Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 6 – 10 lat. Zapisy zakończone

Dodano: 21 listopada, 2012r.

Warsztaty przeznaczone dla wszystkich dzieci, które mają trudności w relacjach z rówieśnikami, chciałyby mieć większą swobodę w kontaktach społecznych, nauczyć się radzić sobie z silnymi emocjami, poznać sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów.

Jakie korzyści przyniesie dziecku udział w zajęciach?

Celem warsztatu jest poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych. Dzieci poprzez zabawę i grupowe zadania będą doskonalić umiejętności komunikacyjne, będą miały okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu, nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie. Ważnym elementem zajęć jest poznanie własnych uczuć oraz sposobów radzenia sobie z silnymi emocjami.

Jaka jest formuła zajęć?

Czas trwania cyklu: 12 spotkań po 90 minut

Zajęcia w grupie wiekowej: 6-10 lat

Liczba dzieci w grupie: 6-8 dzieci

Zajęcia poprzedzone konsultacją z rodzicem.

Termin zajęć

Zajęcia będą odbywały się 1 x w tygodniu, w środy, w g. 17.30-19.00. Zajęcia rozpoczynają się 13 listopada 2013r. Terminy kolejnych spotkań to: 20.11, 27.11, 4.12, 11.12, 18.12, 8.01, 15.01, 22.01, 29.01, 5.02, 12.02.

!UWAGA! Zmiana terminu rozpoczęcia zajęć. Zajęcia rozpoczną się od 20 listopada 2013.
Koszt

  • Konsultacja z rodzicem – 120 zł (50 min.)
  • Cykl zajęć 12 spotkań po 90 min. – 600 zł
  • Informacja zwrotna udzielana rodzicowi po grupie – 100 zł (50 min.) lub 50 zł (30 min.)

Opłata za udział dziecka w zajęciach w całości w terminie 8 dni po zakwalifikiowaniu dziecka do grupy (jednak nie poźniej niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć) przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bullerbyn.

Odpłatność w ratach możliwa w indywidualnych sytuacjach.

Miejsce

Warszawa, ul. Dickensa 27/83

Zapisy

telefoniczne – 512 759 500 lub mailowo: [email protected]

Prosimy o zapoznanie się z Zasadmi zapisów i płatności NPPP Bullerbyn.
Jaki jest cel konsultacji?

Zależy nam aby każde dziecko w pełni skorzystało z proponowanej formy zajęć, dlatego zajęcia grupowe poprzedzone są konsultacją z rodzicem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka oraz obszarów w rozwoju dziecka wymagających wsparcia. Spotkanie z psychologiem to okazja do wyboru optymalnej grupy warsztatowej dla dziecka jak również rozważenie innych form wsparcia rozwoju. Czas konsultacji 50 min.

Po pełnym cyklu zajęć proponujemy spotkanie podsumowujące, na którym prowadzący grupę udzielą informacji zwrotnych na temat udziału dziecka w zajęciach.
Prowadzące zajęcia

Monika Mućko – psycholog, terapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie Czteroletniego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB).

Pracuję z dziećmi, prowadząc grupy terapeutyczne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz rozpoznaniem ADHD, ZA, zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności społeczne oraz terapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Wspieram również rodziców udzielając im konsultacji psychologicznych oraz prowadząc warsztaty umiejętności rodzicielskich.

Doświadczenie w pracy warsztatowej i terapeutycznej zdobywałam między innymi w Fundacji Dzieci Niczyje, Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS,Fundacji Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR, na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

W swojej pracy staram się zrozumieć funkcjonowanie osoby, jej potencjał oraz źródła trudności aby wesprzeć ją w samodzielnym dążeniu do zmiany. Uważność i ciekawość drugiego człowieka pozwala mi czerpać wiele satysfakcji z mojej pracy.

 

Dorota Korniłow – psycholog, socjoterapeutka

Ukończyłam Roczny program edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie, który posiada akredytację EAP i EAGT, oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Mam też za sobą szkolenia z Treningu Zastępowania Agresji, oraz Racjonalnej Terapii Zachowania.

Moje doświadczenia opierają się na pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w funkcjonowaniu społecznym, radzeniu sobie z emocjami i stresem, nadpobudliwością psychoruchową. Ponad to prowadzę warsztaty umiejętności rodzicielskich, oraz grupy wsparcia dla rodziców.

Bliskie jest mi podejście humanistyczno-egzystencjalne. Podczas spotkań buduję atmosferę wzajemnego zaufania, dającą optymalne warunki do rozwoju i uwolnienia wewnętrznych zasobów, które tkwią w każdym z nas.