Warsztaty rozwijające umiejętności społeczne dla dzieci – wiosna 2019

Dodano: 5 lutego, 2019r.

Mamy ostatnie miejsca.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na warsztaty w naszej Poradni.

Warsztaty Umiejętności Społecznych to zajęcia skierowane dzieci, które: 
– mają trudności w relacjach z rówieśnikami,
– chciałyby mieć większą swobodę w kontaktach społecznych i móc czerpać z nich więcej radości,
– chciałaby nauczyć się radzić sobie z silnymi emocjami
– chcą poznać sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów w grupie.

CEL WARSZTATÓW

Celem warsztatów jest poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych. Podczas zajęć, poprzez zabawę i grupowe zadania, dzieci:
– będą doskonalić umiejętności komunikacyjne,
– będą miały okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu
– poznają własne uczucia oraz sposoby radzenia sobie z silnymi emocjami,
– nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie.

Jakie korzyści przyniesie dziecku udział w zajęciach?

Dzięki warsztatom uczestnicy doświadczą wsparcia grupy w pokonywaniu trudności. 
Będą mogli testować nowe sposoby reagowania w trudnych sytuacjach i korygować swoje utrwalone style zachowania, które negatywnie wpływały na ich relacje z innymi.
Uczestnicy będą mieli również możliwość usłyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Informacje zwrotne od rówieśników i prowadzących udzielane w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji dają dziecku niepowtarzalną szansę zobaczenia siebie w oczach innych. Ta odpowiednio przekazana wiedza jest świetnym narzędziem do pracy nad sobą.
Wzajemne działanie, motywowanie, sięganie do swoich zasobów, oraz doświadczanie, że można inaczej… stanowi wielką inspirację do zmian na lepsze.

Konsultacja zwrotna
Po zakończeniu zajęć, na życzenie rodzica, istnieje możliwość konsultacji zwrotnej – spotkanie poświęcone jest omówieniu funkcjonowania dziecka podczas zajęć, przekazaniu wniosków i wskazówek dla rodziców.

GRUPY, TERMINY

PONIEDZIAŁEK

GRUPA I 

Dla dzieci, które mają 6-8 lat i jednocześnie są uczniami klas 0 – 2 szkoły podstawowej.

Zajęcia w poniedziałki, w godzinach 16:00 – 17:30

GRUPA II

Dla dzieci, które mają 10-13 lat i jednocześnie są uczniami klas 5 -6 szkoły podstawowej.

Zajęcia w poniedziałki, w godzinach 18:00 -19:30 

Liczba zajęć: 15

Terminy zajęć: 18, 25 lutego, 4, 11, 18, 25 marca, 1, 8, 15 kwietnia, 6, 13, 20, 27 maja, 3, 10 czerwca

Cena: 1500 zł

WTOREK

GRUPA III

Dla dzieci, które mają 9-11 lat i jednocześnie są uczniami klas 4 -5 szkoły podstawowej.

Zajęcia we wtorki, w godzinach 16:00 – 17:30

GRUPA IV

Dla dzieci, które mają 8-10 lat i jednocześnie są uczniami klas 2 – 4 szkoły podstawowej

Zajęcia we wtorki w godzinach 18:00 -19:30

Liczba zajęć: 15

Terminy zajęć: 19, 26 lutego, 5, 12, 19, 26 marca, 2, 9, 16 kwietnia, 7, 14, 21, 27 maja, 4, 11 czerwca

Cena: 1500 zł

ŚRODA

GRUPA V

Dla dzieci, które mają 7-9 lat i jednocześnie są uczniami klas 1-3 szkoły podstawowej.

Zajęcia w środy, w godzinach 17:00 – 18:30

Liczba zajęć: 15

Terminy zajęć: 20, 27 lutego, 6, 13, 20, 27 marca, 3, 10, 17 kwietnia, 8, 15, 22, 28 maja, 5, 12 czerwca

Cena: 1500 zł

CENA I PŁATNOŚCI

Cena cyklu zajęć w semestrze wiosennym 2019:   1500 zł

Cena obejmuje:
>>  15 zajęć 90-cio minutowych
>>  Zajęcia prowadzone przez 2 osoby
>>  Kameralną grupę (7-9 dzieci)

Wpłata zaliczki w wysokości 150 zł powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu od Fundacji informacji o zakwalifikowaniu dziecka do grupy. Pozostała część kwoty powinna być opłacona nie później niż 14 dni PRZED datą rozpoczęcia warsztatów.
Opłaty są dokonywane przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bullerbyn.
Odpłatność w ratach możliwa w indywidualnych sytuacjach.

Konsultacja zwrotna  z rodzicem po zakończeniu cyklu zajęć – spotkanie poświęcone omówieniu funkcjonowania dziecka podczas zajęć, wniosków i wskazówek dla rodziców (na życzenie rodzica) – 120 zł /50min. 

MIEJSCE

Poradnia Bullerbyn,  
Al. Wyzwolenia 7  (parter, wejście w bramie) – mapa (kliknij)

ZAPISY

Konsultacja

Zależy nam aby każde dziecko w pełni skorzystało z warsztatów, dlatego zajęcia poprzedzone są konsultacją z psychologiem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka oraz obszarów w rozwoju wymagających wsparcia. Po konsultacji zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub zostanie zaproponowana inna forma wsparcia.

Na konsultację zapraszamy rodziców. W indywidualnych przypadkach może okazać się potrzebne również dodatkowe spotkanie z dzieckiem.

Informujemy, że zajęcia są warsztatem wspierającym rozwój umiejętności społecznych, a nie grupą terapeutyczną. Udział w konsultacja nie jest jednoznaczny z przyjęciem do grupy. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Osoby kontynuujące udział w warsztatach (uczestnicy zajęć w poprzednim semestrze lub latem) są zwolnione z konsultacji.

Koszt konsultacji: 120 zł /50 min.
Zapisy na konsultacje: telefonicznie – 517216735, 512759502  lub mailowo: [email protected]

Prosimy o zapoznanie się z OWU Poradni oraz Regulaminem warsztatów.

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

Monika Mućko

Psycholog, terapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie Czteroletniego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) oraz Terapii Schematu. 

Pracuję z dziećmi, prowadząc grupy terapeutyczne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz rozpoznaniem ADHD, ZA, zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności społeczne oraz terapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Wspieram również rodziców udzielając im konsultacji psychologicznych oraz prowadząc warsztaty umiejętności rodzicielskich.

Doświadczenie w pracy warsztatowej i terapeutycznej zdobywałam między innymi w Fundacji Dzieci Niczyje, Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, Fundacji Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR, na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

W swojej pracy staram się zrozumieć funkcjonowanie osoby, jej potencjał oraz źródła trudności aby wesprzeć ją w samodzielnym dążeniu do zmiany. Uważność i ciekawość drugiego człowieka pozwala mi czerpać wiele satysfakcji z mojej pracy.

Dorota Korniłow-Dej

Psycholog, socjoterapeutka, ukończyła roczny program edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie, który posiada akredytację EAP i EAGT, oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ma też za sobą szkolenia z Treningu Zastępowania Agresji, oraz Racjonalnej Terapii Zachowania.

Jej doświadczenia opierają się na pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w funkcjonowaniu społecznym, radzeniu sobie z emocjami i stresem, nadpobudliwością psychoruchową.

Ponadto prowadzi warsztaty umiejętności rodzicielskich, oraz grupy wsparcia dla rodziców. Bliskie jest jej podejście humanistyczno-egzystencjalne. Podczas spotkań buduje atmosferę wzajemnego zaufania, dającą optymalne warunki do rozwoju i uwolnienia wewnętrznych zasobów, które tkwią w każdym z nas.

Jakub Krzyżanowski

Akapit

Psycholog i trener. Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra. Obecnie w trakcie programu przygotowującego do wykonywania zawodu psychoterapeuty Gestalt w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. 

Swoje doświadczenie zdobywał prowadząc zajęcia warsztatowe z dziećmi oraz młodzieżą z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień oraz warsztaty antystresowe. Obecnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bullerbyn prowadzi warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci oraz konsultacje dla dzieci z trudnościami rozwojowymi i ich rodziców. Pracuje również jako tutor i mentor w Wolnej Szkole Demokratycznej Bullerbyn.

W swojej pracy stara się zrozumieć emocje dziecka, pomagać mu w ich wyrażaniu oraz modelować dążenie do zmiany poprzez umiejętne stawianie granic. Obserwacja radości i swobody działania dzieci sprawia, że praca daje mu ogromną satysfakcję.