Program

Program XI edycji Akademii Wychowawców Bullerbyn  pt. Świadomy dorosły w relacji z dzieckiem*:

 • marzec – kwiecień 2019  – grupa edukacyjno – rozwojowa pn. „Ja w relacji z dzieckiem” (30h). Poradnia Bullerbyn, al. Wyzwolenia 7, Warszawa.
  • Kontakt i praca z dzieckiem oparta na relacji.
  • Rozwój emocjonalny dziecka. Jak wspierać dziecko w kontakcie ze sobą i innymi.
  • Co jest moje a co Twoje – jak wspierać dziecko w budowaniu zdrowych granic.
  • Jak wspierać dziecko w budowaniu samodzielności.

Zajęcia odbywają się w soboty w następujących terminach: 16.03, 23.03, 30.03, 06,04, 13,04.2019 w godzinach 10:00 – 16:00,  poza spotkaniem w dniu 06.04.2019, które odbywa się w godzinach 10:00 – 18:00.

 • 9 – 12 maj 2019 – Wioska Bullerbyn, ul. Warszawska 14, Świętochów.
  • Fundacja Bullerbyn – wprowadzenie w misję Fundacji oraz działanie Wioska Bullerbyn.
  • Od adaptacji do współpracy. Wspieranie dziecka w adaptacji w nowym miejscu.
  • Praca z grupą w oparciu o proces grupowy.
  • Jak budować współpracę w zespole i być dla siebie oparciem.
  • Zarządzanie sobą w pracy wychowawcy

Zajęcia odbywają się w czwartek, piątek i sobotę w godzinach 10:00 – 19:00 oraz w niedzielę w godzinach 10:00 – 13:30.

 • 30 maj – 2 czerwiec 2019 – Poradnia Bullerbyn, al. Wyzwolenia 7, Warszawa.
  • Zachowania seksualne dzieci. Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności.
  • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami podczas kolonii
  • Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej.
  • Współpraca z rodzicami.
  • Superwizja w pracy wychowawcy

Zajęcia odbywają się w czwartek, piątek i sobotę w godzinach 10:00 – 19:00 oraz w niedzielę w godzinach 10:00 – 13:30.

 • 15 – 16 czerwiec 2019 – Wioska Bullerbyn, ul. Warszawska 14, Świętochów.
  • Integracja zespołu Wioski Bullerbyn.
  • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Zadania i odpowiedzialność w pracy wychowawcy.

Zajęcia odbywają się w sobotę w godzinach 10:00 – 19:00 oraz w niedzielę w godzinach 10:00 – 13:30.

 • maj – czerwiec 2019 – Wioska Bullerbyn, ul. Warszawska 14, Świętochów.

Staż podczas dwóch spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców w Wiosce Bullerbyn. Każdy z uczestników programu bierze udział w dwóch jednodniowych spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci i rodziców w Wiosce Bullerbyn. Udział w spotkaniach umożliwia ćwiczenie umiejętności współprowadzenia grupy dzieci oraz jest okazją do pierwszego spotkania z dziećmi i rodzicami.

 • lipiec – sierpień 2019 – 4 tygodnie letniego stażu pod superwizją. Wioska Bullerbyn, ul. Warszawska 14, Świętochów.

Każdy z uczestników programu odbywa cztery tygodnie stażu pracując jako asystent wychowawcy podczas letniego wypoczynku dla dzieci organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo Wychowawcą Wioska Bullerbyn. Staż polega na całodobowym współprowadzeniu grupy dzieci, organizowaniu czasu i wspieraniu w sytuacjach życia codziennego. Udział w stażu jest możliwością zdobyciu doświadczenia, nauki i wykorzystania wiedzy zdobytej podczas warsztatów w praktyce. W trakcie trwania stażu każdy z uczestników bierze udział w superwizji. Dwa tygodnie stażu są bezpłatne, za dwa kolejne stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto/tydzień.

 • wrzesień – grudzień 2019 – Warsztaty integrujące część szkoleniową i stażową. Poradnia Bullerbyn, al. Wyzwolenia 7, Warszawa.

Celem warsztatów jest umożliwienie podsumowania części szkoleniowej i praktycznej programu na poziomie osobistym i grupowym. Udział w warsztatach umożliwia uczestnikom również refleksję nad dalszym własnym rozwojem zawodowym.

Zajęcia odbywają się w godzinach 10:00 – 18:00 następujących terminach: 21.09, 19.10, 09.11, 14.12.2019.