Zespół Poradni

Magdalena Kidoń – psycholog, psychoterapeuta i trener. Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja Wspieranie Rozwoju Osobowości oraz Instytut Terapii Gestalt w Krakowie zrzeszony w EAGT (Europan Association for Gestalt Therapy) i w FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations). Prowadzi psychoterapię indywidualną i par, konsultacje dla rodziców, grupy rozwojowe i  warsztaty dotyczące świadomego rodzicielstwa.

Monika Mućko – psycholog, terapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie Czteroletniego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB). Pracuje z dziećmi, prowadząc grupy terapeutyczne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz rozpoznaniem ADHD, ZA, zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności społeczne oraz terapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Wspiera również rodziców udzielając im konsultacji psychologicznych oraz prowadząc warsztaty umiejętności rodzicielskich. Doświadczenie w pracy warsztatowej i terapeutycznej zdobywała między innymi w Fundacji Dzieci Niczyje, Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, Fundacji Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR, na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. W swojej pracy stara się zrozumieć funkcjonowanie osoby, jej potencjał oraz źródła trudności aby wesprzeć ją w samodzielnym dążeniu do zmiany.

Dorota Korniłow-Dej – psycholog, socjoterapeutka, ukończyła roczny program edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie, który posiada akredytację EAP i EAGT, oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ma też za sobą szkolenia z Treningu Zastępowania Agresji, oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Jej doświadczenia opierają się na pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w funkcjonowaniu społecznym, radzeniu sobie z emocjami i stresem, nadpobudliwością psychoruchową. Ponadto prowadzi warsztaty umiejętności rodzicielskich, oraz grupy wsparcia dla rodziców. Bliskie jest jej podejście humanistyczno-egzystencjalne. Podczas spotkań buduje atmosferę wzajemnego zaufania, dającą optymalne warunki do rozwoju i uwolnienia wewnętrznych zasobów, które tkwią w każdym z nas.

Błażej Puziak – psycholog, trener i psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA  Prowadzi psychoterapię indywidualną i zajęcia rozwojowe dla młodzieży oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i osób pracujących z dziećmi.  

Jakub  Krzyżanowski – psycholog i trener. Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra.  Pracuje jako Tutor i Mentor w Wolnej Szkole Demokratycznej Bullerbyn. Prowadzi warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci z trudnościami oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień, a także warsztaty antystresowe. Prowadzi konsultacje z dziećmi z trudnościami rozwojowymi oraz z ich rodzicami.  W swojej pracy stara się zrozumieć emocje dziecka, pomagać mu w ich wyrażaniu oraz modelować dążenie do zmiany poprzez umiejętne stawianie granic. Obserwacja radości i swobody działania dzieci sprawia, że praca daje mu ogromną satysfakcję.

Beata Patrzykąt-Owczarek – pedagog specjalny, psycholog. Współzałożycielka Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Progressus w Ustanowie, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną. Od 14 lat zawodowo związana z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 100 w Warszawie przy ulicy Czarnieckiego, gdzie pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ich rodzinami i nauczycielami. Prowadzi treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Współpracowała z Warszawskim Centrum Edukacji Edukacyjnych i Szkoleń.

Marta Jakubowska – pedagog i pedagog specjalny. Zajmuje się diagnostyką i terapią osób z Całościowym zaburzeniami rozwojowymi, w tym osób z Zespołem Aspergera. Specjalizuje się w prowadzeniu Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z CZR i ADHD oraz wsparciem rodziców w ich kompetencjach wychowawczych. Ukończyła Pedagogikę Ogólną na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe na APS z zakresu Pedagogiki Specjalnej. Od 10 lat jest związana z Fundacją SYNAPSIS, gdzie zajmuje się diagnozowaniem i terapią osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmu dziecięcego i Zespołu Aspergera. Superwizuje również pracę młodszych terapeutów w I Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS. Specjalizuje się w prowadzeniu zająć Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci młodzieży oraz grup dla rodziców podnoszących ich kompetencje wychowawcze. Mama dwóch nastoletnich córek. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z Zespołem Aspergera (ZA) oraz terapią dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD). Prowadzi też konsultacje oraz zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.