Stażyści

Już wkrótce rozpoczniemy zapisy do IX edycji Akademii Wychowawców Bullerbyn pt. „Świadomy wychowawca w relacji z dzieckiem”. 

Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z informacją o poprzedniej edycji.

FB-logo-w-kole

„Wspieramy wychowawców, rodziców i dzieci w budowaniu więzi opartych na szacunku i zaufaniu”

 Akademia Wychowawców Bullerbyn 2016

Akademia Wychowawców Bullerbyn to roczny staż rozwojowy, którego celem jest przygotowanie uczestników do pracy z dzieckiem. Staż obejmuje 98 godzin szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem i grupą dzieci, współpracy z rodzicami oraz wspierania procesu adaptacji dziecka w nowym miejscu, 40 godzin superwizji oraz miesiąc praktyk podczas letnich wakacji.

Uczestnicy poprzez udział w warsztatach, szkoleniach i praktykach, zdobywają wiedzę i doświadczenie o tym, jak wspierać dziecko  i towarzyszyć mu w rozwoju, uwzględniając jego wiek, indywidualne możliwości i zasoby. Udział w Akademii to również szansa na własny rozwój i czerpanie inspiracji od innych.

Uczestnicy projektu spełniając poszczególne kryteria uzyskują możliwość uzyskania Certyfikatu Wychowawcy Bullerbyn i pozytywnej rekomendacji.

Beneficjentami programu są osoby:

• które pracują z dziećmi,
• które planują podjąć pracę z dziećmi,
• chcą zgłębić tajniki pracy z dzieckiem opartej na relacji  i wzajemnym szacunku,
• chcą przygotować się do pracy  w edukacji alternatywnej poprzez zdobycie wiedzy i doświadczenia w tym jak holistycznie wspierać dziecko w  procesie uczenia opartym na szacunku i zaufaniu do mądrości dziecka,
• cenią swój własny rozwój i chcą się rozwijać.

Od uczestników oczekujemy:

• pełnego uczestnictwa w projekcie,
• chęci rozwoju osobistego.

W ramach programu uczestnik może uzyskać:

• Certyfikat ukończenia Akademii Wychowawców Bullerbyn,
• zaświadczenie o odbyciu praktyk studenckich/stażu.

Kiedy? 

• cykl warsztatów w soboty od marca do kwietnia 2016,
• dwa zjazdy szkoleniowe,
• udział stażowy w dwóch jednodniowych majówkach adaptacyjnych dla dzieci i rodziców,
• miesięczne praktyki w pracy z dziećmi od lipca do sierpnia 2016, podczas letnich kolonii Wioski Bullerbyn,
• trzy spotkania od października do grudnia.

Program Akademii Wychowawców Bullerbyn 2016*:

Poniższe zajęcia zostaną przeprowadzone podczas dwóch zjazdów szkoleniowych i zajęć stacjonarnych prowadzonych w siedzibie Fundacji.

Wychowawca w relacji z dzieckiem  – bazowy cykl warsztatów przygotowujący do wspierania dziecka w rozwoju oraz budowania z nim relacji z uwzględnieniem jego podmiotowości.
Fundacja Bullerbyn  – wprowadzenie w działania Fundacji oraz specyfika pracy w organizacji pozarządowej.
Proces grupowy – zdobycie wiedzy czym jest proces grupowy i jak wiedza o nim może wspierać pracę z grupą.
Praca z dzieckiem w praktyce – planowanie pracy, struktura i narzędzia.
Współpraca z rodzicami  – jak budować relacje z rodzicami.
Współpraca w teamie – jak budować współpracę w zespole i być dla siebie oparciem.
Dzieci w nowym miejscu  – jak wspierać dziecko i rodziców w procesie adaptacji do nowego miejsca.
Majówki adaptacyjne – pierwsze spotkanie z dziećmi i rodzicami.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia za pomocą formularz zgłoszeniowego online (kliknij).
Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.
Liczba miejsc ograniczona.

Koordynator akademii i opiekun stażystów

Magdalena Kidoń

517 – 217 -444

* koordynator stażu i organizator stażu zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Akademii, kolejności szkoleń i zawartości merytorycznej programu.

Dokumenty do pobrania: