Jak dziecko uzyskuje prawo do alternatywnej edukacji?

Dodano: 8 stycznia, 2012r.

Co zrobić aby dziecko mogło uczęszczać do Szkoły Demokratycznej?

zgodnie z polskim prawem należy złożyć u dyrektora szkoły, do której zapisujemy dziecko, następujące dokumenty:

  1. wniosek o spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
  2. opinię Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
  3. oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej
  4. zobowiązanie do przystępowania do egzaminów

Przykładowe wzory dokumentów: Edukacja Domowa;

Dyrektor szkoły, który wydaje zezwolenie na edukację pozaszkolna ma 7 dni (Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej, art. 30) na przekazanie tej informacji do MEN

Do jakiej szkoły zapisac dziecko aby znaleźc zrozumienie dla wyboru związanego z edukacją pozaszkolną?

Dzieci ze Świętochowskiej Grupy Unschoolingowej zapisane do warszawskiej szkoły SALOMON gdzie zdają również coroczne egzaminy. W Polsce istnieje szereg szkół wspierających rodziny, gdzie wybrano nauczanie pozaszkolne. Z własnego doświadczenia polecamy np. również szkołę Państwa Sawickich z Koszrawy w Beskidzie Żywieckim.