Krótki przewodnik po Wiosce Bullerbyn

Witaj,

Znajdziesz poniżej kwintesencję wiedzy o bardzo dużym, pozornie bardzo skomplikowanym, ale przede wszystkim niezwykłym projekcie. Współtworzenie go, rozwijanie i wzrastanie wraz z nim, daje nam masę satysfakcji i co tu dużo gadać, po prostu Szczęścia.

Zapraszamy na krótką wycieczkę po Bullerbyn.

Zespół Fundacji

Projekt Wioska Bullerbyn
To wieloletni projekt non profit Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych będącej Organizacją Pożytku Publicznego. Realizowany jest na rzecz Podopiecznych Fundacji i Wychowanków Placówki w corocznych edycjach obejmujących Działania niezbędne do realizacji głównego celu projektu.

Warto wiedzieć, że:
Wiele z tych działań to działania nieodpłatne, a te odpłatne w żargonie ngo’sowym określane są mianem „odpłatnych statutowych” dlatego, że 100% wniesionych przez ich uczestników wpłat pokrywa 100% działalności statutowej w ramach projektu Wioska Bullerbyn. Zatem uczestnicząc w naszych projektach nie tylko macie osobistą korzyść, ale również swój wkład w działania społeczne na rzecz misji wspierania dzieci, rodziców i wychowawców w budowaniu więzi opartych na szacunku i zaufaniu.

Cel Projektu
Wsparcie rozwoju i współpracy dorosłych w obszarze poszanowania podmiotowości dziecka.

Beneficjenci Projektu
Bezpośrednimi beneficjentami projektu są dorośli: nauczyciele, wychowawcy, rodzice – Podopieczni Fundacji
Beneficjentem ostatecznym są dzieci – Podopieczni Fundacji – Wychowankowie NPOW Wioska Bullerbyn

Warto wiedzieć, że:
Beneficjenci Projektu są naszymi podopiecznymi. Biorą udział w wielu Działaniach w ramach Projektu, dzięki czemu osiągamy efekt budowania spójnego środowiska i synergii oddziaływań. Kadra podnosi swoje kompetencje w ramach szkoleń rozwojowych i superwizowanych staży, rodzice uczestniczą w warsztatach obejmujących tematykę zgodną z nurtem rozwojowym zespołu. Wychowawcy i rodzice spotykają się w Bullerbyn i współpracują ze sobą w trosce o dzieciaki, rozmawiając podobnym językiem. Korzystają z tego dzieci znajdujące w Bullerbyn przestrzeń, w której dorośli wspierają je szanując dziecięcą autonomię.

Zgłoszenie Podopiecznego Fundacji Bullerbyn
Następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Fundacji. Jest to zgłoszenie osoby fizycznej przystępującej do Projektu Wioska Bullerbyn we własnym imieniu i/lub w imieniu osoby niepełnoletniej, którą reprezentuje, jako przedstawiciel ustawowy.
Zgłoszenie to jest równoznaczne z zapisaniem niepełnoletniego Podopiecznego do Niepublicznej Placówki Oświatowo-Wychowawczej Wioska Bullerbyn jako Wychowanka tej placówki.

Warto wiedzieć. że:
Status Podopiecznego upoważnia do:
– uczestniczenia w nieodpłatnych Działaniach psychoedukacyjnych realizowanych w ramach Projektu

Status Wychowanka upoważnia do:
– uczestniczenia w odpłatnych Działaniach realizowanych w ramach Projektu,
– korzystania z systemu dofinansowań do wypoczynku

Działania
Działania realizują w ścisłej współpracy dwie placówki Fundacji: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Placówka Oświatowo-Wychowawcza. Formalnie znajdziecie w tym projekcie propozycje udziału w programie szkoleniowo-stażowym dla kadry nowoczesnej edukacji, warsztatach psychoedukacyjnych i rozwojowych dla rodziców, w wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zajęciach dla dzieci z edukacji pozaszkolnej realizowanych w nurcie Szkół Demokratycznych.

Warto wiedzieć, że:
Działania w ramach Projektu uzupełniają się wzajemnie stanowiąc kontynuację wieloletniego procesu rozwojowego i Podopiecznych, i samego Projektu. Dzieci przyjeżdżają do nas nieraz nawet już w 3 roku życia. Biorą udział w majówkach adaptacyjnych, potem jako 6 latki w działaniach letnich i zimowych, niektóre dzieci realizują z nami obowiązek szkolny, jako nastolatki wyjeżdżają na wyprawy, gdy są starsi współpracują jako wolontariusze, wielu z nich marzy by zostać wychowawcą Bullerbyn, a niebawem niektórzy z naszych wychowanków sami zostaną rodzicami.

Działania, które realizujemy w ciągu roku w Projekcie Wioska Bullerbyn to:

 1.  ​​Akademia Wychowawców Bullerbyn​
 2. ​Lato​ z Bullerbyn

  1. ​Wioska Bullerbyn​

  2. Bullerbyn​​owe lato w mieście​

  3. Wyprawa nastolatków
  4. ​Letnie ​​w​arsztaty dla bullerbynowych rodziców​

 3. ​Zima z Bullerbyn

  1. Rodzinne ferie z Bullerbyn

  2. Narciarska ​z​ima z Bullerbyn

  3. Kominkowa ​z​ima ​w​ Bullerbyn

  4. ​Bullerbyn​​owa zima w mieście​

  5. ​Zimowe ​w​arsztaty dla bullerbynow​​ych rodziców​

 4. Rok szkolny z Bullerbyn

  1. ​Świetlica Bullerbyn​ dla dzieci z edukacji pozaszkolnej (Szkoła Demokratyczna)

  2. Warszawska świetlica Bullerbyn​ dla dzieci z edukacji pozaszkolnej (Szkoła Demokratyczna)

  3. ​Rodzinna Majówka Adaptacyjna w Bullerbyn​​

  4. ​Warsztaty dla bullerbynowych rodziców i dzieci