Aktualności

Jak dziecko uzyskuje prawo do alternatywnej edukacji?

Dodano: 8 stycznia, 2012r.

Co zrobić aby dziecko mogło uczęszczać do Szkoły Demokratycznej?

zgodnie z polskim prawem należy złożyć u dyrektora szkoły, do której zapisujemy dziecko, następujące dokumenty:

  1. wniosek o spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
  2. opinię Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
  3. oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej
  4. zobowiązanie do przystępowania do egzaminów
Czytaj dalej