Akademia Wychowawców Bullerbyn – staż 2019

„Wspieramy wychowawców, rodziców i dzieci w budowaniu więzi opartych na szacunku i zaufaniu”

Zapraszamy do udziału w XI edycji Akademii Wychowawców Bullerbyn

pn. Świadomy dorosły w relacji z dzieckiem.

Akademia Wychowawców Bullerbyn to roczny staż rozwojowy, którego celem jest przygotowanie uczestników do pracy z dzieckiem. Udział w programie umożliwia poznanie metod pracy opartych na budowaniu z dzieckiem relacji, założeń pedagogiki Gestalt i psychologii rozwojowej dziecka, a także zdobycie doświadczenia w pracy z grupą dzieci pod superwizją.

Staż obejmuje  110 godzin szkoleń, 40 godzin superwizji oraz praktyki (częściowo za wynagrodzeniem) podczas letnich wakacji.

Uczestnicy projektu spełniając poszczególne kryteria uzyskują możliwość uzyskania Certyfikatu Wychowawcy Bullerbyn.

Do udziału w programie zapraszamy osoby które:

 • są studentami lub absolwentami psychologii, pedagogiki lub kierunków związanych z pracą z dziećmi,
 • pracują lub planują podjąć pracę z dziećmi,
 • są nauczycielami i chcą zgłębić tajniki pracy z dzieckiem opartej na relacji  i wzajemnym szacunku,
 • cenią swój własny rozwój i chcą rozwijać kontakt ze sobą,
 • chcą przygotować się do pracy  w edukacji alternatywnej poprzez zdobycie wiedzy i doświadczenia w tym jak holistycznie wspierać dziecko w  procesie uczenia opartym na szacunku i zaufaniu do mądrości dziecka.

Od uczestników oczekujemy:

 • pełnego uczestnictwa w projekcie,
 • otwartości na nową wiedzę nie tylko dzieciach, ale także o sobie samym,
 • chęci rozwoju osobistego.

W ramach programu uczestnik może uzyskać:

 • Certyfikat ukończenia Akademii Wychowawców Bullerbyn,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyk studenckich/stażu.

Program XI edycji Akademii Wychowawców Bullerbyn  pt. Świadomy dorosły w relacji z dzieckiem*:

 • marzec – kwiecień 2019  – grupa edukacyjno – rozwojowa pn. „Ja w relacji z dzieckiem” (30h). Poradnia Bullerbyn, al. Wyzwolenia 7, Warszawa.
  • Kontakt i praca z dzieckiem oparta na relacji.
  • Rozwój emocjonalny dziecka. Jak wspierać dziecko w kontakcie ze sobą i innymi.
  • Co jest moje a co Twoje – jak wspierać dziecko w budowaniu zdrowych granic.
  • Jak wspierać dziecko w budowaniu samodzielności.

Zajęcia odbywają się w soboty w następujących terminach: 09.03, 16.03, 30.03, 06,04, 13,04.2019 w godzinach 10:00 – 16:00,  poza spotkaniem w dniu 06.04.2019, które odbywa się w godzinach 10:00 – 18:00.

 • 9 – 12 maj 2019 – Wioska Bullerbyn, ul. Warszawska 14, Świętochów.
  • Fundacja Bullerbyn – wprowadzenie w misję Fundacji oraz działanie Wioska Bullerbyn.
  • Od adaptacji do współpracy. Wspieranie dziecka w adaptacji w nowym miejscu.
  • Praca z grupą w oparciu o proces grupowy.
  • Jak budować współpracę w zespole i być dla siebie oparciem.
  • Zarządzanie sobą w pracy wychowawcy

Zajęcia odbywają się w czwartek, piątek i sobotę w godzinach 10:00 – 19:00 oraz w niedzielę w godzinach 10:00 – 13:30.

 • 30 maj – 2 czerwiec 2019 – Poradnia Bullerbyn, al. Wyzwolenia 7, Warszawa.
  • Zachowania seksualne dzieci. Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności.
  • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami podczas kolonii
  • Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej.
  • Współpraca z rodzicami.
  • Superwizja w pracy wychowawcy

Zajęcia odbywają się w czwartek, piątek i sobotę w godzinach 10:00 – 19:00 oraz w niedzielę w godzinach 10:00 – 13:30.

 • 15 – 16 czerwiec 2019 – Wioska Bullerbyn, ul. Warszawska 14, Świętochów.
  • Integracja zespołu Wioski Bullerbyn.
  • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Zadania i odpowiedzialność w pracy wychowawcy.

Zajęcia odbywają się w sobotę w godzinach 10:00 – 19:00 oraz w niedzielę w godzinach 10:00 – 13:30.

 • maj – czerwiec 2019 – Wioska Bullerbyn, ul. Warszawska 14, Świętochów.

Staż podczas dwóch spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców w Wiosce Bullerbyn. Każdy z uczestników programu bierze udział w dwóch jednodniowych spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci i rodziców w Wiosce Bullerbyn. Udział w spotkaniach umożliwia ćwiczenie umiejętności współprowadzenia grupy dzieci oraz jest okazją do pierwszego spotkania z dziećmi i rodzicami.

 • lipiec – sierpień 2019 – 4 tygodnie letniego stażu pod superwizją. Wioska Bullerbyn, ul. Warszawska 14, Świętochów.

Każdy z uczestników programu odbywa cztery tygodnie stażu pracując jako asystent wychowawcy podczas letniego wypoczynku dla dzieci organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo Wychowawcą Wioska Bullerbyn. Staż polega na całodobowym współprowadzeniu grupy dzieci, organizowaniu czasu i wspieraniu w sytuacjach życia codziennego. Udział w stażu jest możliwością zdobyciu doświadczenia, nauki i wykorzystania wiedzy zdobytej podczas warsztatów w praktyce. W trakcie trwania stażu każdy z uczestników bierze udział w superwizji. Dwa tygodnie stażu są bezpłatne, za dwa kolejne stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto/tydzień.

 • wrzesień – grudzień 2019 – Warsztaty integrujące część szkoleniową i stażową. Poradnia Bullerbyn, al. Wyzwolenia 7, Warszawa.

Celem warsztatów jest umożliwienie podsumowania części szkoleniowej i praktycznej programu na poziomie osobistym i grupowym. Udział w warsztatach umożliwia uczestnikom również refleksję nad dalszym własnym rozwojem zawodowym.

Zajęcia odbywają się w godzinach 10:00 – 18:00 następujących terminach: 21.09, 19.10, 09.11, 14.12.2019.

Informacje organizacyjne:

 • W trakcie zajęć całodniowych  przewidziana jest  przerwa obiadowa. Uczestnicy dbają o wyżywienie we własnym zakresie. W Wiosce Bullerbyn w Świętochowie istnieje możliwość korzystania z kuchni i przygotowywania posiłków samodzielnie.
 • W trakcie warsztatów istnieje możliwość nocowania na terenie Poradni Bullerbyn w Warszawie na własnych materacach. Podczas warsztatów w Wiosce Bullerbyn w Świętochowie przewidziane jest zakwaterowanie dla całej grupy. Istnieje możliwość przyjazdu na warsztaty dzień przed ich rozpoczęciem wieczorem.
 • Staż praktyczny w Wiosce Bullerbyn obejmuje udział w dwóch jednodniowych spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci i rodziców w maju lub czerwcu 2019 oraz cztery tygodnie stażu w pracy z dziećmi w terminie letnich wakacji 2019. Każdy z uczestników w porozumieniu z grupą wybiera terminy stażu. Liczba miejsc dla stażystów w każdym z terminów jest ograniczona, dlatego prosimy o pewną elastyczność w planowaniu terminów. Po dwóch tygodniach stażu wymagany jest conajmniej tydzień odpoczynku.
 • Fundacja Bullerbyn z własnych środków pokrywa koszty organizacji programu. Dwie pierwsze tygodnie stażu są bezpłatne, za dwa kolejne stażyści otrzymują wynagrodzenie  w wysokości 500 zł brutto/tydzień.
 • Program kończy się uzyskaniem Certyfikatu Wychowawcy Bullerbyn i zaświadczeniem o ukończeniu szkoleń. Uzyskanie Certyfikatu umożliwia dalszą współpracę z Fundacją Bullerbyn i udział w szkoleniach w kolejnych latach.

Prowadzący:

 • Magdalena Kidoń – psycholog, psychoterapeuta i trener. Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja Wspieranie Rozwoju Osobowości oraz Instytut Terapii Gestalt w Krakowie zrzeszony w EAGT (Europan Association for Gestalt Therapy) i w FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations). Prowadzi psychoterapię indywidualną i par, konsultacje dla rodziców, grupy rozwojowe i  warsztaty dotyczące świadomego rodzicielstwa.
 • Błażej Puziak – psycholog, trener i psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA  Prowadzi psychoterapię indywidualną i zajęcia rozwojowe dla młodzieży oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i osób pracujących z dziećmi.

Zgłoszenia

Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Porozumieniem dotyczącym udziału w stażu. Udział w stażu wiąże się z deklaracją udziału we wszystkich warsztatach oraz letnich praktykach wymienionych powyżej.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego online.
Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Kontakt

Magdalena Kidoń – koordynator Akademii i opiekun Stażystów

517 – 217 -444

* organizator stażu zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Akademii, kolejności szkoleń i zawartości merytorycznej programu.

Dokumenty do pobrania