Razem w grupie – zajęcia rozwojowe dla młodzieży.

Dodano: 25 sierpnia, 2022r.

Warsztaty „Razem w grupie” będą miały charakter grupy rozwoju osobistego, opartej na założeniach Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (TSR) z elementami psychoedukacji. W trakcie zajęć młodzież rozwinie umiejętność budowania prawidłowych relacji rówieśniczych oraz podniesie swoje poczucie sprawczości.

WARSZTATY NIE MAJĄ CHARAKTERU TERAPEUTYCZNEGO.

Uczestnicy

Do udziału w grupie zapraszamy osoby w wieku 14-16 lat, które:

  • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi związane z poczuciem bycia nierozumianym, odrzucanym, ocenianym, są nieśmiałe, wycofane, nie potrafią odnaleźć się w grupie rówieśniczej,
  • doświadczają problemów szkolnych związanych ze spadkiem motywacji do nauki, trudności w komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami,
  • zastanawiają się, kim są naprawdę i chciałyby znaleźć dla siebie miejsce pełne życzliwości, zrozumienia i akceptacji.

Tematyka spotkań będzie dotyczyła:

  • poszukiwania i poznawania celów uczestników,
  • szukania zasobów osobistych uczestników,
  • rozpoznawania myśli automatycznych,
  • rozpoznawania i nazywania emocji,
  • budowania preferowanej przyszłości
  • stworzenia planu działania prowadzącego do zmiany.

W trakcie zajęć będziemy pracować w parach, w podgrupach, używając kart metaforycznych, wizualizacji poprzez proste prace plastyczne, tworzenie bajek, itp. Poprzez ćwiczenia aktywizujące uczestników do poszukiwania zasobów osobistych, wymiany doświadczeń, budowania wizji preferowanej przyszłości i naukę tworzenia planów realizacji stawianych sobie celów uczestnicy podniosą swoje poczucie sprawczości i pewności siebie.  

Zasady przyjmowania do grupy

Udział w grupie poprzedzony jest spotkaniem z psychologiem prowadzącym zajęcia. Spotkanie trwa do 50 minut. Zapraszamy na nie młodą osobę i rodzica lub opiekuna prawnego. Celem konsultacji jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb i motywacji uczestnika, a także określenie czy ta forma wsparcia jest odpowiednia dla niego w danym momencie jego życia. Udział w konsultacji jest bezpłatny.

Grupa nie jest dedykowana osobom z Zespołem Aspergera.

Organizacja zajęć

Spotkania będą odbywały się w środy w godzinach 17:30 – 19:30 od listopada 2022r. do marca 2023r. na ul. Pięknej 11/8 w Warszawie.
Każde spotkanie będzie trwało 2 godziny.
Łącznie odbędzie się 13 spotkań (26 godzin zajęć).
Terminy zajęć: 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 2022 oraz 04.01, 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 01.03, 08.03.2023.

Koszt

Udział w zajęciach jest w 100% finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Zapisy

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez formularz <<<Razem w grupie>>>

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz konsultacja z osobami prowadzącymi zajęcia.

Zajęcia będą prowadzić

Martyna Korejwo – psycholog, trener umiejętności społecznych, od wielu lat związana z Warszawskimi organizacjami pozarządowymi w których prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ukończyła szkolenie 1 stopnia Integracji Sensorycznej, kurs 1 i 2 stopnia terapii ręki, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz modelu pracy terapeutycznej dzieci i młodzieży w ramach treningu zastępowania agresji.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Powiślańskiej Fundacji Społecznej, Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka, oraz Gabinecie Diagnostyczno-Terapeutycznym dla Dzieci “Promyk”.

Karolina Kozicka – psycholog o specjalności zdrowie i psychoterapia, I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, psycholog szkolny. W trakcie 4 letniego szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka dwuletniego stażu szkoleniowego pracy z grupą w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie oraz stażu na Terapeutycznym Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie.