Warsztaty Umiejętności Społecznych – wiosna 2022

Dodano: 19 października, 2021r.

Zapraszamy dzieci na Warsztaty Umiejętności Społecznych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bullerbyn.
Zajęcia dedykujemy dzieciom, które mają trudności w relacjach z rówieśnikami a chciałyby mieć większą swobodę w kontaktach społecznych by czerpać z nich więcej radości.

To również propozycja dla dzieci, które chciałaby nauczyć się radzić sobie z silnymi emocjami  oraz poznać sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów.

CEL WARSZTATÓW

Dzięki warsztatom dzieci doświadczą wsparcia grupy w pokonywaniu trudności. 
Będą mogły testować nowe sposoby reagowania w trudnych sytuacjach i korygować swoje utrwalone style zachowania, które negatywnie wpływały na ich relacje z innymi.

Uczestnicy będą mieli również możliwość usłyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Informacje zwrotne od rówieśników i prowadzących udzielane w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji dają dziecku niepowtarzalną szansę zobaczenia siebie w oczach innych. Ta odpowiednio przekazana wiedza jest świetnym narzędziem do pracy nad sobą.
Wzajemne działanie, motywowanie, sięganie do swoich zasobów, oraz doświadczanie, że można inaczej stanowi wielką inspirację do zmian na lepsze.

Konsultacja zwrotna
Po zakończeniu zajęć, na życzenie rodzica, istnieje możliwość płatnej konsultacji zwrotnej – spotkanie poświęcone jest omówieniu funkcjonowania dziecka podczas zajęć, przekazaniu wniosków i wskazówek dla rodziców.

Celem warsztatów jest poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych.

Podczas zajęć, poprzez zabawę i grupowe zadania, dzieci:
– będą doskonalić umiejętności komunikacyjne,
– będą miały okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu, 
– poznają własne uczucia oraz sposoby radzenia sobie z silnymi emocjami,
– nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie.

GRUPY, TERMINY

PONIEDZIAŁEK
Grupy prowadzą Karolina Kozicka i Martyna Korejwo

GRUPA I 

Dla dzieci, które mają 8-9 lat i jednocześnie są uczniami klas 2 – 3 szkoły podstawowej.

Zajęcia w poniedziałki, w godzinach 16:00 – 17:30

GRUPA II

Dla dzieci, które mają 12-14 lat i jednocześnie są uczniami klas  7 – 8 szk. podst. i 1 ponadpodstawowej.

Zajęcia w poniedziałki, w godzinach 18:00 -19:30 

Cena: 1650 zł

Terminy (15 zajęć): 
luty: 21, 28,
marzec: 7, 14, 21, 28,
kwiecień: 4, 11, 25
maj: 9, 16, 23, 30
czerwiec: 6, 13,

WTOREK
Grupy prowadzą Dorota Korniłow – Dej i Katarzyna Trędota

GRUPA III

Dla dzieci, które mają 9 – 10 lat i jednocześnie są uczniami klas 3 – 4 szkoły podstawowej.

Zajęcia we wtorki, w godzinach 16:00 – 17:30

GRUPA IV

Dla dzieci, które mają 10-11 lat i jednocześnie są uczniami klas 5 – 6 szkoły podstawowej

Zajęcia we wtorki w godzinach 18:00 -19:30

Cena: 1650 zł 

Terminy (15 zajęć)
luty: 22,
marzec: 1, 8, 15, 22, 29
kwiecień: 5, 12, 26
maj: 10, 17, 24, 31
czerwiec: 7, 14

ŚRODA
Grupę prowadzą Monika Szczerba i Jakub Krzyżanowski

GRUPA V

Dla dzieci, które mają 6-8 lat i jednocześnie są uczniami klas 0-2 szkoły podstawowej.

Zajęcia w środy, w godzinach 16:00 – 17:30

Cena: 1650 zł 

Terminy (15 zajęć): 
luty: 23,
marzec: 2, 9, 16, 23, 30,
kwiecień: 6, 13, 20, 27,
maj: 4, 11, 18, 25,
czerwiec: 1,

CENA I PŁATNOŚCI

Cena cyklu zajęć w semestrze wiosennym 2022:   1650 zł

Cena obejmuje:
– 15 zajęć 90-cio minutowych
– zajęcia prowadzone przez 2 osoby
– kameralną grupę (7-10 dzieci)

Wpłata zaliczki w wysokości 200 zł powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu od Fundacji informacji o zakwalifikowaniu dziecka do grupy. Pozostała część kwoty powinna być opłacona nie później niż 14 dni PRZED datą rozpoczęcia warsztatów.
Opłaty są dokonywane przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bullerbyn. Odpłatność w ratach możliwa w indywidualnych sytuacjach.

Konsultacja zwrotna (na życzenie rodzica, płatna 130 zł.) z rodzicem po zakończeniu cyklu zajęć – spotkanie poświęcone omówieniu funkcjonowania dziecka podczas zajęć, wniosków i wskazówek dla rodziców 

MIEJSCE

Poradnia Bullerbyn,  
Al. Wyzwolenia 7  (parter, wejście w bramie) – mapa (kliknij)

ZAPISY

Zgłoszenia do grup

Osoby kontynuujące udział w warsztatach (uczestnicy zajęć w poprzednim semestrze lub latem) są zwolnione z konsultacji.

Konsultacja

Zależy nam aby każde dziecko w pełni skorzystało z warsztatów, dlatego zajęcia poprzedzone są konsultacją z psychologiem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka oraz obszarów w rozwoju wymagających wsparcia. Po konsultacji zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub zostanie zaproponowana inna forma wsparcia.
Na konsultację zapraszamy rodziców. W indywidualnych przypadkach może okazać się potrzebne również dodatkowe spotkanie z dzieckiem.

Informujemy, że zajęcia są warsztatem wspierającym rozwój umiejętności społecznych, a nie grupą terapeutyczną. Udział w konsultacja nie jest jednoznaczny z przyjęciem do grupy. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Koszt konsultacji: 130 zł /50 min.
Uwaga: W przypadku nieodwołania konsultacji do dwóch godzin przed umówionym terminem, koszt konsultacji wynosi 210 zł.

Prosimy o zapoznanie się z OWU Poradni oraz Regulaminem warsztatów.

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA


Martyna Korejwo

Trener umiejętności społecznych, od wielu lat związana z Warszawskimi organizacjami pozarządowymi w których prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ukończyła szkolenie 1 stopnia Integracji Sensorycznej, kurs 1 i 2 stopnia terapii ręki, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz modelu pracy terapeutycznej dzieci i młodzieży w ramach treningu zastępowania agresji. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Powiślańskiej Fundacji Społecznej, Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka, oraz Gabinecie Diagnostyczno-Terapeutycznym dla Dzieci “Promyk”.

Dorota Korniłow-Dej

Psycholog, socjoterapeutka. Ukończyła roczny program edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie, który posiada akredytację EAP i EAGT, oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ma też za sobą szkolenia z Treningu Zastępowania Agresji, oraz Racjonalnej Terapii Zachowania.

Jej doświadczenia opierają się na pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w funkcjonowaniu społecznym, radzeniu sobie z emocjami i stresem, nadpobudliwością psychoruchową. Ponadto prowadzi warsztaty umiejętności rodzicielskich, oraz grupy wsparcia dla rodziców. Bliskie jest jej podejście humanistyczno-egzystencjalne. Podczas spotkań buduje atmosferę wzajemnego zaufania, dającą optymalne warunki do rozwoju i uwolnienia wewnętrznych zasobów, które tkwią w każdym z nas.

Karolina Kozicka

Psycholog, terapeutka I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii, specjalność zdrowie i psychoterapia. Ukończyła program stażowy „Pomoc psychologiczna i profilaktyka dla młodzieży” w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki w Warszawie. Absolwentka stażu psychologicznego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie. 

Współpracuje ze szkołami i placówkami socjoterapeutycznymi, gdzie prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców i pedagogów. Od siedmiu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi dla których prowadzi autorskie treningi i warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży i rodziców.

Jakub Krzyżanowski

Psycholog i trener. Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra. Obecnie w trakcie programu przygotowującego do wykonywania zawodu psychoterapeuty Gestalt w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.  

Swoje doświadczenie zdobywał prowadząc zajęcia warsztatowe z dziećmi oraz młodzieżą z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień oraz warsztaty antystresowe. Obecnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bullerbyn prowadzi warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci oraz konsultacje dla dzieci z trudnościami rozwojowymi i ich rodziców. Pracuje również jako tutor i mentor w Wolnej Szkole Demokratycznej Bullerbyn.

W swojej pracy stara się zrozumieć emocje dziecka, pomagać mu w ich wyrażaniu oraz modelować dążenie do zmiany poprzez umiejętne stawianie granic. Obserwacja radości i swobody działania dzieci sprawia, że praca daje mu ogromną satysfakcję.

Monika Szczerba

Absolwentka Psychologii oraz Filologii Angielskiej (na Uniwersytecie Warszawskim). Ukończyła Akademię Wychowawców Bullerbyn, zdobyła certyfikat tutorki w Szkole Tutorów (Collegium Wratislaviense). Ma wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą jako lektorka j. angielskiego.
Od 2013 r. jest związana z Fundacją Bullerbyn – pracuje jako wychowawczyni podczas Wiosek Bullerbyn, obecnie jest mentorką i tutorką w Wolnej Szkole Demokratycznej Bullerbyn.
Miłośniczka Tolkiena, gry na gitarze i nieustannego uczenia się

Małgorzata Bojanko

Psycholog, oligofrenopedagog. Absolwentka psychologii UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej oraz I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i I stopnia Szkoły Dramy Stosowanej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła podczas kilkunastoletniej pracy w placówkach oświaty, w których wspiera dzieci w rozwoju, między innymi, poprzez prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności emocjonalno-społeczne. Na co dzień pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Zespół Aspergera, autyzm, ADHD, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa czy wzrokowa itp.)