Oferta dla szkół

Dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i rodziców zapraszamy do skorzystania z propozycji zajęć dla klas/ grup szkolnych w Poradni Bullerbyn:

  • Razem znaczy lepiej! Zajęcia integracyjne dla klas szkolnych w Poradni Bullerbyn!

Zajęcia odpowiadają na potrzebę wzrostu spójności grupy rówieśniczej. Pozwolą dzieciom  lepiej poznać się nawzajem, przyjrzeć się relacjom, jakie nawiązali między sobą, a także doskonalić umiejętność współpracy. Zajęcia umożliwiają wzrost poczucia bezpieczeństwa w grupie oraz pozwolą na spojrzenie z nowej perspektywy na relacje w klasie. Czytaj więcej..

 

 

feet-349687_1280

 

Zapraszamy do skorzystania z programów profilaktycznych dla klas szkolnych. Zajęcia profilaktyczne mają na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz trudnym sytuacjom, jakie mogą pojawić się w życiu młodych ludzi. Czytaj więcej…

 

 

handprint-472090_1280

Dzięki temu programowi możliwe jest zaplanowanie systemu wsparcia dla klasy szkolnej. Rozpoczynając od diagnozy potrzeb wspólnie z wychowawcą klasy planujemy działania umożliwiające wprowadzenie zmian lub rozwiązanie trudnych sytuacji. Na podstawie rozmów z wychowawcą, innymi nauczycielami, rodzicami i młodymi ludźmi proponujemy a następnie wspólnie wdrażamy kolejne rozwiązania. Czytaj więcej…

 

 

Prowadzący

Błażej Puziak – psycholog i trener. Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Prowadzi zajęcia profilaktyczne i rozwojowe  dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i osób pracujących z dziećmi.

Karolina Kozicka – psycholog. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty edukacyjne dla osób dorosłych. Współpracuje z przedszkolami i szkołami, gdzie prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców i pedagogów.

Katarzyna Paterek – pracownik młodzieży. Absolwentka Akademii Młodzieżowych Inicjatyw Profilaktycznych oraz I stopnia kursu w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania. Współpracując z organizacjami pozarządowymi prowadzi zajęcia oraz projekty skierowane do dzieci i młodzieży.

 

Kontakt

Błażej Puziak

tel. 504 603 257, e- mail:[email protected]