Razem w grupie – zajęcia rozwojowe dla młodzieży.

Dodano: 27 sierpnia, 2021r.

Warsztaty „Razem w grupie” będą miały charakter grupy rozwoju osobistego, opartej na założeniach Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (TSR) z elementami psychoedukacji. W trakcie zajęć młodzież rozwinie umiejętność budowania prawidłowych relacji rówieśniczych oraz podniesie swoje poczucie sprawczości.

WARSZTATY NIE MAJĄ CHARAKTERU TERAPEUTYCZNEGO.

Uczestnicy

Do udziału w grupie zapraszamy osoby w wieku 14-16 lat, które:

 • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi związane z poczuciem bycia nierozumianym, odrzucanym, ocenianym, są nieśmiałe, wycofane, nie potrafią odnaleźć się w grupie rówieśniczej,
 • doświadczają problemów szkolnych związanych ze spadkiem motywacji do nauki, trudności w komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami,
 • zastanawiają się kim są naprawdę i chciałyby znaleźć dla siebie miejsce pełne życzliwości, zrozumienia i akceptacji.

Tematyka spotkań będzie dotyczyła:

 • poszukiwania i poznawania celów uczestników,
 • szukania zasobów osobistych uczestników,
 • rozpoznawania myśli automatycznych,
 • rozpoznawania i nazywania emocji,
 • budowania preferowanej przyszłości
 • stworzenia planu działania prowadzącego do zmiany.

W trakcie zajęć będziemy pracować w parach, w podgrupach, używając kart metaforycznych, wizualizacji poprzez proste prace plastyczne, tworzenie bajek, itp. Poprzez ćwiczenia aktywizujące uczestników do poszukiwania zasobów osobistych, wymiany doświadczeń, budowania wizji preferowanej przyszłości i naukę tworzenia planów realizacji stawianych sobie celów uczestnicy podniosą swoje poczucie sprawczości i pewności siebie.  

Organizacja zajęć

Spotkania będą odbywały się w środy w godzinach 18.00 – 20.00 od października 2021r. do marca 2022r.
Każde spotkanie będzie trwało 2 godziny.
Łącznie odbędzie się 16 spotkań (32 godziny zajęć).
Terminy zajęć: 13.10, 20.10, 27.10, 3.11, 10.11, 17.11, 24.11, 1.12, 8.12, 15.12, 2021 oraz 5.01., 12.01, 19.01, 26.01, 16.02, 23.02.2022.

Koszt

Udział w zajęciach jest w 100% finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Miejsce

Fundacja Bullerbyn, Aleja Wyzwolenia 7 w Warszawie

Zapisy

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia telefoniczne: 512 759 502 w godzinach 9.00 – 17.00 lub mailem: [email protected]

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz konsultacja z osobami prowadzącymi zajęcia. Osoby nie zakwalifikowane do grupy dostaną informację zwrotną oraz wstępną poradę konsultacyjną.   

Przed przyjęciem dziecka do grupy zaprosimy rodziców i dziecko na konsultację z psychologiem prowadzącym zajęcia (czas trwania ok. 50 min.). Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka oraz obszarów w rozwoju wymagających wsparcia. Po konsultacji zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub zostanie zaproponowana inna forma wsparcia.

Udział w konsultacji jest bezpłatny.

Zajęcia będą prowadzić

Martyna Korejwo – psycholog, trener umiejętności społecznych, od wielu lat związana z Warszawskimi organizacjami pozarządowymi w których prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ukończyła szkolenie 1 stopnia Integracji Sensorycznej, kurs 1 i 2 stopnia terapii ręki, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz modelu pracy terapeutycznej dzieci i młodzieży w ramach treningu zastępowania agresji.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Powiślańskiej Fundacji Społecznej, Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka, oraz Gabinecie Diagnostyczno-Terapeutycznym dla Dzieci “Promyk”.

Karolina Kozicka – psycholog o specjalności zdrowie i psychoterapia, I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, psycholog szkolny. W trakcie 4 letniego szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka dwuletniego stażu szkoleniowego pracy z grupą w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie oraz stażu na Terapeutycznym Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie.

Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania Covid 19

 • Zajęcia będą odbywały się w małych grupach.
 • W zajęciach będą mogły brać udział jedynie osoby zdrowe. Przed każdym spotkaniem uczestnicy będą mieli mierzoną temperaturę. 
 • Pomieszczenie będzie wietrzone przed i po zajęciach oraz będą dezynfekowane dotykane powierzchnie. Każdy uczestnik będzie miał przyporządkowane podstawowe narzędzia, które po zajęciach będą dezynfekowane. W pomieszczeniu będą dostępne środki do dezynfekcji dłoni. 
 • W przypadku otrzymania informacji o zachorowaniu uczestnika, wszyscy pozostali uczestnicy oraz ich opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie poinformowani. 
 • W przypadku wprowadzenia obostrzeń zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej – częściowo zdalne a częściowo w pracowni w małych grupach.