Grupa wsparciowo – rozwojowa dla nastolatków w wieku 13 – 15 lat (jesień 2018)

ZAJĘCIA ODWOŁANE!

Do udziału w grupie zapraszamy młodych ludzi doświadczających trudności w relacjach z rówieśnikami lub przeżywających  inne niepokoje związane z okresem dorastania.

W trakcie warsztatów, uczestnicy ćwiczą umiejętności społeczne ważne w nawiązywaniu relacji – uczą się rozpoznawać i wyrażać swoje emocje, komunikować z innymi oraz bronić swoich praw i granic. Wspólnie grając, bawiąc się i rozmawiając na ważne dla nastolatków tematy, uczestnicy poznają siebie nawzajem a także mogą dzielić się doświadczanymi na co dzień trudnościami i uzyskać wsparcie.

Udział w zajęciach będzie dla młodej osoby okazją do:

 • rozwoju umiejętności budowania relacji z innymi ludźmi,
 • lepszego poznania swoich potrzeb i granic,
 • rozmowy o relacjach z rodzicami i rówieśnikami,
 • budowania pozytywnego obrazu siebie.

 Zapraszamy młodych ludzi w wieku 13 – 15 lat. 

 • Zajęcia w środy w godzinach 16:00 – 17:30
 • Liczba zajęć:  13 (w tym 12 spotkań w środy + wieczór filmowy w piątek 30.11.2018)
 • Terminy zajęć: 31 października, 7, 14, 21, 28, 30 (piątek!) listopada,  5, 12, 19 grudnia 2018, 2, 9, 16, 23 stycznia 2019
 • Czas trwania pojedynczych zajęć: 90 minut
 • Liczba osób w grupie: 8-10 
 • Cena: 1300 zł 

Zapisy

Udział w warsztatach poprzedzony jest spotkaniem z psychologiem, na które zapraszamy uczestnika zajęć wraz z rodzicami. Konsultacja jest okazją do poznanie uczestnika zajęć oraz wspólnego ustalenia indywidualnego celu na czas udziału w grupie.

Koszt konsultacji: 120 zł /50 min.

Na konsultacje można się umawiać telefoniczne – 517216735,  512759502 lub mailowo: [email protected]

Udział w konsultacja nie jest jednoznaczny z przyjęciem do grupy. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Prowadzący zajęcia

Błażej Puziak – psycholog, trener i psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA  Prowadzi psychoterapię indywidualną i zajęcia rozwojowe dla młodzieży oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i osób pracujących z dziećmi.

Katarzyna Paterek – animatorka, trenerka, administratorka projektów społecznych. Ukończyła pracę socjalną oraz wychowanie resocjalizujące na Uniwersytecie Warszawskich, w Instytucie Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Uczestniczy w terapeutycznym programie stażowym Towarzystwa Pomocy Młodzieży jako terapeutka. Certyfikuje się w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od lat związana z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, edukacji, wyrównywania szans. Związana z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Partnerstwem na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dzieci, Służewskim Domem Kultury, Pracownią Półpiętro. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, empatii, rozwijania kreatywności, komunikacji i współpracy, animowania zajęć grupowych, profilaktyki uzależnień i innych.

Prosimy o zapoznanie się z OWU Poradni oraz Regulaminem warsztatów

Warsztaty dla rodziców

Rodziców, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko, zwiększając swoją wiedzę o przebiegu okresu dojrzewania zapraszamy na warsztaty:

 • Nastolatek – kto to taki? Jak lepiej zrozumieć swoje dziecko. 
  18 listopada 2018.
 • więcej informacji – kliknij tutaj 
 • Już dorosły, czy jeszcze dziecko? Czego potrzebują od nas nastolatki?  
  12 stycznia 2019.
 • więcej informacji – kliknij tutaj