Certyfikat Wychowawcy Bullerbyn

Certyfikat Wychowawcy Bullerbyn jest dokumentem potwierdzającym ukończenie Akademii Wychowawców Bullerbyn oraz posiadanie doświadczenia w pracy z dziećmi w Fundacji Bullerbyn. Certyfikat wydawany jest wychowawcy po ukończeniu pierwszego roku stażu i spełnieniu określonych wymagań. W każdym kolejnym roku współpracy z Fundacją wychowawca ma możliwość odnowienia Certyfikatu.

Certyfikat Wychowawcy Bullerbyn otrzymują osoby, które spełnią następujące wymagania:

  1. Uczestnictwo we wszystkich warsztatach, szkoleniach i spotkaniach zgodnie z programem Akademii Wychowawców Bullerbyn.
  2. Realizacja stażu polegającego na pełnieniu funkcji asystenta wychowawcy lub wychowawcy podczas letniej Wioski Bullerbyn oraz Majówek adaptacyjnych.
  3. Uzyskanie pozytywnej rekomendacji opiekuna stażu.
  4. Posługiwanie się w praktyce zdobytymi umiejętnościami oraz gotowość do rozwijania tych umiejętności.
  5. Spełnienie dodatkowych wymagań określonych na każdy rok w programie szkoleniowym.