Fundacja Bullerbyn członkiem Federacji PREMD

Dodano: 21 października, 2013r.

Podczas dwudniowych obrad Walnego Zebrania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD) 29 organizacji pozarządowych podjęło decyzję o powołaniu Federacji Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci.

Fundacja Bullerbyn jest jedną z nich. Wspieranie i dbanie o rozwój małych dzieci jest dla nas ogromnie ważne. Rozumiemy jak istotnym okresem życia jest wczesne dzieciństwo.


Kilka informacji o Partnerstwie (Źródło http://www.premd.org.pl)

Misja
Jesteśmy przekonani, że wczesne dzieciństwo to czas niezwykle istotny w rozwoju człowieka, na tym etapie kształtują się bowiem nasze kompetencje emocjonalne, społeczne, poznawcze, fizyczne. Dobre dzieciństwo determinuje nasze sukcesy w całym życiu.
Wierzymy, że Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci pomoże nam stworzyć równe możliwości edukacyjne wszystkim dzieciom w Polsce i osiągnąć standardy najbardziej rozwiniętych państw europejskich.
Członkami Partnerstwa mogą zostać organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest wspieranie rozwoju i edukacji małych dzieci, które podzielają misję Partnerstwa i wspólnie działając chcą się przyczynić do realizacji jego celów. Do Partnerstwa nie mogą przystępować partie ani grupy polityczne.
Cele
By zapewnić dzieciom możliwie najlepsze środowisko rozwojowe i edukacyjne nasze Partnerstwo zamierza:
• prowadzić kampanie społeczne na temat wspierania rozwoju i edukacji małych dzieci,
• promować i upowszechniać najlepsze rozwiązania edukacyjne wypracowane przez organizacje pozarządowe,
• przedstawiać wspólne stanowisko w sprawach dotyczących polityki edukacyjnej wobec małych dzieci.