Przekaż 1% podatku Fundacji Bullerbyn

Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych

Organizacja Pożytku Publicznego od 30 listopada 2009 roku


1procent

Akceptujemy również darowizmy w Bitcoin.

 
Nasz adres darowizn BTC: 19ZYkup2xSwqiJFbc9YBRXtFYvVVHhXDA1

 

Zachęcamy do przekazania 1% Waszego podatku na rzecz Fundacji Bullerbyn. Dzięki Waszemu wsparciu możemy wciąż ulepszać nasze działania, a także wspierać tych, którzy bez dodatkowych środków nie mogliby wziąć w nich udziału.

O tym na co przeznaczamy 1% i o działaniach Fundacji Bullerbyn czytaj poniżej:

 

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014
 

Nasza Misja: Wspieramy rodziców, wychowawców i dzieci w budowaniu więzi opartych na szacunku i zaufaniu.

W 2020 ROKU ZBIERAMY 1% NA NASTĘPUJĄCE AKCJE:

 • fundusz dofinansowań dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym przeznaczony na wypoczynek letni i zimowy.
 • wspieranie ruchu społecznego na rzecz edukacji domowej, unschoolingu oraz szkół demokratycznych w Polsce.
   
  Działamy w tej dziedzinie od 2013 roku i między innymi dzięki Waszemu wsparciu rozwija się już blisko 40 oddolnych inicjatyw rodzicielskich tworzących grupy unschoolingowe i szkoły demokratyczne.
 • Wsparcie działalności Partnerswa Otwarty  Jazdów, którego Fundacja Bullerbyn jest członkiem. 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA STATUTOWE:

Placówki:

 • Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza “Wioska Bullerbyn”
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Bullerbyn”

Projekty:

Wieloletni projekt Wioska Bullerbyn – w jego ramach realizujemy następujące działania:

 • kolonie i obozy stacjonarne oraz wędrowne dla dzieci i młodzieży;
 • zimowiska dla dzieci;
 • warsztaty psychoedukacyjne oraz grupy rozwojowe i grupy wsparcia dla rodziców;
 • Akademia Wychowawców Bullerbyn – roczny staż rozwojowy dla osób pracujących z dziećmi obejmujący szkolenia i praktykę pod superwizją;
 • Wolna Szkoła Demokratyczna Bullerbyn – świetlica dla dzieci spełniających obowiązek szkolny i/lub nauki poza szkołą (dla dzieci od 6 do 18 roku życia);

Wspieranie ruchu społecznego na rzecz edukacji domowej, unschoolingu oraz szkół demokratycznych w Polsce

 • działania informacyjne, doradcze i szkoleniowe;
 • integracja lokalnych środowisk edukacji pozaszkolnej
 • organizacja międzynarodowego zjazdu szkół demokratycznych EUDEC oraz otwartej konferencji edukacyjnej Inspire the Future 2015 
 • organizacje konferencji dotyczących edukacji m.in.: Konferencja Kreatywnej Edukacji 2019

Sprawozdania finansowe za lata ubiegłe:

https://mojepanstwo.pl/fundacja-bullerbyn-na-rzecz-wspolnoty-dzieci-i-doroslych/sprawozdania_opp/104367


Drodzy Przyjaciele Bullerbyn!

Fundacja Bullerbyn 30 listopada 2009 roku dołączyła do grona organizacji o statusie Organizacji Pożytku Publicznego.

Dlaczego stworzono tę specjalną grupę organizacji? Ustawodawca chciał, aby powstały instytucje, które cieszyć się będą zaufaniem publicznym. Zaufanie te zdobywają głównie przez działania na rzecz grupy społecznej, dla której zostały powołane oraz poprzez pełną jawność finansów, którymi dysponują. Poza wieloma obowiązkami nałożonymi na OPP, przysługują im również przywileje. Jeden z nich to możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na działalność statutową. Podatnicy sami mogą decydować o przekazaniu części swoich podatków na rzecz inicjatyw, podejmowanych przez aktywnych obywateli, działających w OPP. Dzięki temu fiskalnemu rozwiązaniu, pieniądze pochodzące z 1% trafiają tam, gdzie widzicie sens działania. OPP odgrywają zatem bardzo ważną rolę w życiu publicznym. Ważne jest, aby 1% nie był przekazywany „anonimowo”, lecz świadomie, na rzecz konkretnej OPP.

Wpisem do KRSu potwierdzono fakt, iż nasza fundacja działa na rzecz dobra społecznego w obszarach zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24.04.2003. Dzięki temu możecie Państwo wesprzeć działania Fundacji przekazując 1% podatku dochodowego przy rocznych rozliczaniach.

Bycie Organizacją Pożytku Publicznego łączy się z przywilejami, ale i zwiększonymi obowiązkami. Służy temu m in. wzmocniony mechanizm wewnętrznej samokontroli zarówno merytorycznej, jak i finansowej. Nałożony obowiązek składania sprawozdań z działalności fundacji m.in. do MPiPS, MEN oraz do KRS oraz ich upublicznienie i dostępność dla każdego z Państwa. Zatem zapraszamy do lektury tych dokumentów na stronach Fundacji.

Realizujemy nasze marzenia, misję i nasze pasje, z marzeń układają się realne plany zmiany polskiej rzeczywistości edukacyjnej. Jesteśmy efektywni dzięki własnej determinacji, wspartej Waszym zaangażowaniem.
W tym roku również możecie znacząco się do tego włączyć podczas kampanii 1%.

Jeśli bliska jest Wam idea wzajemnego zaufania społecznego, to znaczy, że patrzymy w tym samym kierunku i możemy wspierać się w dążeniu do coraz lepszego świata. Szczęśliwego świata naszych dzieci.

Z Najlepszymi Życzeniami w imieniu całego zespołu oraz rodziców, wychowawców i dzieci

Marianna Kłosińska

 

W imieniu szczęśliwych dzieciaków wszystkim darczyńcom dziękujemy!

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

 

Fundacja Bullerbyn korzysta z darmowej prenumeraty dla OPP, bibliotek, instytucji kultury oraz przedsiębiorców

dzięki FUNDACJI INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  I PROJEKTOWI BEZPŁATNEJ, CYFROWEJ PRENUMERATY GAZETY WYBORCZEJ PREMIUM NA 2017 ROK.

Sponsorem projektu bezpłatnej prenumeraty jest firma PITax.pl https://www.pitax.pl która zobowiązała się pokryć całkowicie koszty prenumeraty.

Oferta bezpłatnej prenumeraty nie ma w sobie żadnych ukrytych kosztów, ani dodatkowych zobowiązań, które będzie trzeba podjąć. Opiera się na życzliwości naszego sponsora, który w całości finansuje projekt, mając na względzie zapewnienie szerokiego dostępu organizacjom, bibliotekom i przedsiębiorcom do publikacji wydawanych w naszym kraju.

W pakiecie Wyborczej Premium znajduje się między innymi:

 • nielimitowany dostęp do wszystkich serwisów Wyborczej na wszystkich urządzeniach (Wyborcza + magazyny: Ale Historia, Duży Format, Wysokie Obcasy, Wyborcza Biz, Bigdata, 24 serwisy lokalne)
 • dostęp do artykułów z wydań archiwalnych oraz papierowych – nawet wcześniej niż w kiosku!
 • zaproszenia na specjalne spotkania i debaty Wyborczej
 • zniżki na książki i ebooki znanych autorów
 • czytanie Gazety Wyborczej jako ebook