci w grupie: 7-9 dzieci

Terminy zajęć dla dzieci w wieku 6-8 lat:

 • Wtorki w godzinach 16:00 – 17:30 
 • Liczba zajęć: 13
 • Terminy: 29.11, 6.12, 13.12, 20.12, 3.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 7.02, 28.02, 7.03, 14.03.2017

Cena:1250 zł

Podana cena zawiera:

 • 13 spotkań dla dzieci
 • 2 warsztaty dla rodziców (w dniu 20.11.2016  oraz 15.01.2017)

Zapisy do grupy:

Zależy nam aby każde dziecko w pełni skorzystało z proponowanej formy zajęć, dlatego zajęcia grupowe poprzedzone są konsultacją z rodzicem oraz zajęciami kwalifikacyjnymi dla dziecka.  Celem konsultacji i  zajęć kwalifikacyjnych jest poznanie mocnych stron dziecka oraz obszarów w rozwoju wymagających wsparcia.

 1. Konsultacja z rodzicem (120 zł /50 min.)
 2. Grupowe zajęcia kwalifikacyjne dla dzieci w terminie: 22.11.2016, w godz. 15.30-17.30 (100 zł/2 godz.)
 3. Informacja dla rodziców
 4. Informacja zwrotna udzielana rodzicowi (na życzenie rodzica) po grupie – 100 zł (50min.)

Po zajęciach kwalifikacyjnych zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub zostanie zaproponowana inna forma wsparcia rozwoju dziecka.

Osoby kontynuujące udział w warsztatach są zwolnione z konsultacji i zajęć kwalifikacyjnych.

Informujemy, że zajęcia są warsztatem wspierającym rozwój umiejętności społecznych, a nie grupą terapeutyczną. Udział w konsultacji oraz grupowych zajęciach kwalifikacyjnych nie jest jednoznaczny z przyjęciem do grupy. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Warsztaty dla rodziców
w dniach: 20.11.2016 oraz 15.01.2017, w godz. 15.00 – 19.00

Równolegle do zajęć dla dzieci odbywać się będą warsztaty dla rodziców, które są integralną częścią kompleksowego programu wsparcia dzieci w rozwoju umiejętności społecznych.

Warsztaty będą poświęcone lepszemu zrozumieniu potrzeb dzieci na obecnym etapie rozwojowym,  wspieraniu ich w pokonywaniu trudności rozwojowych, wspieraniu w wyrażaniu emocji i zaspokajaniu potrzeb. Spotkania te będą też okazją do przyjrzenia się własnym emocjom i trudnościom w kontakcie z dzieckiem, ćwiczeniu nowych umiejętności oraz szansą na wymianę doświadczeń rodzicielskich.

Na warsztaty zapraszamy oboje rodziców. Podczas warsztatów dla rodziców nie rozmawiamy o tym co dzieje się w grupie dzieci (zgodnie z zasadą poufności) – pracujemy nad tym, co wniesie rodzic odnośnie relacji rodzic-dziecko.

Płatność za zajęcia

Opłatę za udział dziecka w zajęciach należy wnieść w całości w terminie 8 dni po zakwalifikowaniu dziecka do grupy (jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć) przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bullerbyn.

Odpłatność w ratach możliwa w indywidualnych sytuacjach.

Miejsce

Warszawa, Al. Wyzwolenia 7 (na parterze, wejście w bramie)

Zapisy

telefoniczne – 512 759 502 lub mailowo: [email protected]

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa oraz OWU NPPP Bullerbyn.

Prowadząca zajęcia

Monika Mućko – psycholog, terapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie Czteroletniego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) oraz Terapii Schematu.

Pracuję z dziećmi, prowadząc grupy terapeutyczne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz rozpoznaniem ADHD, ZA, zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności społeczne oraz terapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Wspieram również rodziców udzielając im konsultacji psychologicznych oraz prowadząc warsztaty umiejętności rodzicielskich.

Doświadczenie w pracy warsztatowej i terapeutycznej zdobywałam między innymi w Fundacji Dzieci Niczyje, Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, Fundacji Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR, na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

W swojej pracy staram się zrozumieć funkcjonowanie osoby, jej potencjał oraz źródła trudności aby wesprzeć ją w samodzielnym dążeniu do zmiany. Uważność i ciekawość drugiego człowieka pozwala mi czerpać wiele satysfakcji z mojej pracy.