Informacje organizacyjne

  • W trakcie zajęć całodniowych  przewidziana jest  przerwa obiadowa. Uczestnicy dbają o wyżywienie we własnym zakresie. W Wiosce Bullerbyn w Świętochowie istnieje możliwość korzystania z kuchni i przygotowywania posiłków samodzielnie.
  • W trakcie warsztatów istnieje możliwość nocowania na terenie Poradni Bullerbyn w Warszawie na własnych materacach. Podczas warsztatów w Wiosce Bullerbyn w Świętochowie przewidziane jest zakwaterowanie dla całej grupy. Istnieje możliwość przyjazdu na warsztaty dzień przed ich rozpoczęciem wieczorem.
  • Staż praktyczny w Wiosce Bullerbyn obejmuje udział w dwóch jednodniowych spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci i rodziców w maju lub czerwcu 2019 oraz cztery tygodnie stażu w pracy z dziećmi w terminie letnich wakacji 2019. Każdy z uczestników w porozumieniu z grupą wybiera terminy stażu. Liczba miejsc dla stażystów w każdym z terminów jest ograniczona, dlatego prosimy o pewną elastyczność w planowaniu terminów. Po dwóch tygodniach stażu wymagany jest conajmniej tydzień odpoczynku.
  • Fundacja Bullerbyn z własnych środków pokrywa koszty organizacji programu. Dwie pierwsze tygodnie stażu są bezpłatne, za dwa kolejne stażyści otrzymują wynagrodzenie  w wysokości 500 zł brutto/tydzień.
  • Program kończy się uzyskaniem Certyfikatu Wychowawcy Bullerbyn i zaświadczeniem o ukończeniu szkoleń. Uzyskanie Certyfikatu umożliwia dalszą współpracę z Fundacją Bullerbyn i udział w szkoleniach w kolejnych latach.