WIOSKA BULLERBYN – REZERWACJA MIEJSC

ZAPISY NA WIOSKI 2020 RUSZĄ POD KONIEC LISTOPADA

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ?

Przeczytaj koniecznie

 • Wypełniaj rubryki po kolei
 • Miej pewność, że wszystkie pola są uzupełnione
 • Będziesz potrzebować danych dziecka: imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, klasa, adres zamieszkania, oraz danych rodzica: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, opcjonalnie dane kontaktowe do drugiego opiekuna
 • Wybór daty urodzenia jest ograniczony do roczników 2008 – 2012 – na Wioskę zapraszamy wyłącznie dzieci urodzone w tych latach
 • Zwróć uwagę,  że poszczególne miejsca zakwaterowania odpowiadają konkretnym grupom wiekowym, wybierz zakwaterowanie odpowiadające wiekowi twojego dziecka
 • Brak danego turnusu w rubryce oznacza brak miejsc w tym terminie, wybierz inny termin lub wypełnij formularz listy rezerwowej (poniżej)
 • Formularz zgłoszeniowy jednej osoby można wypełnić tylko raz – w przypadku chęci wysłania dziecka na dwa turnusy prosimy o kontakt z biurem.
 • Koniecznie poinformuj nas o znajomych dziecka, jeśli tacy się wybierają i mają razem mieszkać, podaj ich imię i nazwisko  – w miarę możliwości przypiszemy dzieci do tej samej grupy.
LISTA REZERWOWA

Jeśli nie ma miejsc w terminie, który Państwa interesuje, lub preferowana forma zakwaterowania nie jest dostępna prosimy o wypełnienie formularza listy rezerwowej. Odezwiemy się jeśli ktoś zrezygnuje i pojawi się wolne miejsce.Formularz Listy Rezerwowej

ZASADY REZERWACJI MIEJSCA
 1. Zgłoszenia do udziału w Wiosce Bullerbyn są dokonywane poprzez wypełnienie i wysłanie FORMULARZA  ZGŁOSZENIOWEGO (on-line).
 2. Potwierdzenie rejestracji jest automatycznie przesyłane mailem na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Potwierdzenie rejestracji nie jest tożsame z zakwalifikowaniem dziecka do udziału w Wiosce.
 3. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane, to w ciągu 5 dni roboczych od przesłania zgłoszenia (wypełnienia wszystkich pól w formularzu), na podany w zgłoszeniu adres mailowy, zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji miejsca.
 4. W przypadku braku miejsca w wybranym przez Państwa terminie, Fundacja aktywuje rezerwację w terminie wybranym jako alternatywny, jeśli będą w nim dostępne miejsca.
 5. Gdy otrzymają Państwo POTWIERDZENIE REZERWACJI to należy:
  a) w ciągu 3 dni dokonać wpłaty zaliczki w kwocie 400 zł (udział w turnusie jednotygodniowym lub 800 zł (udział w turnusie dwutygodniowym) na konto Fundacji  47 1140 1977 0000 4548 3700 1001 mBank. W przelewie należy podać: imię, nazwisko dziecka, WB20 i numer ID podany w potwierdzeniu rezerwacji oraz formę zakwaterowania i symbol turnusu (np. Jan Iksiński WB20, ID 7074060003571, Dom, IA)
  b) wydrukować umowę, podpisać  i dostarczyć do Fundacji (pocztą, kurierem lub osobiście)  do 45-go dnia przed datą rozpoczęcia Działania.
 6. Prosimy o terminowe wpłaty. W przypadku braku wpłaty zaliczki w ciągu 3 dni rezerwacja wygasa a na zwolnione miejsce zapraszamy osoby z listy rezerwowej.
 7. Pełna rezerwacja uczestnictwa w projekcie ważna jest od daty dokonania przelewu zaliczki. O zaksięgowaniu zaliczki na koncie Fundacji informujemy e-mailem przesłanym na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
 8. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 45 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.
 9. Nieuiszczenie całości opłaty w terminie oznacza rezygnację z udziału w Działaniu a Fundacji przysługuje prawo do dokonania potrąceń.