Warsztaty Umiejętności Społecznych – wiosna 2021

Dodano: 15 grudnia, 2020r.

Zapraszamy dzieci na Warsztaty Umiejętności Społecznych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bullerbyn.
Zajęcia dedykujemy dzieciom, które mają trudności w relacjach z rówieśnikami a chciałyby mieć większą swobodę w kontaktach społecznych by czerpać z nich więcej radości.

To również propozycja dla dzieci, które chciałaby nauczyć się radzić sobie z silnymi emocjami  oraz poznać sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów.

CEL WARSZTATÓW

Dzięki warsztatom dzieci doświadczą wsparcia grupy w pokonywaniu trudności. 
Będą mogły testować nowe sposoby reagowania w trudnych sytuacjach i korygować swoje utrwalone style zachowania, które negatywnie wpływały na ich relacje z innymi.

Uczestnicy będą mieli również możliwość usłyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Informacje zwrotne od rówieśników i prowadzących udzielane w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji dają dziecku niepowtarzalną szansę zobaczenia siebie w oczach innych. Ta odpowiednio przekazana wiedza jest świetnym narzędziem do pracy nad sobą.
Wzajemne działanie, motywowanie, sięganie do swoich zasobów, oraz doświadczanie, że można inaczej stanowi wielką inspirację do zmian na lepsze.

Konsultacja zwrotna
Po zakończeniu zajęć, na życzenie rodzica, istnieje możliwość konsultacji zwrotnej – spotkanie poświęcone jest omówieniu funkcjonowania dziecka podczas zajęć, przekazaniu wniosków i wskazówek dla rodziców.

Celem warsztatów jest poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych.

Podczas zajęć, poprzez zabawę i grupowe zadania, dzieci:
– będą doskonalić umiejętności komunikacyjne,
– będą miały okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu, 
– poznają własne uczucia oraz sposoby radzenia sobie z silnymi emocjami,
– nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie.

GRUPY, TERMINY

PONIEDZIAŁEK

GRUPA I 

Dla dzieci, które mają 8-9 lat i jednocześnie są uczniami klas 2 – 3 szkoły podstawowej.

Zajęcia w poniedziałki, w godzinach 16:00 – 17:30

GRUPA II

Dla dzieci, które mają 11-13 lat i jednocześnie są uczniami klas 6 – 8 szkoły podstawowej.

Zajęcia w poniedziałki, w godzinach 18:00 -19:30 

Cena: 1680 zł

Terminy (16 zajęć): 
luty: 22,
marzec: 1, 8, 15, 22, 29
kwiecień: 12, 19, 26
maj: 10, 17, 24, 31
czerwiec: 7, 14, 21

WTOREK

GRUPA III

Dla dzieci, które mają 9 – 10 lat i jednocześnie są uczniami klas 3 – 4 szkoły podstawowej.

Zajęcia we wtorki, w godzinach 16:00 – 17:30

GRUPA IV

Dla dzieci, które mają 10-11 lat i jednocześnie są uczniami klas 4 – 6 szkoły podstawowej

Zajęcia we wtorki w godzinach 18:00 -19:30

Cena: 1680 zł (gr. 4) / 1575 zł (gr. 3)
Terminy 
grupa IV – od 23.02 do 15.06 – 16 zajęć:
luty: 23, marzec: 2, 9, 16, 23, 30
kwiecień: 13, 20, 27
maj: 4, 11, 18, 25
czerwiec: 1, 8, 15,
grupa III – od 9.03 do 22.06 – 15 zajęć

ŚRODA

GRUPA V

Dla dzieci, które mają 6-8 lat i jednocześnie są uczniami klas 0-2 szkoły podstawowej.

Zajęcia w środy, w godzinach 16:00 – 17:30

Cena: 1680 zł 

Terminy (16 zajęć): 
luty: 24 ,
marzec: 3, 10, 17, 24, 31
kwiecień: 7, 14, 21, 28
maj: 5, 12, 19, 26
czerwiec: 9, 16,

CENA I PŁATNOŚCI

Cena cyklu zajęć w semestrze wiosennym 2021:   1680 zł

Cena obejmuje:
– 16 zajęć 90-cio minutowych
– zajęcia prowadzone przez 2 osoby
– kameralną grupę (7-10 dzieci)

Wpłata zaliczki w wysokości 200 zł powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu od Fundacji informacji o zakwalifikowaniu dziecka do grupy. Pozostała część kwoty powinna być opłacona nie później niż 14 dni PRZED datą rozpoczęcia warsztatów.
Opłaty są dokonywane przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bullerbyn. Odpłatność w ratach możliwa w indywidualnych sytuacjach.

Konsultacja zwrotna  z rodzicem po zakończeniu cyklu zajęć – spotkanie poświęcone omówieniu funkcjonowania dziecka podczas zajęć, wniosków i wskazówek dla rodziców (na życzenie rodzica) – 120 zł /50min. 

MIEJSCE

Poradnia Bullerbyn,  
Al. Wyzwolenia 7  (parter, wejście w bramie) – mapa (kliknij)

ZAPISY

Konsultacja

Zależy nam aby każde dziecko w pełni skorzystało z warsztatów, dlatego zajęcia poprzedzone są konsultacją z psychologiem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka oraz obszarów w rozwoju wymagających wsparcia. Po konsultacji zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub zostanie zaproponowana inna forma wsparcia.

Na konsultację zapraszamy rodziców. W indywidualnych przypadkach może okazać się potrzebne również dodatkowe spotkanie z dzieckiem.

Informujemy, że zajęcia są warsztatem wspierającym rozwój umiejętności społecznych, a nie grupą terapeutyczną. Udział w konsultacja nie jest jednoznaczny z przyjęciem do grupy. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Koszt konsultacji: 120 zł /50 min.
Uwaga: W przypadku nieodwołania konsultacji do dwóch godzin przed umówionym terminem, koszt konsultacji wynosi 200 zł.

Zgłoszenia na konsultację:
Na konsultacje można się umawiać telefonicznie: 517216735 lub mailowo: [email protected]
Można również dokonać zgłoszenia poprzez formularz a my oddzwonimy. Formularz jest dostępny tutaj: https://forms.gle/Kv8YiSFU7uZh65s28

Osoby kontynuujące udział w warsztatach (uczestnicy zajęć w poprzednim semestrze lub latem) są zwolnione z konsultacji.

Prosimy o zapoznanie się z OWU Poradni oraz Regulaminem warsztatów.

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA


Martyna Korejwo

Trener umiejętności społecznych, od wielu lat związana z Warszawskimi organizacjami pozarządowymi w których prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ukończyła szkolenie 1 stopnia Integracji Sensorycznej, kurs 1 i 2 stopnia terapii ręki, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz modelu pracy terapeutycznej dzieci i młodzieży w ramach treningu zastępowania agresji. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Powiślańskiej Fundacji Społecznej, Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka, oraz Gabinecie Diagnostyczno-Terapeutycznym dla Dzieci “Promyk”.

Dorota Korniłow-Dej

Psycholog, socjoterapeutka. Ukończyła roczny program edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie, który posiada akredytację EAP i EAGT, oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ma też za sobą szkolenia z Treningu Zastępowania Agresji, oraz Racjonalnej Terapii Zachowania.

Jej doświadczenia opierają się na pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w funkcjonowaniu społecznym, radzeniu sobie z emocjami i stresem, nadpobudliwością psychoruchową. Ponadto prowadzi warsztaty umiejętności rodzicielskich, oraz grupy wsparcia dla rodziców. Bliskie jest jej podejście humanistyczno-egzystencjalne. Podczas spotkań buduje atmosferę wzajemnego zaufania, dającą optymalne warunki do rozwoju i uwolnienia wewnętrznych zasobów, które tkwią w każdym z nas.

Karolina Kozicka

Psycholog, terapeutka I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii, specjalność zdrowie i psychoterapia. Ukończyła program stażowy „Pomoc psychologiczna i profilaktyka dla młodzieży” w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki w Warszawie. Absolwentka stażu psychologicznego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie. 

Współpracuje ze szkołami i placówkami socjoterapeutycznymi, gdzie prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców i pedagogów. Od siedmiu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi dla których prowadzi autorskie treningi i warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży i rodziców.

Jakub Krzyżanowski

Psycholog i trener. Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra. Obecnie w trakcie programu przygotowującego do wykonywania zawodu psychoterapeuty Gestalt w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.  

Swoje doświadczenie zdobywał prowadząc zajęcia warsztatowe z dziećmi oraz młodzieżą z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień oraz warsztaty antystresowe. Obecnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bullerbyn prowadzi warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci oraz konsultacje dla dzieci z trudnościami rozwojowymi i ich rodziców. Pracuje również jako tutor i mentor w Wolnej Szkole Demokratycznej Bullerbyn.

W swojej pracy stara się zrozumieć emocje dziecka, pomagać mu w ich wyrażaniu oraz modelować dążenie do zmiany poprzez umiejętne stawianie granic. Obserwacja radości i swobody działania dzieci sprawia, że praca daje mu ogromną satysfakcję.

Marcelina Nowak

Pedagog, absolwentka Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Ukończyła Akademię Wychowawców Bullerbyn, Kurs Tutorski 1. st. Fundacji Kolegium Tutorów oraz Szkołę Trenerów Dramy w Drama Way. 

Od wielu lat związana z Fundacją Bullerbyn, jest wychowawcą podczas letniego i zimowego wypoczynku, mentorką i tutorką Wolnej Szkoły Demokratycznej Bullerbyn. W poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzi Warsztaty Umiejętności Społecznych dla dzieci młodszych.

Miłośniczka wycieczek, przyrody i zdrowego trybu życia.

Agnieszka Turula

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, pedagog. Ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt,  kurs arteterapii w Instytucie Ericsonowskim, cykl szkoleń z zakresu pracy socjoterapeutycznej i dialogu motywującego. 

Pracowała jako mentorka w szkołach demokratycznych, prowadziła warsztaty edukacyjne i spotkania z rodzicami.  Obecnie zajmuje się prowadzeniem grup i warsztatów rozwojowych dla dzieci i młodzieży, warsztatów socjoterapeutycznych i rozwijających kompetencje społeczne, warsztatów dla rodziców oraz konsultacji.