Warsztaty Umiejętności Społecznych dla nastolatków 13-16 lat

Dodano: 15 lutego, 2018r.

Warsztaty  skierowane są do wszystkich młodych ludzi, którzy chcą pewniej czuć się w rozmowach z rówieśnikami,  lepiej radzić sobie w grupie oraz rozwijać umiejętności pozwalające budować trwałe i pozytywne relacje z innymi ludźmi.

Do udziału w warsztatach zapraszamy młodych ludzi, którym brak pewności siebie w nawiązywaniu nowych kontaktów oraz przeżywających trudności w relacjach z rówieśnikami.

Podczas zajęć bawiąc się, grając i rozmawiając na ważne dla nas tematy –  poznajemy siebie nawzajem, uczymy się rozpoznawać i wyrażać swoje emocję, odważniej komunikować z innymi oraz bronić swoich praw i granic.

 Zapraszamy uczniów klas VII szkoły podstawowej i  II, III gimnazjum (13-16 lat)

  • Zajęcia w środy w godzinach 16:00 – 18:00
  • Liczba zajęć: 17,
  • Czas trwania pojedynczych zajęć: 120 minut
  • Liczba dzieci w grupie: 8-10 
  • Terminy zajęć w regulaminie
  • Cena: 1850 zł (34h zajęć)

Zapisy

Udział w warsztatach poprzedzony jest spotkaniem z psychologiem, na które zapraszamy uczestnika zajęć wraz z rodzicami. Konsultacja jest okazją do poznanie uczestnika zajęć oraz wspólnego ustalenia indywidualnego celu na czas udziału w warsztatach.

Koszt konsultacji: 120 zł /50 min.

Na konsultacje można się umawiać telefoniczne – 517216735,  512759502 lub mailowo: poradnia@bullerbyn.pl

Prowadzący zajęcia

Błażej Puziak – psycholog i trener. Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Treningu i Warsztaty Psychologicznego INTRA oraz Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Na co dzień prowadzi zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla rodziców, a także warsztaty i superwizje dla osób pracujących z dziećmi.

Katarzyna Paterek – animatorka, trenerka, administratorka projektów społecznych. Ukończyła pracę socjalną oraz wychowanie resocjalizujące na Uniwersytecie Warszawskich, w Instytucie Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Uczestniczy w terapeutycznym programie stażowym Towarzystwa Pomocy Młodzieży jako terapeutka. Certyfikuje się w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od lat związana z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, edukacji, wyrównywania szans. Związana z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Partnerstwem na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dzieci, Służewskim Domem Kultury, Pracownią Półpiętro. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, empatii, rozwijania kreatywności, komunikacji i współpracy, animowania zajęć grupowych, profilaktyki uzależnień i innych.

Prosimy o zapoznanie się z OWU Poradni oraz Regulaminem warsztatów.

Informujemy, że zajęcia są warsztatem wspierającym rozwój umiejętności społecznych, a nie grupą terapeutyczną. Udział w konsultacja nie jest jednoznaczny z przyjęciem do grupy. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.