Badanie gotowości szkolnej

Gotowość szkolna to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, uzależniona od osiągnięcia takiego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i umysłowego, który umożliwi mu udział w życiu szkolnym  i opanowanie umiejętności czytania, pisania i liczenia. Dziecko dojrzałe do podjęcia obowiązku szkolnego zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym, będzie w stanie realizować nowe, do tej pory nieznane mu obowiązki ucznia.

Badanie dojrzałości szkolnej ma na celu dokonanie oceny rozwoju dziecka w poszczególnych obszarach w kontekście gotowości do realizacji obowiązku szkolnego oraz dobranie najlepszego sposobu wspomagania jego rozwoju.

Na życzenie rodziców wystawiamy opinię stwierdzającą  gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole lub wskazującej na konieczność odroczenia obowiązku szkolnego.

Całkowity koszt badania, wraz z wystawieniem opinii po badaniu, wynosi 440 zł.

Postępowanie diagnostyczne:

  1. Konsultacja z rodzicami – czas trwania ok. 50 minut, 130 zł
  2. Spotkanie z dzieckiem – badanie – czas trwania ok. 60 – 90 minut, 210 zł
  3. Spotkanie z rodzicami, wydanie opinii, omówienie wniosków z badania dziecka oraz wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem – czas trwania ok. 50 minut, 100 zł

Na pierwsze spotkanie należy przynieść wypełniony  wniosek o diagnozę dojrzałości szkolnej i wydanie opinii. Wniosek można pobrać z naszej strony lub wypełnić przed spotkaniem.

Na wizytę w Poradni można zapisać się osobiście lub pod numerem telefonu: 517 216 735 w godzinach pracy Poradni.

Czas oczekiwania na wydanie opinii wynosi 30 dni a w szczególnych przypadkach 60 dni.