Warsztaty Umiejętnosci Społecznych – nowa grupa dla dzieci z klas 1-3

children-513693_1280Warsztaty Umiejętności Społecznych skierowane są do wszystkich dzieci, które mają trudności w relacjach z rówieśnikami, chciałyby mieć większą swobodę w kontaktach społecznych i móc czerpać z nich więcej radości, nauczyć się radzić sobie z silnymi emocjami oraz poznać sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów w grupie.

Zajęcia są skierowane również do dzieci, które brały udział w podobnych warsztatach, a nadal potrzebują wsparcia w rozwijaniu wymienionych umiejętności, chciałyby lepiej czuć się w grupie.

Jakie korzyści przyniesie dziecku udział w zajęciach?

Celem warsztatu jest poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych. Dzieci poprzez zabawę i grupowe zadania będą doskonalić umiejętności komunikacyjne, będą miały okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu, nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie. Ważnym elementem zajęć jest poznanie własnych uczuć oraz sposobów radzenia sobie z silnymi emocjami.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach dzieci doświadczą wsparcia grupy w pokonywaniu trudności, będą miały również możliwość usłyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Informacje zwrotne od rówieśników i prowadzących udzielane w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji dają dziecku niepowtarzalną szansę zobaczenia siebie w oczach innych. Ta odpowiednio przekazana wiedza jest świetnym narzędziem do pracy nad sobą. Uczestnicy będą mogli testować nowe sposoby reagowania w trudnych sytuacjach i korygować swoje utrwalone style zachowania, które negatywnie wpływały na ich relacje z innymi.

Wzajemne działanie, motywowanie, sięganie do swoich zasobów, oraz doświadczanie, że można inaczej… stanowi wielką inspirację do zmian na lepsze.

Formuła zajęć

  • Zapraszamy dzieci z klas I-III.
  • Liczba dzieci w grupie: 7-9 dzieci
  • Termin: wtorki w godz. 17:45 – 19:15 (90 min.)
  • Liczba zajęć – 10-11 w zależności kiedy zbierze się grupa
  • Miejsce: Al. Wyzwolenia 7, Poradnia Bullerbyn
  • Cena zająć będzie uzależniona od liczby zajęć, czyli od tego, jak szybko uda nam się zebrać grupę i nie przekroczy 1200 zł.

Zapisy do grupy

Zależy nam aby każde dziecko w pełni skorzystało z proponowanej formy zajęć, dlatego zajęcia grupowe poprzedzone są konsultacją z rodzicem, której celem jest poznanie mocnych stron dziecka oraz obszarów w rozwoju wymagających wsparcia. W indywidualnych przypadkach może okazać się potrzebna również konsultacja z dzieckiem. Po konsultacjach zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub zostanie zaproponowana inna forma wsparcia rozwoju dziecka.

Osoby kontynuujące udział w warsztatach są zwolnione z konsultacji.

  • Konsultacja z rodzicem – 120 zł /50 min.
  • Konsultacja z dzieckiem – 100 zł / 50 min.

Informujemy, że zajęcia są warsztatem wspierającym rozwój umiejętności społecznych, a nie grupą terapeutyczną. Udział w konsultacja nie jest jednoznaczny z przyjęciem do grupy. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Zapisy na konsultacje: Na konsultacje można się umawiać telefoniczne – 517216735 lub mailowo: [email protected]

Prosimy o zapoznanie się z OWU Poradni

Płatność za zajęcia

Zaliczka – 150 zł.
Wpłata zaliczki powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu od Fundacji informacji o zakwalifikowaniu dziecka do grupy a pozostała część nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów, przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bullerbyn.

Odpłatność w ratach możliwa w indywidualnych sytuacjach.

Prowadzący zajęcia

Monika Mućko – psycholog, terapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie Czteroletniego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) oraz Terapii Schematu.

Pracuje z dziećmi, prowadząc grupy terapeutyczne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz rozpoznaniem ADHD, ZA, zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności społeczne oraz terapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Wspiera również rodziców udzielając im konsultacji psychologicznych oraz prowadząc warsztaty umiejętności rodzicielskich.

Doświadczenie w pracy warsztatowej i terapeutycznej zdobywała między innymi w Fundacji Dzieci Niczyje, Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, Fundacji Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR, na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

„W swojej pracy staram się zrozumieć funkcjonowanie osoby, jej potencjał oraz źródła trudności aby wesprzeć ją w samodzielnym dążeniu do zmiany. Uważność i ciekawość drugiego człowieka pozwala mi czerpać wiele satysfakcji z mojej pracy.”

Jakub  Krzyżanowski – Psycholog / Trener,  absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra.

Pracuje prowadząc warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci z trudnościami, zajęcia warsztatowe z dziećmi oraz młodzieżą z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień oraz warsztaty antystresowe. Prowadzi konsultacje z dziećmi z trudnościami rozwojowymi oraz z ich rodzicami.

„W swojej pracy staram się zrozumieć emocje dziecka, pomagać mu w ich wyrażaniu oraz modelować dążenie do zmiany poprzez umiejętne stawianie granic. Obserwacja radości i swobody działania dzieci sprawia, że praca daje mi ogromną satysfakcję.”