Fundacja

Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych powstała z potrzeby zapewnienia dzieciom pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Naszym głównym celem jest upowszechnianie relacji opartej na szacunku i zaufaniu między dorosłymi, a dziećmi, a w szczególności profilaktyka w przeciwdziałaniu przemocy w kontakcie z dziećmi w środowisku wychowawczym. To co nas wyróżnia spośród innych organizacji działających w tym obszarze, to fakt, iż dostrzegliśmy swoją rolę w tworzeniu wspólnotowego środowiska dorosłych i dzieci.

Nasze projekty zawsze bazują na synergii oddziaływań ukierunkowanych na rozwój naszej organizacji jako wspierającej wychowawców w ich przygotowywaniu do pracy z dziećmi, rodziców oraz samych dzieci. Uważamy, że jedynie działania w obrębie całego systemu składającego się na proces wychowawczy mają szansę przynieść realne rezultaty w postaci pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka. I przynoszą – jak pokazuje nasze kilkuletnie już doświadczenie, które zdobyliśmy także dzięki czerpaniu z dobrych praktyk innych organizacji zajmujących się podmiotowością dziecka.

Fundacja Bullerbyn prowadzi Niepubliczną Placówkę Oświatowo – Wychowawczą “Wioska Bullerbyn” oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Bullerbyn. W ramach działalności tych placówek Fundacja nieustannie szkoli rodziców i wychowawców w zakresie umiejętności społecznych i wychowawczych, a także oferuje wsparcie superwizyjne.

Od 2009 roku Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego skupiając swoje działania w tym obszarze. W roku 2010 poza naszym sztandarowym projektem Wioska Bullerbyn rokrocznie współfinansowanym przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy zrealizowaliśmy w ramach tego samego wsparcia finansowego projekt „Emocje na tak, przemoc na nie” w ramach, którego w warsztatach psychoedukacyjnych wzięło udział przeszło 130 dzieci.

Fundacja Bullerbyn od 2007 roku realizuje nieprzerwanie projekt pod nazwą „Wioska Bullerbyn”, organizując aktywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i rodziców obejmujące działania psychoedukacyjne dla całej rodziny oraz szkolenia psychoedukacyjne dla kadry wychowawczej. W ostatniej edycji programu (ed. 2012) wzięło udział 460 dzieci. Projekt Wioska Bullerbyn cieszy się uznaniem i dużą popularnością wśród warszawskich dzieci i rodziców zyskując markę wysokiej jakości realizacyjnej przede wszystkim dzięki naszej dbałości o aspekt psychoedukacyjny projektu. „Wioska Bullerbyn”, to przede wszystkim działania skupionymi na budowaniu partnerstwa pomiędzy wychowawcami a rodzicami w celu zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków doskonalenia kompetencji społecznych Od 2010 roku wdrażamy w ramach tego projektu standardy i metodologię pracy z dzieckiem pracy podejściem projektowym.

Zarząd Fundacji

  • Marianna Kłosińska – Prezes Zarządu
  • Juliusz Kłosiński
  • Małgorzata Świderska

Statut Fundacji

Sprawozdania

2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2013

Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoBilansRachunek zysków i stratDodatkowe informacje i objaśnienia

2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2012

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, Bilans, Rachunek zysków i strat, Dodatkowe informacje i objaśnienia

2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2011
Sprawozdanie finansowe Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2011  
Uchwała Rady 01/06/12 z dnia 30-cze-2012
2010
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2010. 
Sprawozdanie finansowe Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2010.
Uchwała 1/10 z 13-cze-2010
Uchwała 1/10 z 16-cze-2010
Uchwała 2/10 z 16-cze-2010
2009
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2009. 
Sprawozdanie finansowe Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2009.
2008
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2008. 
Sprawozdanie finansowe Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2008.