Już wiem co zrobić! Nowe zajęcia Poradni Bullerbyn w ofercie dla szkół.

Dodano: 21 listopada, 2014r.

Ważne jest, żeby dzieci zwracały się do dorosłych po pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji. Realizacja cyklu zajęć „Już wiem co zrobić” może przyczynić się do wczesnego rozpoznania przez dzieci trudnych i zagrażających sytuacji. Zajęcia stają się okazją do wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia i skutecznego reagowania.

 

Cele zajęć:

 • wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie,
 • podniesienie umiejętności rozpoznawania przez dziecko sytuacji niebezpiecznych i zagrażających,
 • przekazanie dziecku informacjo o konieczności mówienia o zagrażających sytuacjach,
 • dostarczenie dziecku informacji dotyczących prawa do otrzymania pomocy w trudnych sytuacjach.

Zajęcia „Już wiem co zrobić” realizowane są w cyklu 5 spotkań po 90 minut każde.

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 6 – 9 lat.

Tematy zajęć:

 1. Kraina emocji
 2. Granice między państwami, granice między mną, a innymi ludźmi.
 3. Chroni mnie to co wiem o sobie.
 4. Za co jestem odpowiedzialny? Na co mam wpływ?
 5. Trudne sytuacje. Gdzie szukać pomocy.

Scenariusz zajęć „Już wiem co zrobić” oparty jest na programie Fundacji Dzieci Niczyje.

Jako uzupełnienie zajęć dla dzieci proponujemy również organizację warsztatów dla rodziców. Celem zajęć dla rodziców jest podniesienie ich świadomości na temat zagrożeń z jakimi dziecko może mieć kontakt, dostarczenie wiedzy dotyczącej rozpoznawania trudnych dla dzieci sytuacji oraz wzrost umiejętności rozmawiania o takich sytuacjach z dzieckiem.

Warsztaty dla rodziców realizowane są w cyklu 3 spotkań po 120 minut każde lub podczas jednego spotkania trwającego 6 godzin zegarowych.

Tematy zajęć dla rodziców:

 1. Mojemu dziecku nigdy to się nie zdarzy – po czym poznać, że Twoje dziecko spotkało coś trudnego.
 2. Możesz mi zaufać – co zrobić i jak rozmawiać ze swoim dzieckiem, gdy mówi o trudnej sytuacji, która je spotkała.
 3. Już wiem co zrobić – Jak uczyć swoje dziecko, by potrafiło ochronić się przed krzywdzeniem

Koszt realizacji zajęć określany jest indywidualnie dla każdej szkoły/ grupy.

Kontakt:

Błażej Puziak

tel. 504 603 257, e- mail: [email protected]