WIOSKA BULLERBYN – REZERWACJA MIEJSC

REZERWACJA MIEJSCA KROK PO KROKU 

1.Wypełnij formularz ZGŁOSZENIOWY ON-LINE (poniżej).
2. Otrzymasz mailem potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia. Uwaga –  nie oznacza to jeszcze zarezerwowania miejsca!
3. Czekaj cierpliwie – w ciągu 5 dni roboczych od przesłania zgłoszenia prześlemy mailem potwierdzenie rezerwacji lub ewentualnie rozwiązanie alternatywne.
4. Gdy otrzymasz mailem POTWIERDZENIE REZERWACJI to:
     a) w ciągu 3 dni wpłać zaliczkę na podane w mailu konto.   W przypadku braku wpłaty zaliczki  rezerwacja wygasa, a na zwolnione miejsce zapraszamy osoby z listy rezerwowej.
     b) wydrukuj umowę, podpisz i dostarcz do Fundacji (pocztą, kurierem lub osobiście) w terminie nie dłuższym niż do 45-go dnia przed datą rozpoczęcia Działania (adres i link do umowy otrzymasz w mailu potwierdzającym rezerwację).
5. Pełna rezerwacja miejsca jest ważna gdy otrzymamy podpisaną umowę i zaliczkę.  O zaksięgowaniu zaliczki poinformujemy mailem.
6. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 45 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.
7. Nieuiszczenie całości opłaty w terminie oznacza rezygnację z udziału w Działaniu a Fundacji przysługuje prawo do dokonania potrąceń (zgodnie z OWU).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

BRAK MIEJSC – FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY ZOSTAŁ WYŁĄCZONY.
PROSIMY O ZGŁOSZENIA NA LISTĘ REZERWOWĄ (formularz dostępny poniżej)

WAŻNE – JAK WYPEŁNIAĆ FORMULARZ

1.Wypełniaj formularz po kolei. Nie przeskakuj między polami.
2. Jeżeli nie pojawiają się turnusy – oznacza to, że nie ma już wolnych miejsc w danym terminie. Możesz zapisać dziecko na listę rezerwową (poniżej). Odezwiemy się, gdy pojawi się wolne miejsce.
3. Jeżeli dziecko nie posiada numeru PESEL (np.: dzieci nie będące obywatelami Polski) – to wpisz swój numer  PESEL.  W polu „Uwagi” poinformuj nas o tym.
4. Zgłoszenia przesyłane w innej formie niż formularz zgłoszeniowy on-line nie umożliwiają rezerwacji miejsca w Wiosce Bullerbyn.
5. Miejsca rezerwowane są według kolejności zgłoszeń i dostępności miejsc jednak zastrzegamy sobie pierwszeństwo dla rodzeństw (w miarę wolnych miejsc).
6. W przypadku chęci udziału w więcej niż jednym turnusie Wioski Bullerbyn prosimy o kontakt e-mailowy ([email protected]).
7. Nie zapisujemy dzieci na dwa turnusy – jeden po drugim.
8. W przypadku braku miejsc można zapisać dziecko na listę rezerwową (poniżej). Zapisanie na listę rezerwową nie jest tożsame z zarezerwowaniem miejsca.

OPŁATY – ZALICZKA I POZOSTAŁA KWOTA

WYSOKOŚĆ ZALICZKI

800 zł za 1 udział (w przypadku turnusów 2 tygodniowych)
400 zł za 1 udział (w przypadku turnusów 1 tygodniowych)

DANE DO PRZELEWU

Numer konta do projektu Wioska Bullerbyn
mbank 32 1140 2004 0000 3702 7671 1247

W przelewie należy podać:
nazwisko, imię dziecka, WB19 oraz numer ID podany w potwierdzeniu rezerwacji  (np. Iksiński Jan WB19, ID 7074060003571).

TERMINY WPŁAT POZOSTAŁEJ KWOTY

  • turnus Ia i I – do 9. maja 2019
  • turnus Ib – do 16. maja 2019
  • turnus IIa i II- do 23. maja 2019
  • turnus IIb – do 30. maja 2019
  • turnus IIIa i III – do 6. czerwca 2019
  • turnus IIIb – do 13. czerwca 2019
  • turnus IVa i IV – do 20. czerwca 2019
  • turnus IVb – do 27. czerwca 2019
  • turnus V – do 4. lipca 2019

LISTA REZERWOWA

Na listę rezerwową możesz zapisać dziecko, jeżeli nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów.  

WAŻNE
Formularz LISTA REZERWOWA odpowiada zgłoszeniu jednego dziecka. W celu zgłoszenia kolejnych dzieci prosimy o ponowne wypełnienie formularza i zaznaczenie, że jesteście zainteresowani więcej, niż jednym miejscem. Jednak prosimy, miejcie na uwadze, że na tym etapie szanse na znalezienie kilku wspólnych miejsc w tym samym terminie są niewielkie.