Oczekiwania wobec kandydatów do pracy w wolnej szkole demokratycznej

Dodano: 8 stycznia, 2012r.

(opracowane przez Odpowiedzialnaszkola.pl  i Fundację Bullerbyn )

Potencjał a zatem i nasze oczekiwania wobec osoby pracującej w szkole demokratycznej związane sa przede wszystkim z jej osobowością, a nie z doświadczeniem, bądź wykształceniem.
Jeśli myślisz o współpracy ze szkołą demokratyczną przeczytaj listę kryteriów-wskazówek.:
  • Umiejętność (i chęć) wchodzenia w autentyczny kontakt i budowania szczerej i otwartej relacji.
  • Poczucie wolności osobistej, umiejętność podejmowania autonomicznych decyzji (z uwzględnieniem potrzeb swoich i innych osób); wewnątrzsterowność.
  • Umiejętność aktywnego budowania swojego miejsca w świecie. Realizowanie swoich pasji i działanie z poczuciem, że chce robić to, co robi.
  • Gotowość i chęć do towarzyszenia dziecku w rozwoju, których podstawą jest własna dojrzałość emocjonalna i psychiczne osadzenie (co może wynikać np. z własnej terapii).
  • Otwartość (i ciekawość) na potrzeby i poglądy drugiego człowieka.
  • Świadomość własnych potrzeb rozwojowych i aktywne realizowanie ich oraz zrozumienie ich ew. wpływu na pracę z dziećmi.
  • Umiejętność komunikowania się z innymi (nazywania własnych granic i potrzeb oraz szanowania granic, potrzeb i inności drugiej osoby).
  • Gotowość na popełnianie błędów i na ponoszenie konsekwencji działań oraz akceptacja tychże jako immanentnych części procesu rozwoju (zarówno własnego, jak i dziecka).
  • Zrozumienie procesów zachodzących w grupie i umiejętność pracy z nimi.