Program wsparcia w trudnościach dla klas szkolnych.

handprint-472090_1280Dzięki temu programowi możliwe jest zaplanowanie systemu wsparcia dla klasy szkolnej. Rozpoczynając od diagnozy potrzeb wspólnie z wychowawcą klasy planujemy działania umożliwiające wprowadzenie zmian lub rozwiązanie trudnych sytuacji. Na podstawie rozmów z wychowawcą, innymi nauczycielami, rodzicami i młodymi ludźmi proponujemy a następnie wspólnie wdrażamy kolejne rozwiązania.

 

Dla kogo?

Program wsparcia kierowany jest głównie do klas szkolnych na poziomie szkoły podstawowej (klasy 1 – 6)

Podjęcie działań związanych z wdrożeniem programu wsparcia dla klasy/ grupy jest najczęściej inicjowane przez wychowawcę klasy lub rodziców uczniów.

Jakie korzyści przeniesie klasie udział w zajęciach

Udział w programie wsparcia wspomaga proces wprowadzania zmian w klasie, które są reakcją na różne trudne sytuacje pojawiające się między uczniami. Dzięki udziałowi w programie wszyscy uczestnicy szkolnego życia zostają zaangażowani w rozwiązanie trudnych sytuacji. Współpracując ze sobą, zarówno uczniowie jak i rodzice i nauczyciele, mają możliwość osiągnięcia wspólnego sukcesu. Program przyczynia się również do wzrostu poczucia sprawczości wychowawcy klasy, ponieważ proponowane rozwiązania są wprowadzane w znacznej mierze przez niego.

Formuła zajęć

Program wsparciowy jest indywidualny dla każdej z klas. Jego przygotowanie jest związane z przeprowadzeniem  diagnozy potrzeb.

Działania proponowane w ramach programu wsparcia mogą przybierać różne formy takie jak: warsztaty dla dzieci, warsztaty dla rodziców, spotkania indywidualne, wdrażanie programów profilaktycznych, superwizja dla nauczycieli, konsultacje dla rodziców i inne.

Udzielane formy wsparcia mają przyczynić się do zrealizowania celów programu zbudowanych na podstawie wyników diagnozy potrzeb.

Koszt

Koszt realizacji programu wsparcia zależy od zakresu podejmowanych działań.

Informacje i zapisy

telefoniczne – 504 603 257 lub mailowo: [email protected]

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami zapisów i płatności NPPP Bullerbyn