Razem znaczy lepiej! Zajęcia integracyjne dla klas szkolnych w Poradni Bullerbyn!

Głównym celem zajęć jest wsparcie procesu integracji i rozwoju relacji pomiędzy dziećmi biorącymi udział w zajęciach.

Zajęcia odpowiadają na potrzebę wzrostu spójności grupy rówieśniczej. Pozwolą dzieciom  lepiej poznać się nawzajem, przyjrzeć się relacjom, jakie nawiązali między sobą, a także doskonalić umiejętność współpracy. Zajęcia umożliwiają wzrost poczucia bezpieczeństwa w grupie oraz pozwolą na spojrzenie z nowej perspektywy na relacje w klasie.


Dla kogo

Zajęcia integracyjne skierowane są do klas szkolnych na poziomie szkoły podstawowej (klasy 1 – 7) i gimnazjum (klasy II i III). Polecamy organizację tego typu zajęć szczególnie dla klas, które dopiero się poznają i zaczynają wspólną pracę.

Zajęcia integracyjne warto również organizować dla grup, które wprawdzie już się znają, ale występują trudności w nawiązywaniu relacji czy komunikacji między ich członkami.

Jakie korzyści może przynieść klasie udział w zajęciach?

Dzięki warsztatom integracyjnym młodzi ludzie lepiej poznają inne osoby, będące członkami ich grupy. Doświadczenie wspólnego działania, połączone z odnoszeniem grupowych sukcesów wzmacnia spójność grupy. Udział w warsztatach umożliwia młodym ludziom nawiązać relacje i bezpiecznej poczuć się w grupie.

Zajęcia będą okazją do:

» podniesienia poczucia bezpieczeństwa w grupie.

» budowania więzi w grupie,

» obserwacji siebie i innych,

» twórczego wyrażenie siebie w grupie,

» rozwijania umiejętności porozumiewania się,

» pobudzania otwartości na odmienne opinie,

» doskonalenia umiejętności empatycznego współdziałania podczas realizacji zadań grupowych.

Jaka jest formuła zajęć?

Zajęcia integracyjne organizujemy zarówno w formie stacjonarnej jak i wyjazdowej.

Podczas warsztatów uczestnicy zostaną zaangażowani w serię zadań, ćwiczeń i dyskusji, które wzbudzą refleksje na temat własnego funkcjonowania w klasie i relacji z innymi młodymi ludźmi.

Ćwiczenia nakierowane na budowanie zespołu, wymagają od uczestników, aby budowali otwartą komunikację, wzajemnie sobie ufali i przekładali zbiór swoich indywidualnych celów i kompetencji na cel zespołowy. Ćwiczenia powiązane są z dyskusjami (dotyczącymi uczuć, myśli i zachowań) związanymi z konkretnymi sytuacjami, które wydarzyły się podczas trwania zajęć. Pozwala to na budowanie poczucia otwartości oraz umożliwia dzieciom przeniesienie doświadczeń z zajęć na codzienne funkcjonowanie w grupie szkolnej.

Polecamy również, organizację warsztatów integracyjnych, jako części wyjazdów klasowych (zielone szkoły, wycieczki i inne).

Koszt

Koszt organizacji warsztatu integracyjnego zależy od wielkości grupy, liczby godzin oraz miejsca gdzie będą się one odbywać.

Zapisy

Błażej Puziak

tel. 606 897 518, e- mail: [email protected]