Program wsparcia w trudnościach dla klas szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

 

Dzięki temu programowi możliwe jest zaplanowanie systemu wsparcia dla klasy szkolnej. Rozpoczynając od diagnozy potrzeb wspólnie z wychowawcą klasy planujemy działania umożliwiające wprowadzenie zmian lub rozwiązanie trudnych sytuacji. Na podstawie rozmów z wychowawcą i ewentualnie innymi nauczycielami, rodzicami i młodymi ludźmi proponujemy a następnie wspólnie wdrażamy kolejne rozwiązania.

Dla kogo?

Program wsparcia kierowany jest głównie do klas szkolnych na poziomie szkoły podstawowej (klasy I – VII) oraz gimnazjum (klasy II i III).

Podjęcie działań związanych z wdrożeniem programu wsparcia dla klasy/ grupy jest najczęściej inicjowane przez wychowawcę klasy lub rodziców uczniów.

Jakie korzyści przeniesie klasie udział w zajęciach

Udział w programie wsparcia wspomaga proces wprowadzania zmian w klasie, które są reakcją na różne trudne sytuacje pojawiające się między uczniami. Dzięki udziałowi w programie wszyscy uczestnicy szkolnego życia zostają zaangażowani w rozwiązanie trudnych sytuacji. Współpracując ze sobą, zarówno uczniowie jak i rodzice i nauczyciele, mają możliwość osiągnięcia wspólnego sukcesu. Program przyczynia się również do wzrostu poczucia sprawczości wychowawcy klasy, ponieważ proponowane rozwiązania są wprowadzane w znacznej mierze przez niego.

Czas trwania programu

Program rozpoczyna się od trzech spotkań dla dzieci trwających po 2 godziny lekcyjne każde oraz dwóch 45 – minutowych konsultacji dla wychowawcy klasy. Po części wstępnej możliwa jest kontynuacja programu w zakresie adekwatnym dla potrzeb klasy.

Przebieg programu

  1. Konsultacja dla wychowawcy klasy (45 min) – Spotkanie z wychowawcą przed rozpoczęciem zajęć pozwala na uzyskanie informacji o klasie, poszczególnych dzieciach, a także bieżących potrzebach klasy.
  2. Zajęcia dla dzieci (3 spotkania x 90 minut) – Warsztaty dla dzieci umożliwiają prowadzącemu poznanie grupy i pojawiających się w niej problemów, a także realizację celów założonych podczas konsultacji wstępnej z wychowawcą.
  3. Konsultacja dla wychowawcy klasy (45 min) – Spotkanie z wychowawcą po zakończeniu zajęć, którego celem jest podsumowanie zajęć z dziećmi, przekazanie wskazówek do pracy z klasą w trakcie roku szkolnego oraz ewentualnie zaplanowanie kolejnych działań.

W realizację programu możliwe a czasem wskazane jest zaangażowanie innych osób mających kontakt z dziećmi np. psychologa, pedagoga szkolnego, nauczycieli uczących w klasie,  rodziców uczniów

Cena

1 580 zł – 6 godzin lekcyjnych zajęć dla dzieci oraz dwie 45 – minutowe konsultacje dla wychowawcy.

Koszt dalszych działań jeśli zostaną zaplanowane jest uzależniony od ich zakresu.

Kontakt

Błażej Puziak

tel. 606 897 518, e- mail: [email protected]