Staż 2017

FB-logo-w-kole

„Wspieramy wychowawców, rodziców i dzieci w budowaniu więzi opartych na szacunku i zaufaniu”

Zapraszamy do udziału w IX edycji Akademii Wychowawców Bullerbyn

pt. Świadomy wychowawca w relacji z dzieckiem.

Akademia Wychowawców Bullerbyn to roczny staż rozwojowy, którego celem jest przygotowanie uczestników do pracy z dzieckiem. Udział w programie umożliwia poznanie metod pracy opartych na budowaniu z dzieckiem relacji, założeń pedagogiki kontaktu i psychologii rozwojowej dziecka, a także zdobycie doświadczenia w pracy z grupą dzieci pod superwizją.

Staż obejmuje 140 godzin szkoleń, 40 godzin superwizji oraz miesiąc praktyk podczas letnich wakacji.

Uczestnicy projektu spełniając poszczególne kryteria uzyskują możliwość uzyskania Certyfikatu Wychowawcy Bullerbyn i pozytywnej rekomendacji.

Rekrutacja zakończona.

Do udziału w programie zapraszamy osoby które:

 • są studentami lub absolwentami psychologii, pedagogiki lub kierunków związanych z pracą z dziećmi
 • pracują lub planują podjąć pracę z dziećmi,
 • chcą zgłębić tajniki pracy z dzieckiem opartej na relacji  i wzajemnym szacunku,
 • chcą przygotować się do pracy  w edukacji alternatywnej poprzez zdobycie wiedzy i doświadczenia w tym jak holistycznie wspierać dziecko w  procesie uczenia opartym na szacunku i zaufaniu do mądrości dziecka,
 • cenią swój własny rozwój i chcą się rozwijać.

Od uczestników oczekujemy:

 • pełnego uczestnictwa w projekcie,
 • otwartości na nową wiedzę nie tylko dzieciach, ale także o sobie samym,
 • chęci rozwoju osobistego.

W ramach programu uczestnik może uzyskać:

 • Certyfikat ukończenia Akademii Wychowawców Bullerbyn,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyk studenckich/stażu.

Program IX edycji Akademii Wychowawców Bullerbyn  pt. Świadomy wychowawca w relacji z dzieckiem*:

 • 02 – 05.03.2017 – Trening interpersonalny prowadzony w nurcie Gestalt. Wioska Bullerbyn, ul. Warszawska 14, Świętochów.

Jest intensywnym doświadczeniem grupowym, umożliwiającym poznanie siebie w relacjach z innymi. Uczestnicy poprzez doświadczenie bezpośrednich interakcji dowiadują się w jaki sposób budują kontakt ze sobą i innymi oraz mogą otrzymać informację zwrotną na temat swojego funkcjonowania w grupie. Udział w treningu umożliwia uczestnikom wypróbowanie nowych satysfakcjonujących sposobów nawiązywania i pogłębiania relacji z innymi.

Celem treningu jest jest również stworzenie przestrzeni do integracji, dalszej wspólnej pracy i uczenia się.

 • 18 – 19.03.2017 – Rozwój emocjonalny dziecka. Jak wspierać dziecko w kontakcie ze sobą i innymi. Poradnia Bullerbyn, al. Wyzwolenia 7, Warszawa.
 • 25 – 26.03.2017 – Kontakt i praca z dzieckiem oparta na relacji. Poradnia Bullerbyn, al.Wyzwolenia 7, Warszawa.
 • 08 – 09.04.2017 – Co jest moje a co Twoje – jak wspierać dziecko w budowaniu zdrowych granic. Poradnia Bullerbyn, al. Wyzwolenia 7, Warszawa.
 • 21 – 23.04.2017 – Wioska Bullerbyn, ul. Warszawska 14, Świętochów.
  • Od adaptacji do współpracy. Wspieranie dziecka w adaptacji w nowym miejscu.
  • Praca z grupą w oparciu o proces grupowy.
 • 19 – 21.05.2017 – Wioska Bullerbyn, ul. Warszawska 14, Świętochów lub Poradnia Bullerbyn, al. Wyzwolenia 7, Warszawa.
  • Budowanie struktury w pracy z grupą.
  • Radzenie sobie w sytuacji przemocy rówieśniczej.
 • maj – czerwiec 2017 – Wioska Bullerbyn, ul. Warszawska 14, Świętochów.

Staż podczas dwóch spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców w Wiosce Bullerbyn. Każdy z uczestników programu bierze udział w dwóch jednodniowych spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci i rodziców w Wiosce Bullerbyn. Udział w spotkaniach umożliwia ćwiczenie umiejętności współprowadzenia grupy dzieci oraz jest okazją do pierwszego spotkania z dziećmi i rodzicami.

 • 10.06.2017 – Już niedługo zaczynamy Wioskę Bullerbyn. Poradnia Bullerbyn, al. Wyzwolenia 7, Warszawa.
  • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • spotkania organizacyjne przed letnim stażem.
 • lipiec – sierpień 2017 – 4 tygodnie letniego stażu pod superwizją. Wioska Bullerbyn, ul. Warszawska 14, Świętochów.

Każdy z uczestników programu odbywa cztery tygodnie stażu pracując jako asystent wychowawcy podczas letniego wypoczynku dla dzieci organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo Wychowawcą Wioska Bullerbyn. Staż polega na całodobowym współprowadzeniu grupy dzieci, organizowaniu czasu i wspieraniu w sytuacjach życia codziennego. Udział w stażu jest możliwością zdobyciu doświadczenia, nauki i wykorzystania wiedzy zdobytej podczas warsztatów w praktyce. W trakcie trwania stażu każdy z uczestników bierze udział w superwizji.

 • październik – grudzień 2017 – Warsztaty integrujące część szkoleniową i stażową. Poradnia Bullerbyn, al. Wyzwolenia 7, Warszawa.

Celem warsztatów jest umożliwienie podsumowania części szkoleniowej i praktycznej programu na poziomie osobistym i grupowym. Udział w warsztatach umożliwia uczestnikom również refleksję nad dalszym własnym rozwojem zawodowym.

Zajęcia odbywają się w następujących terminach:14 październik 2017 – g. 10:00 – 14:00; 18 listopad 2017 – g. 10:00 – 14:00, 16 grudzień 2017 – g. 10:00 – 14:00.

Informacje organizacyjne:

 • Warsztaty całodniowe rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o godzinie 19:00. Warsztaty w niedzielę kończą się o godzinie 14:00 (poza treningiem interpersonalnym, który kończy się w niedzielę o godzinie 19:00).
 • W trakcie zajęć całodniowych przewidziana jest dwugodzinna przerwa obiadowa. Uczestnicy dbają o wyżywienie we własnym zakresie. W Wiosce Bullerbyn w Świętochowie istnieje możliwość korzystania z kuchni i przygotowywania posiłków samodzielnie.
 • W trakcie warsztatów istnieje możliwość nocowania na terenie Poradni Bullerbyn w Warszawie na własnych materacach. Podczas warsztatów w Wiosce Bullerbyn w Świętochowie przewidziane jest zakwaterowanie dla całej grupy. Istnieje możliwość przyjazdu na warsztaty dzień przed ich rozpoczęciem wieczorem.
 • Staż praktyczny w Wiosce Bullerbyn obejmuje udział w dwóch jednodniowych spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci i rodziców w maju lub czerwcu 2017 oraz cztery tygodnie stażu w pracy z dziećmi w terminie letnich wakacji 2017. Każdy z uczestników w porozumieniu z grupą wybiera terminy stażu. Liczba miejsc dla stażystów w każdym z terminów jest ograniczona, dlatego prosimy o pewną elastyczność w planowaniu terminów. Po dwóch tygodniach stażu wymagany jest conajmniej tydzień odpoczynku.
 • Fundacja Bullerbyn z własnych środków pokrywa koszty organizacji programu. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia podczas jego części stażowej.
 • Program kończy się uzyskaniem Certyfikatu Wychowawcy Bullerbyn i zaświadczeniem o ukończeniu szkoleń. Uzyskanie Certyfikatu umożliwia dalszą współpracę z Fundacją Bullerbyn i udział w szkoleniach w kolejnych latach.

Prowadzący:

 • Magdalena Kidoń – psycholog, psychoterapeuta i trener. Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja Wspieranie Rozwoju Osobowości oraz Instytut Terapii Gestalt w Krakowie zrzeszony w EAGT (Europan Association for Gestalt Therapy) i w FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations). Prowadzi psychoterapię indywidualną i par, konsultacje dla rodziców, grupy rozwojowe i  warsztaty dotyczące świadomego rodzicielstwa.
 • Błażej Puziak – psycholog i trener. Absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Treningu i Warsztaty Psychologicznego INTRA oraz Programu pomocy psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Prowadzi zajęcia rozwojowe  dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i osób pracujących z dziećmi.

Zgłoszenia

Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Porozumieniem dotyczącym udziału w stażu. Udział w stażu wiąże się z deklaracją udziału we wszystkich warsztatach oraz letnich praktykach wymienionych powyżej.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego online (kliknij).
Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Rekrutacja przedłużona do momentu zebrania grupy. Ostatnie wolne miejsca.

Kontakt

Magdalena Kidoń – koordynator akademii i opiekun stażystów

517 – 217 -444

* organizator stażu zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Akademii, kolejności szkoleń i zawartości merytorycznej programu.

Dokumenty do pobrania