Opinie ws. realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą

Rodzice, którzy chcieliby, aby ich dzieci uczyły się w domu, muszą najpierw zapisać je do szkoły, a następnie złożyć u dyrektora wybranej placówki następujące dokumenty:

  • opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • wniosek o edukację domową,
  • zobowiązanie dot. przystępowania do egzaminów,
  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia.

Opinia poradni –  to informacja o dziecku, o tym, jak się rozwija, jakie są jego mocne i słabe strony wraz ze wskazówkami dla rodziców do dalszej pracy z dzieckiem.

Całkowity koszt badania, wraz z wystawieniem opinii po badaniu, wynosi 390 zł.

Co zrobić aby uzyskać opinię dot. edukacji domowej w Poradni Bullerbyn?

Procedura obejmuje trzy spotkania z psychologiem:

  1. Konsultacja z rodzicami – czas trwania ok. 50 minut, 130 zł
  2. Konsultacja z dzieckiem – czas trwania ok. 60 – 90 minut, 160 zł
  3. Spotkanie z rodzicami, wydanie opinii – czas trwania ok. 50 minut, 100 zł

Na pierwsze spotkanie należy przynieść wypełniony  wniosek o wydanie opinii dotyczącej edukacji domowej. Wniosek można pobrać z naszej strony lub wypełnić przed spotkaniem.

Na wizytę w Poradni można zapisać się osobiście lub pod numerem telefonu: 517 216 735 w godzinach pracy Poradni.

Czas oczekiwania na wydanie opinii wynosi 30 dni a w szczególnych przypadkach 60 dni.