Konsultacje

Zapraszamy sympatyków ruchu na rzecz tworzenia szkół demokratycznych w Polsce i rodziny zainteresowane edukacją alternatywną na konsultacje indywidualne dotyczące decyzji/perspektywy przejścia dziecka z edukacji formalnej na edukację pozaszkolną i/lub uczestniczenia w edukacji proponowanej przez placówki alternatywne.

 

Termin: konsultacje w poniedziałki i we wtorki w g. 17:00 – 20:00.  Pojedyncza konsultacja trwa 50 min.

Koszt:  opłata za udział w konsultacji wynosi 100 zł

Miejsce: Warszawa, Al. Wyzwolenia 7

Zapisy: telefoniczne pod nr tel. 517 216735

Prowadząca: Marianna Kłosińska