Otwarte głowy – otwarte ramiona – warsztaty dot. edukacji antydyskryminacyjnej dla dzieci. Projekt dofinansowany!

Zapraszamy dzieci w wieku 6-15 lat do udziału w warsztatach, podczas których chcemy przybliżyć dzieciom i młodzieży zagadnienie uchodźstwa i związanych z nim pojęć dyskryminacji, stereotypów i uprzedzeń. Planujemy przybliżenie uczestnikom projektu kultury i religii obcokrajowców, którzy już są w naszym kraju  oraz tych, którzy zostaną przyjęci w ramach obecnej polityki uchodźczej, a także zaznajomić je z życiem osób ubiegających się o status uchodźcy. 

Program będzie składał się z dwóch bloków zajęć. Każdy blok będzie różnił się formą, celem i przekazywanymi treściami. Blok pierwszy, warsztatowy, wprowadzający w temat stereotypizacji i dyskryminacji, blok drugi – spotkania z przedstawicielami kultur i kuchnią poszczególnych narodów.

Tematy spotkań:
  1. Warsztat antydyskryminacyjny “Wyspa MonoMulti”

  2. Warsztat antydyskryminacyjny “Europociąg”

  3. Spotkanie z inną kulturą cz. 1

  4. Spotkanie z inną kulturą cz. 2

  5. Spotkanie z inną kulturą cz. 3

  6. Spotkanie z inną kulturą cz. 4

  7. Warsztaty kulinarne – kuchnia Syrii i Erytrei

  8. Warsztaty kulinarne – kuchnia Ukrainy i Czeczenii

Terminy zajęć: środy, godzina 11.00 lub czwartki, godzina 11.00

Początek zajęć: październik 2016r.

Zgłoszenia do projektu: joanna.gorecka@bullerbyn.pl

logo_biale_wspolfinansowanie

Projekt „Otwarte głowy, otwarte ramiona – antydyskryminacyjny program dla dzieci
i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem tematu uchodźstwa w Polsce” jest współfinansowany ze środków m.st Warszawy.