„Jak dobrze wstać skoro świt” – wspomnienie 4

JAK DOBRZE WSTAĆ, SKORO ŚWIT 

Jak dobrze wstać, Skoro świt, 

………………………………..blask Duszkiem pić,

 Nim w górze tam …………………………….. zacznie tryl, 

Jak dobrze wcześnie wstać 

Dla tych………………………….. , 

Gdy nie ma wad Wspaniały…………………… świat, 

Jak dobrze………………………… rano wstać 

Wiosną lat.