Warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci 6-16 lat – semestr wiosenny 2018

Warsztaty Umiejętności Społecznych skierowane są do wszystkich dzieci, które mają trudności w relacjach z rówieśnikami, chciałyby mieć większą swobodę w kontaktach społecznych i móc czerpać z nich więcej radości, nauczyć się radzić sobie z silnymi emocjami oraz poznać sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów w grupie.

Zajęcia są skierowane również do dzieci, które brały udział w podobnych warsztatach, a nadal potrzebują wsparcia w rozwijaniu wymienionych umiejętności, chciałyby lepiej czuć się w grupie.

Jakie korzyści przyniesie dziecku udział w zajęciach?

Celem warsztatu jest poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych. Dzieci  i młodzież poprzez zabawę i grupowe zadania będą doskonalić umiejętności komunikacyjne, będą miały okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu, nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie. Ważnym elementem zajęć jest poznanie własnych uczuć oraz sposobów radzenia sobie z silnymi emocjami.

Dzięki warsztatom uczestnicy doświadczą wsparcia grupy w pokonywaniu trudności, będą mieli również możliwość usłyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Informacje zwrotne od rówieśników i prowadzących udzielane w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji dają dziecku niepowtarzalną szansę zobaczenia siebie w oczach innych. Ta odpowiednio przekazana wiedza jest świetnym narzędziem do pracy nad sobą. Uczestnicy będą mogli testować nowe sposoby reagowania w trudnych sytuacjach i korygować swoje utrwalone style zachowania, które negatywnie wpływały na ich relacje z innymi.

Wzajemne działanie, motywowanie, sięganie do swoich zasobów, oraz doświadczanie, że można inaczej… stanowi wielką inspirację do zmian na lepsze.

 

Grupy, terminy i cena zajęć:

PONIEDZIAŁEK

grupa I – dla dzieci  z klas 0-2 (6-8 lat) – brak miejsc, zapraszamy na jesień
(zobacz również zajęcia w grupie IV)

 • Zajęcia w poniedziałki, w godzinach 16:15 – 17:45
 • Liczba zajęć: 16, pierwsze zajęcia 12 lutego 2018
 • Czas trwania pojedynczych zajęć: 90 minut
 • Liczba dzieci w grupie: 7-9 dzieci
 • Cena: 1540 zł

grupa II – dla dzieci  z klas IV-VI (10-12 lat) brak miejsc, zapraszamy na jesień

 • Zajęcia w poniedziałki, w godzinach 18:00 -19:30
 • Liczba zajęć: 16, pierwsze zajęcia 12 lutego 2018
 • Czas trwania pojedynczych zajęć: 90 minut
 • Liczba dzieci w grupie: 7-9 dzieci
 • Cena: 1540 zł

WTOREK

grupa IIa – dla dzieci  z klas IV-VI (10-12 lat) 

 • Zajęcia we wtorki, w godzinach 15:45 – 17:15
 • Liczba zajęć: 15, pierwsze zajęcia 2o lutego 2018
 • Czas trwania pojedynczych zajęć: 90 minut
 • Liczba dzieci w grupie: 7-9 dzieci
 • Cena: 1440 zł

grupa III- dla dzieci z klas II – IV (8-10 lat) brak miejsc, zapraszamy na jesień

 • Zajęcia we wtorki w godzinach 17:30 – 19:00
 • Liczba zajęć: 16, pierwsze zajęcia  13 lutego 2018
 • Czas trwania pojedynczych zajęć: 90 minut
 • Liczba dzieci w grupie: 7-9 dzieci
 • Cena: 1540 zł

PIĄTEK

grupa IV – dla dzieci  z klas 0-2 (6-8 lat) – brak miejsc, zapraszamy na jesień
(zobacz również zajęcia w grupie I)

 • Zajęcia w piątki w godzinach 17:15 – 18:45
 • Liczba zajęć: 13, pierwsze zajęcia 9 lutego 2018
 • Czas trwania pojedynczych zajęć: 90 minut
 • Liczba dzieci w grupie: 7-9 dzieci
 • Cena: 1250 zł (19,5h zajęć)

ŚRODA

grupa V „młodzieżowa” brak miejsc, zapraszamy na jesień
dla uczniów klas VII szkoły podstawowej i  II, III gimnazjum (13-16 lat)

 • Zajęcia w środy w godzinach 16:00 – 18:00
 • Liczba zajęć: 17, zajęcia w środy
 • Czas trwania pojedynczych zajęć: 120 minut
 • Liczba dzieci w grupie: 8-10 
 • Terminy zajęć w regulaminie
 • Cena: 1850 zł (34h zajęć)

 

 


Miejsce:

Al. Wyzwolenia 7  (parter, wejście w bramie) – mapa (kliknij)

Zapisy

Zależy nam aby każde dziecko w pełni skorzystało z warsztatów, dlatego zajęcia poprzedzone są konsultacją z psychologiem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka oraz obszarów w rozwoju wymagających wsparcia. Po konsultacji zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub zostanie zaproponowana inna forma wsparcia.

 • Konsultacja do grup I-IV – na konsultację zapraszamy rodziców. W indywidualnych przypadkach może okazać się potrzebne również dodatkowe spotkanie z dzieckiem.
 • Konsultacja do grupy V (młodzieżowej) – na konsultację zapraszamy rodziców z dzieckiem

Koszt konsultacji:

 1. Konsultacja z rodzicem (do grupy I-IV) lub rodzicem i dzieckiem (do grupy V) – 120 zł /50 min.
 2. Konsultacja z dzieckiem – 100 zł / 50 min.

Osoby kontynuujące udział w warsztatach są zwolnione z konsultacji.

Informujemy, że zajęcia są warsztatem wspierającym rozwój umiejętności społecznych, a nie grupą terapeutyczną. Udział w konsultacja nie jest jednoznaczny z przyjęciem do grupy. W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do grupy rodzic otrzyma informację o odpowiednich do potrzeb dziecka formach wsparcia psychologicznego.

Zapisy na konsultacje: Na konsultacje można się umawiać telefoniczne – 517216735 lub mailowo: poradnia@bullerbyn.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z OWU Poradni oraz Regulaminem warsztatów.

 

Płatność za zajęcia

Zaliczka – 150 zł.
Wpłata zaliczki powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu od Fundacji informacji o zakwalifikowaniu dziecka do grupy a pozostała część nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów, przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bullerbyn.

Odpłatność w ratach możliwa w indywidualnych sytuacjach.

 

Prowadzący zajęcia

Monika Mućko – psycholog, terapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie Czteroletniego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) oraz Terapii Schematu.

Pracuję z dziećmi, prowadząc grupy terapeutyczne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz rozpoznaniem ADHD, ZA, zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności społeczne oraz terapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Wspieram również rodziców udzielając im konsultacji psychologicznych oraz prowadząc warsztaty umiejętności rodzicielskich.

Doświadczenie w pracy warsztatowej i terapeutycznej zdobywałam między innymi w Fundacji Dzieci Niczyje, Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, Fundacji Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR, na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

W swojej pracy staram się zrozumieć funkcjonowanie osoby, jej potencjał oraz źródła trudności aby wesprzeć ją w samodzielnym dążeniu do zmiany. Uważność i ciekawość drugiego człowieka pozwala mi czerpać wiele satysfakcji z mojej pracy.

Dorota Korniłow-Dej – psycholog, socjoterapeutka, ukończyła roczny program edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie, który posiada akredytację EAP i EAGT, oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ma też za sobą szkolenia z Treningu Zastępowania Agresji, oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Jej doświadczenia opierają się na pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w funkcjonowaniu społecznym, radzeniu sobie z emocjami i stresem, nadpobudliwością psychoruchową. Ponadto prowadzi warsztaty umiejętności rodzicielskich, oraz grupy wsparcia dla rodziców. Bliskie jest jej podejście humanistyczno-egzystencjalne. Podczas spotkań buduje atmosferę wzajemnego zaufania, dającą optymalne warunki do rozwoju i uwolnienia wewnętrznych zasobów, które tkwią w każdym z nas.

 Jakub  Krzyżanowski – psycholog i trener. Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra.  Pracuje jako Tutor i Mentor w Wolnej Szkole Demokratycznej Bullerbyn. Prowadzi warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci z trudnościami oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień, a także warsztaty antystresowe. Prowadzi konsultacje z dziećmi z trudnościami rozwojowymi oraz z ich rodzicami.  W swojej pracy stara się zrozumieć emocje dziecka, pomagać mu w ich wyrażaniu oraz modelować dążenie do zmiany poprzez umiejętne stawianie granic. Obserwacja radości i swobody działania dzieci sprawia, że praca daje mu ogromną satysfakcję.

Błażej Puziak – psycholog, trener i psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz Programu pomocy psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał uczestnicząc w programie stażowym pn. „Pomoc psychologiczna i profilaktyka dla młodzieży” w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki w Warszawie. Na co dzień prowadzi konsultacje psychologiczne i grupy rozwojowe dla nastolatków, a także warsztaty dla rodziców i osób pracujących z dziećmi.

Katarzyna Paterek – animatorka, trenerka, administratorka projektów społecznych. Ukończyła pracę socjalną oraz wychowanie resocjalizujące na Uniwersytecie Warszawskich, w Instytucie Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Uczestniczy w terapeutycznym programie stażowym Towarzystwa Pomocy Młodzieży jako terapeutka. Certyfikuje się w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od lat związana z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, edukacji, wyrównywania szans. Związana z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Partnerstwem na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dzieci, Służewskim Domem Kultury, Pracownią Półpiętro. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, empatii, rozwijania kreatywności, komunikacji i współpracy, animowania zajęć grupowych, profilaktyki uzależnień i innych.