Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 6 – 10 lat (II edycja). Zapisy zakończone

Dodano: 3 lutego, 2014r.

Kolejna edycja Warsztatów Umiejętności Społecznych skierowana jest do wszystkich dzieci, które mają trudności w relacjach z rówieśnikami, chciałyby mieć większą swobodę w kontaktach społecznych i móc czerpać z nich więcej radości, nauczyć się radzić sobie z silnymi emocjami, oraz poznać sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów. Zajęcia są skierowane również do dzieci, które brały udział w podobnych warsztatach, a nadal potrzebują wsparcia w rozwijaniu wymienionych umiejętności, chciałyby lepiej czuć się w grupie.

Jakie korzyści przyniesie dziecku udział w zajęciach?

Celem warsztatu jest poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych. Dzieci poprzez zabawę i grupowe zadania będą doskonalić umiejętności komunikacyjne, będą miały okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu, nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie. Ważnym elementem zajęć jest poznanie własnych uczuć oraz sposobów radzenia sobie z silnymi emocjami.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach dzieci doświadczą wsparcia grupy w pokonywaniu trudności, będą miały również możliwość usłyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Feedback od rówieśników i prowadzących udzielany w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji daje dziecku niepowtarzalną szansę zobaczenia siebie w oczach innych. Ta odpowiednio przekazana wiedza jest świetnym narzędziem do pracy nad sobą. Uczestnicy będą mogli testować nowe sposoby reagowania w trudnych sytuacjach i korygować swoje utrwalone style zachowania, które negatywnie wpływały na ich relacje z innymi.

Wzajemne działanie, motywowanie, sięganie do swoich zasobów, oraz doświadczanie, że można inaczej… stanowi wielką inspirację do zmian na lepsze.

Jaka jest formuła zajęć?

Czas trwania cyklu: 12 spotkań po 90 minut

Zajęcia w grupie wiekowej: 6-10 lat

Liczba dzieci w grupie: 6-8 dzieci

Zajęcia poprzedzone konsultacją z rodzicem.

Termin zajęć:

Zajęcia będą odbywały się 1 x w tygodniu, w środy, w g. 17.30-19.00.

Zajęcia rozpoczynają się 2 kwietnia 2014r.

Koszt

  • Konsultacja z rodzicem – 120 zł (50 min.)
  • Cykl zajęć 12 spotkań po 90 min. –  720 zł  (dla osób, które brały udział w I edycji – 600 zł)
  • Informacja zwrotna udzielana rodzicowi po grupie – 100 zł ( 50 min.) lub 50 zł (30 min.)

Opłatę za udział dziecka w zajęciach należy wnieść w całości w terminie 8 dni po zakwalifikowaniu dziecka do grupy (jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć) przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bullerbyn.

Odpłatność w ratach możliwa w indywidualnych sytuacjach.

Miejsce

Warszawa, Al. Wyzwolenia 7

Zapisy

telefoniczne – 512 759 500 lub mailowo: [email protected]

 

Jaki jest cel konsultacji?

Zależy nam aby każde dziecko w pełni skorzystało z proponowanej formy zajęć, dlatego zajęcia grupowe poprzedzone są konsultacją z rodzicem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka oraz obszarów w rozwoju dziecka wymagających wsparcia. Spotkanie z psychologiem to okazja do wyboru optymalnej grupy warsztatowej dla dziecka jak również rozważenie innych form wsparcia rozwoju. Czas konsultacji 50 min.

Osoby kontynuujące udział w warsztatach są zwolnione z konsultacji.

Prowadzące zajęcia

Monika Mućko – psycholog, terapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie Czteroletniego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB). Pracuję z dziećmi, prowadząc grupy terapeutyczne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz rozpoznaniem ADHD, ZA, zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności społeczne oraz terapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Wspieram również rodziców udzielając im konsultacji psychologicznych oraz prowadząc warsztaty umiejętności rodzicielskich.

Doświadczenie w pracy warsztatowej i terapeutycznej zdobywałam między innymi w Fundacji Dzieci Niczyje, Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS,Fundacji Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR, na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

W swojej pracy staram się zrozumieć funkcjonowanie osoby, jej potencjał oraz źródła trudności aby wesprzeć ją w samodzielnym dążeniu do zmiany. Uważność i ciekawość drugiego człowieka pozwala mi czerpać wiele satysfakcji z mojej pracy.

Dorota Korniłow – psycholog, socjoterapeutka

Ukończyłam Roczny program edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie, który posiada akredytację EAP i EAGT, oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Mam też za sobą szkolenia z Treningu Zastępowania Agresji, oraz Racjonalnej Terapii Zachowania.

Moje doświadczenia opierają się na pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w funkcjonowaniu społecznym, radzeniu sobie z emocjami i stresem, nadpobudliwością psychoruchową. Ponad to prowadzę warsztaty umiejętności rodzicielskich, oraz grupy wsparcia dla rodziców.

Bliskie jest mi podejście humanistyczno-egzystencjalne. Podczas spotkań buduję atmosferę wzajemnego zaufania, dającą optymalne warunki do rozwoju i uwolnienia wewnętrznych zasobów, które tkwią w każdym z nas.