Warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci 6-12 lat (jesień 2018)

Warsztaty Umiejętności Społecznych skierowane są do wszystkich dzieci, które mają trudności w relacjach z rówieśnikami, chciałyby mieć większą swobodę w kontaktach społecznych i móc czerpać z nich więcej radości, nauczyć się radzić sobie z silnymi emocjami oraz poznać sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów w grupie.

Zajęcia są skierowane również do dzieci, które brały udział w podobnych warsztatach, a nadal potrzebują wsparcia w rozwijaniu wymienionych umiejętności, chciałyby lepiej czuć się w grupie.

Jakie korzyści przyniesie dziecku udział w zajęciach?

Celem warsztatu jest poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych. Dzieci  i młodzież poprzez zabawę i grupowe zadania będą doskonalić umiejętności komunikacyjne, będą miały okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu, nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie. Ważnym elementem zajęć jest poznanie własnych uczuć oraz sposobów radzenia sobie z silnymi emocjami.

Dzięki warsztatom uczestnicy doświadczą wsparcia grupy w pokonywaniu trudności, będą mieli również możliwość usłyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Informacje zwrotne od rówieśników i prowadzących udzielane w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji dają dziecku niepowtarzalną szansę zobaczenia siebie w oczach innych. Ta odpowiednio przekazana wiedza jest świetnym narzędziem do pracy nad sobą. Uczestnicy będą mogli testować nowe sposoby reagowania w trudnych sytuacjach i korygować swoje utrwalone style zachowania, które negatywnie wpływały na ich relacje z innymi.

Wzajemne działanie, motywowanie, sięganie do swoich zasobów, oraz doświadczanie, że można inaczej… stanowi wielką inspirację do zmian na lepsze.

Nowa grupa – dla dzieci które mają 7-9 lat i są uczniami klas 1-3 szkoły podstawowej

 zajęcia ruszają 31 października

 • Zajęcia w środy w godzinach 18:00 -19:30
 • Liczba zajęć: 12, 
 • Terminy zajęć: 31 października, 7, 14, 21, 28 listopada,  5, 12, 19 grudnia 2018, 2, 9, 16, 23 stycznia 2019
 • Cena: 1200 zł

Pozostałe grupy, terminy i cena zajęć:

 • Czas trwania pojedynczych zajęć: 90 minut
 • Liczba dzieci w grupie: 6-9 dzieci

grupa I – dla dzieci które mają 6-8 lat i są uczniami klas 0 – 2 szkoły podstawowej

brak miejsc

 • Zajęcia w poniedziałki, w godzinach 16:00 – 17:30
 • Liczba zajęć: 14, 
 • Terminy zajęć: 1, 8, 15, 22, 29 października, 5, 12, 19, 26 listopada, 3, 10, 17 grudnia, 7, 14 stycznia 2019
 • Cena: 1400 zł

 

grupa II – dla dzieci które mają 9-12 lat i są uczniami klas 4 -6 szkoły podstawowej

brak miejsc

 • Zajęcia w poniedziałki, w godzinach 18:00 -19:30
 • Liczba zajęć: 14, 
 • Terminy zajęć: 1, 8, 15, 22, 29 października, 5, 12, 19, 26 listopada, 3, 10, 17 grudnia, 7, 14 stycznia 2019
 • Cena: 1400 zł

 

grupa III – dla dzieci które mają 9-12 lat i są uczniami klas 4 -6 szkoły podstawowej

ostatnie miejsce dla dziewczynki

 • Zajęcia we wtorki, w godzinach 16:00 – 17:30
 • Liczba zajęć: 14,
 • Terminy zajęć: 2, 9, 16, 23, 30 października, 6, 13, 20, 27 listopada, 4, 11, 18 grudnia, 8, 15 stycznia 2019
 • Cena: 1400 zł 

 

grupa IV – dla dzieci które mają 8-10 lat i są uczniami klas 2 – 4 szkoły podstawowej

brak miejsc

 • Zajęcia we wtorki w godzinach 18:00 -19:30
 • Liczba zajęć: 14, 
 • Terminy zajęć: 2, 9, 16, 23, 30 października, 6, 13, 20, 27 listopada, 4, 11, 18 grudnia, 8, 15 stycznia 2019
 • Cena: 1400 zł

 

grupa V „młodzieżowa” – dla nastolatków wieku 13 – 15 lat – o charakterze wsparciowo-rozwojowym 

więcej informacji – kliknij tutaj 

Miejsce:
Al. Wyzwolenia 7  (parter, wejście w bramie) – mapa (kliknij)

 Zapisy

Zależy nam aby każde dziecko w pełni skorzystało z warsztatów, dlatego zajęcia poprzedzone są konsultacją z psychologiem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka oraz obszarów w rozwoju wymagających wsparcia. Po konsultacji zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub zostanie zaproponowana inna forma wsparcia.

Na konsultację zapraszamy rodziców. W indywidualnych przypadkach może okazać się potrzebne również dodatkowe spotkanie z dzieckiem.

Koszt konsultacji:

 1. Konsultacja z rodzicem (do grupy I-IV i VI) – 120 zł /50 min.
 2. Konsultacja z dzieckiem – 100 zł / 50 min.

Osoby kontynuujące udział w warsztatach (uczestnicy zajęć w poprzednim semestrze lub latem) są zwolnione z konsultacji.

Informujemy, że zajęcia są warsztatem wspierającym rozwój umiejętności społecznych, a nie grupą terapeutyczną. Udział w konsultacja nie jest jednoznaczny z przyjęciem do grupy. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Zapisy na konsultacje: Na konsultacje można się umawiać telefoniczne – 517216735 lub mailowo: [email protected]

 

Prosimy o zapoznanie się z OWU Poradni oraz Regulaminem warsztatów.

 

Płatność za zajęcia

Zaliczka – 150 zł.
Wpłata zaliczki powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu od Fundacji informacji o zakwalifikowaniu dziecka do grupy a pozostała część nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów, przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bullerbyn.

Odpłatność w ratach możliwa w indywidualnych sytuacjach.

 

Prowadzący zajęcia

Monika Mućko – psycholog, terapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie Czteroletniego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) oraz Terapii Schematu.

Pracuję z dziećmi, prowadząc grupy terapeutyczne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz rozpoznaniem ADHD, ZA, zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności społeczne oraz terapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Wspieram również rodziców udzielając im konsultacji psychologicznych oraz prowadząc warsztaty umiejętności rodzicielskich.

Doświadczenie w pracy warsztatowej i terapeutycznej zdobywałam między innymi w Fundacji Dzieci Niczyje, Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, Fundacji Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR, na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

W swojej pracy staram się zrozumieć funkcjonowanie osoby, jej potencjał oraz źródła trudności aby wesprzeć ją w samodzielnym dążeniu do zmiany. Uważność i ciekawość drugiego człowieka pozwala mi czerpać wiele satysfakcji z mojej pracy.

Dorota Korniłow-Dej – psycholog, socjoterapeutka, ukończyła roczny program edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie, który posiada akredytację EAP i EAGT, oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ma też za sobą szkolenia z Treningu Zastępowania Agresji, oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Jej doświadczenia opierają się na pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w funkcjonowaniu społecznym, radzeniu sobie z emocjami i stresem, nadpobudliwością psychoruchową. Ponadto prowadzi warsztaty umiejętności rodzicielskich, oraz grupy wsparcia dla rodziców. Bliskie jest jej podejście humanistyczno-egzystencjalne. Podczas spotkań buduje atmosferę wzajemnego zaufania, dającą optymalne warunki do rozwoju i uwolnienia wewnętrznych zasobów, które tkwią w każdym z nas.

 

Jakub Krzyżanowski – psycholog i trener. Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra. Obecnie w trakcie programu przygotowującego do wykonywania zawodu psychoterapeuty Gestalt w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Pracuje jako Tutor i Mentor w Wolnej Szkole Demokratycznej Bullerbyn. Prowadzi warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci z trudnościami w NPP Bullerbyn. Prowadzi konsultacje z dziećmi z trudnościami rozwojowymi oraz z ich rodzicami. Doświadczenie zdobywał prowadząc zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień, a także warsztaty antystresowe.W swojej pracy stara się zrozumieć emocje dziecka, pomagać mu w ich wyrażaniu oraz modelować dążenie do zmiany poprzez umiejętne stawianie granic. Obserwacja radości i swobody działania dzieci sprawia, że praca daje mu ogromną satysfakcję.