Warszawska Grupa Unschoolingowa

wykłady_2014

 

Fundacja Bullerbyn wspiera proces tworzenia nowej Grupy Unschoolingowej.  Grupa pracować będzie w Warszawie i Świętochowie, na zasadach szkoły demokratycznej. Grupa Unschoolingowa to społeczność, którą tworzą dzieci realizujące obowiązek szkolny poza szkołą ich mentorzy i rodzice. Grupa taka może korzystać z dorobku i doświadczeń Fundacji Bullerbyn oraz ze wsparcia merytorycznego i psychologicznego Poradni Bullerbyn. Grupa Unschoolingowa jest społecznością demokratyczną z elementami partycypacyjnymi.

 

ETAP WSTĘPNY – wszystkie spotkania na terenie Poradnii Bullerbyn w Warszawie, Al. Wyzwolenia 7.

I. Zajęcia świetlicy

Spotkania: czwartki w godzinach 10:00-15:00. marzec – czerwiec 2014.  Grupa edukacyjno-rozwojowa, działająca na zasadach szkoły demokratycznej.

> Odpłatność za cały cykl: 100,00 zł.

II. Cykl wykładów dla rodziców interesujących się tematyką szkół demokratycznych i unschoolingiem

Czwartki, od 24 kwietnia do 29 maja, w godzinach 19:30-21:00 wykłady dotyczące tworzenia grupy unschoolingowej w kształcie społeczności demokratycznej z elementami partycypacyji. 

> Odpłatność: Cykl 5 wykładów – 100,00 zł, jeden wykład 40,00

 • 24 kwietnia – Marianna Kłosinska, prezes Fundacji Bullerbyn

Temat: „Szkoła demokratyczna a Grupa Unschoolingowa działająca na zasadach wypracowanych przez Fundację Bullerbyn” – wykład

 • 8 maja – Anna Pękala, Monika Mućko, Agnieszka Turula – mentorki w społecznościach szkolnych Grup Unschoolingowych

Temat: „Rola i odpowiedzialność Mentora w grupie unschoolingowej” – wykład

 • 15 maja – Agnieszka Stoń – psycholog

Temat: „Warto się dogadać – narzędzia wspierające komunikację w grupie rodziców”

 • 22 maja – Magda Kidoń – psycholog, psychoterapeuta Gestalt

Temat: „Nowe wyzwania rodziców w związku ze zmianą” – spotkanie warsztatowe (2 godziny)

 • 29 maja – Marianna Kłosińska

Temat: Wykład podsumowujący

III. Spotkania grupy inicjatywnej

Od 24 kwietnia, możliwe spotkania rodziców, chcących tworzyć Grupę Unschoolingową

> Raz w tygodniu – nieodpłatnie
ETAP WŁAŚCIWY

Oferta Fundacji

Podastwowe funkcjnowanie w Grupie Unschoolingowej jako udział dzieci  w zajęciach świetlicy prowdzonych przez rekomendowanego przez Fundację mentora działającej przy NPOW Bullerbyn w lokalach:

przy al. Wyzwolenia 7  (pon. – śr. 8:00 – 16:00)

na wsi w Świętochowie 2 dni w tygodniu z noclegiem

dodatkowe mozliwości:

 • wsparcie w pozyskiwaniu dotacji na działania świetlicy
 • superwizja dla zespołu pracującego z dziećmi
 • udział w grupie wsparcia dla rodziców dzieci uczących się w GU prowadzona w Poradnii Fundacji
 • konsultacje indywidualne
 • wystawienie opinii psychologiczno pedagogicznych

Fundacja nie oferuje

 • prowadzenia / liderowania grupy unschoolingowej
 • brania odpowiedzialności za procesy wewnętrzne w grupie
 • brania odpowiedzialności za decyzje edukacyjne grupy

Świetlica Bullerbyn zaprasza od marca do czerwca 2014 na zajęcia edukacyjno-rozwojowe we wspólnych poszukiwaniach i zabawach językiem, prowadzonych w duchu edukacji demokratycznej: „Uwaga, niebezpieczne narzędzie! O sile słów i ekspresji w języku”.

W atmosferze zabawy, podążając za ciekawością uczestników zgłębimy tajniki ekspresji językowej i komunikacji niewerbalnej, poznamy nieoczywiste znaczenie często używanych słów, otworzymy laboratorium słowotwórcze, sprawdzimy dlaczego pomimo używania tego samego języka czasem tak trudno się porozumieć.

Wybierzemy się w pasjonującą podróż po kontynentach, aby sprawdzić jak ludzie w odległych zakątkach świata wyrażają emocje za pomocą słów i gestów. Ruszymy ze specjalną misją zwiadowczą w różne zakątki Warszawy oraz nauczymy się jak posługiwać się językiem, jako ostrym narzędziem i jak się przed nim można bronić.

Zajęcia będę miały charakter zabawowo-warsztatowy z elementami psychoedukacji związanej z radzeniem sobie z agresją słowną oraz własna ekspresją emocji.

Zapraszamy w czwartki od godziny 10:00 do 15:00. Spotkania prowadzić będą: językoznawca Agnieszka Turula oraz psycholog Monika Mućko.

Praca z grupą będzie oparta o:

Wspieranie procesu edukacyjnego w zgodzie z indywidualnym rytmem rozwojowym dziecka i jego potrzebami edukacyjnymi.

Dynamikę grupy, proces grupowy, rozumiejąc go i wspierając poprzez: odwoływanie się do zasad, integrację grupy, pokazywanie podobieństw i różnic między uczestnikami, wspieranie dzieci w procesie wchodzenia w grupę w ich indywidualnym tempie, wsparcie w rozwiązywaniu trudności i konfliktów, wsparcie w doświadczaniu zależności od grupy.

Grupowe rytuały spajające grupę – budowanie rytmu dnia, wspólne rozpoczęcie dnia, wspólne posiłki, krąg – podsumowanie dnia, dbanie o przestrzeń, dyżury.

Elementy budujące demokratyczną społeczność – otwarta komunikacja, wspólne zasady, krąg, zebrania (decydowanie za pomocą konsensusu lub głosowań, w zależności od poruszanego tematu), tworzenie przestrzeni na podejmowanie własnych decyzji i doświadczanie ich konsekwencji, wypracowywanie osobistej wolności w poszanowaniu wolności innych, możliwość decydowania o sposobie spędzania czasu.

Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego, które są nieodłącznym elementem funkcjonowania w grupie – mówienie o własnych uczuciach i doświadczeniach w sposób odpowiadający możliwościom rozwojowym dziecka, wspieranie w wyrażaniu własnych uczuć i potrzeb (służy temu m.in. wyrażanie własnych uczuć i potrzeb podczas kręgu). Przestrzeń na wyrażanie uczuć i potrzeb w grupie wpływa na poczucie bezpieczeństwa i sprawczość, rozwija wewnątrzsterowność.