NGO

Podstawowe dane Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych:

Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych

Nieziemska 1
05 – 506 Wilcza Góra

Numer KRS 0000292425
REGON 141221128
NIP 1231134020
NORDEA BANK POLSKA S.A.
85 1440 1101 0000 0000 0687 1046

Nasz adres darowizn Bitcoin: 19ZYkup2xSwqiJFbc9YBRXtFYvVVHhXDA1

Członkowie Zarządu Fundacji Bullerbyn:
Kłosińska  Marianna
Kłosiński Juliusz
Świderska Małgorzata

Statut Fundacji Bullerbyn

Fundacja Bullerbyn posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

 

Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych powstała z potrzeby zapewnienia dzieciom pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Naszym  głównym celem jest upowszechnianie relacji opartej na szacunku i zaufaniu między dorosłymi, a dziećmi, a w szczególności profilaktyka w przeciwdziałaniu przemocy w kontakcie z dziećmi w środowisku wychowawczym. To co nas wyróżnia spośród innych organizacji działających w tym obszarze, to fakt, iż dostrzegliśmy swoją rolę w tworzeniu wspólnotowego środowiska dorosłych i dzieci.

Nasze projekty zawsze bazują na synergii oddziaływań ukierunkowanych na rozwój naszej organizacji jako wspierającej wychowawców w ich przygotowywaniu do pracy z dziećmi, rodziców oraz samych dzieci. Uważamy, że jedynie działania w obrębie całego systemu składającego się na proces wychowawczy mają szansę przynieść realne rezultaty w postaci pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka. I przynoszą – jak pokazuje nasze kilkuletnie już doświadczenie, które zdobyliśmy także dzięki czerpaniu z dobrych praktyk innych organizacji zajmujących się podmiotowością dziecka.

Fundacja Bullerbyn prowadzi Niepubliczną Placówkę Oświatowo – Wychowawczą „Wioska Bullerby” oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Bullerbyn. W ramach działalności tych placówek Fundacja nieustannie szkoli rodziców i wychowawców w zakresie umiejętności społecznych i wychowawczych, a także oferuje wsparcie superwizyjne.

Od 2009 roku Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego skupiając swoje działania w tym obszarze. W roku 2010 poza naszym sztandarowym projektem Wioska Bullerbyn rokrocznie współfinansowanym przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy zrealizowaliśmy w ramach tego samego wsparcia finansowego projekt „Emocje na tak, przemoc na nie” w ramach, którego w warsztatach psychoedukacyjnych wzięło udział przeszło 130 dzieci.

Fundacja Bullerbyn od 2007 roku realizuje nieprzerwanie projekt pod nazwą „Wioska Bullerbyn”, organizując aktywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i rodziców obejmujące działania psychoedukacyjne dla całej rodziny oraz szkolenia psychoedukacyjne dla kadry wychowawczej. W ostatniej edycji programu (ed. 2012) wzięło udział 460 dzieci. Projekt Wioska Bullerbyn cieszy się uznaniem i dużą popularnością wśród warszawskich dzieci i rodziców zyskując markę wysokiej jakości realizacyjnej przede wszystkim dzięki naszej dbałości o aspekt psychoedukacyjny projektu. „Wioska Bullerbyn”, to przede wszystkim działania skupionymi na budowaniu partnerstwa pomiędzy wychowawcami a rodzicami w celu zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków doskonalenia kompetencji społecznych Od 2010 roku wdrażamy w ramach tego projektu standardy i metodologię pracy z dzieckiem pracy podejściem projektowym. Zawdzięczamy to przygotowaniu ze strony Instytutu Małego Dziecka z Poznania i Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy.