Fundacja

Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych powstała z potrzeby zapewnienia dzieciom pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Naszym głównym celem jest upowszechnianie relacji opartej na szacunku i zaufaniu między dorosłymi a dziećmi, a w szczególności profilaktyka przemocy w kontakcie z dziećmi w środowisku wychowawczym. To co nas wyróżnia spośród innych organizacji działających w tym obszarze, to fakt, iż dostrzegliśmy swoją rolę w tworzeniu wspólnotowego środowiska dorosłych i dzieci.

Nasze projekty zawsze bazują na synergii oddziaływań ukierunkowanych na rozwój naszej organizacji jako wspierającej wychowawców w ich przygotowywaniu do pracy z dziećmi, rodziców oraz samych dzieci. Uważamy, że jedynie działania w obrębie całego systemu składającego się na proces wychowawczy mają szansę przynieść realne rezultaty w postaci pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka. I przynoszą – jak pokazuje nasze kilkuletnie już doświadczenie, które zdobyliśmy także dzięki czerpaniu z dobrych praktyk innych organizacji zajmujących się podmiotowością dziecka.

Fundacja Bullerbyn prowadzi Niepubliczną Placówkę Oświatowo – Wychowawczą „Wioska Bullerbyn” oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Bullerbyn. W ramach działalności tych placówek Fundacja nieustannie szkoli rodziców i wychowawców w zakresie umiejętności społecznych i wychowawczych, a także oferuje wsparcie superwizyjne.

Zarząd Fundacji

  • Marianna Kłosińska – Prezes Zarządu
  • Juliusz Kłosiński
  • Małgorzata Świderska

Statut Fundacji (kliknij)

Geneza i działania Fundacji Bullerbyn

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi działaniami. Polegają one na realizowaniu projektów, rozwijających więzi międzyludzkich oraz umacniających dobre, zdrowe relacje w rodzinie i w szkole.

Misję Fundacji widzimy we wsparciu współpracy rodziców, wychowawców, nauczycieli i dzieci, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Mamy przekonanie, że właśnie dzięki temu dzieci uczą się wartościowych postaw społecznych, niezbędnych do tego, by umacniały się pozytywne procesy w naszym społeczeństwie, przeżywającym trudne przemiany ekonomiczno-społeczne.

Fundacja została powołana do życia w roku 2007, będącym rokiem jubileuszu setnych urodzin Astrid Lindgren. Jesteśmy dumni z faktu, że naszemu przedsięwzięciu patronuje duch dzieciństwa zamieszkujący twórczość tej pisarki, która „nigdy nie zapomniała, jak cudownie, a równocześnie trudno jest być dzieckiem.” Włączamy się w nurt działań społecznych, które w Europie zostały zapoczątkowane własnie w Szwecji dzięki aktywności zarówno pisarskiej jak i społecznej Astrid Lindgren.

Fundacja Bullerbyn skupia wokół siebie dzieci i rodziców oraz osoby, które wiążą swoje życie zawodowe z pracą z dzieckiem i rodzicem. Wszystkim nam zależy na budowaniu wzajemnych relacji opartych na szacunku i zaufaniu.

Rok po roku

W lipcu 2007 jeszcze nieformalnie, w domu obecnej prezeski fundacji Marianny Kłosińskiej zrealizowaliśmy pierwszą dwutygodniową „Wioskę Bullerbyn” dla dwadzieściorga dzieci, podczas której całymi rodzinami poprzez wspólną zabawę opartą na kanwie książki „Dzieci z Bullerbyn” poczuliśmy i zrozumieliśmy jak ważny jest dla naszych rodzin ten wspólnie spędzony czas. Podjęliśmy wówczas decyzję o powołaniu do życia fundacji.

W sierpniu 2008 roku, już jako Fundacja Bullerbyn zorganizowaliśmy drugą „Wioskę Bullerbyn”. Staraliśmy się zadbać o potrzeby rodzin osób pracujących w Warszawie. Ważnym czynnikiem była łatwość codziennego dostępu do Wioski dla rodziców, którym zależało na pełnym uczestnictwie w projekcie (wieczorne czytanie, zajęcia integracyjne dla rodzin, warsztaty psychoedukacyjne). Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, co potwierdziło fakt, iż odpowiadał na rzeczywistą potrzebę społeczną. Stąd stał się sztandarowym projektem Fundacji.

Rok 2009 przyniósł kolejne zmiany i dalszy rozwój Fundacji. Zrealizowaliśmy kolejne dwie Wioski Bullerbyn włączając do projektu ponad setkę dzieci i ich rodziców w tym, dzięki pomocy GOPS Lesznowola i IKEA Janki, nieodpłatnie, dziesięcioro dzieci i ich rodziców z rodzin ubogich. Nasze działania zyskały kolejny walor społeczny w postaci integracji środowiskowej. Dzięki współpracy z Pracownią Rzeczy Różnych Synapsis w Wilczej Górze zrealizowaliśmy 3 projekty podczas, których odbyły się warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, warsztaty zajęciowe z elementami psychoedukacji dla dzieci oraz spotkania integracyjne dla dzieci, rodziców i wychowawców. Rozwinęła się również struktura organizacyjna Fundacji. Powołaliśmy Radę Programową, rozszerzyliśmy skład Zarządu i Rady Fundacji. Zyskaliśmy nowych współpracowników, wolontariuszy i sympatyków. Regularnie zaczęły odbywać się spotkania i szkolenia kadry w formule Akademii Wychowawców Bulerbyn. Uczestniczyliśmy w szkoleniach i konferencjach podnoszących kompetencje zespołu Fundacji.

W roku 2010 odbyły się kolejne Wioski Bullerbyn gromadząc kilkaset rodzin. Projekt współfinansował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Zrealizowaliśmy ferie zimowe i projekty szkoleniowe. Współpracowaliśmy z innymi organizacjami działającymi w sferze celów statutowych Fundacji Bullerbyn. Nasze działania objęło patronatem MiastoDzieci.pl.

2011 – powołujemy do życia dwie placówki oświatowo wychowawcze. Poradnię psychologiczno pedagogiczną Bullerbyn oraz NPOW Wioska Bullerbyn. Wioska Bullerbyn trwa całe wakacje. Zimą organizujemy dwa zimowiska i ferie rodzinne. Wspierają nas Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa oraz Kuratorium Oświaty. Akademia Wychowawców Bullerbyn to już roczny staż szkoleniowo praktyczny. Kończą go uzyskując Certyfikat 22 osoby.

2012 – poza dotychczasowymi działaniami, w których bierze udział 460 osób powstaje pierwsza maleńka grupa unschoolingowa. Liczy ona sobie 3 rodziny, a uczestniczy w tym przedsięwzięciu 4 dzieci. Jeszcze w tym samym roku rozpoczynamy współprace z Fundacją Edukacja Demokratyczna. Tworzymy w Warszawie pierwszą grupę inicjatywną, której celem jest stworzenie szkoły demokratycznej.

we wrześniu 2013 – m.in. dzięki naszej aktywności stanowiącej odpowiedź na coraz wyraźniejsze dążenia rodziców świadomych potrzeb rozwojowych ich dzieci powstają w Polsce 4 niezależne ośrodki edukacji pozaszkolnej. Pośród nich Świetlica Bullerbyn.

2014 – W Wioskach Bullerbyn uczestniczyło niemal 1000 dzieci. Akademię ukończyło kolejnych  15 osób. Prowadzimy dwie grupy unschoolingowe w ramach Świetlicy Bullerbyn. Wpłaty z 1% pozwoliły na dofinansowanie wypoczynku 7 dzieci oraz dofinansowanie działań 5 grup inicjatywnych. W całej Polsce działa już około 15 grup inicjatywnych oraz ośrodków dla dzieci z edukacji pozaszkolnej w formie grup unschoolingowych i szkół demokratycznych.

2015 – organizujemy w Polsce zjazd szkół demokratycznych z całej Europy w ramach organizacji EUDEC, a w jego ramach otwartą konferencję edukacyjna ERA.

Sprawozdania

2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2014

Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoBilansRachunek zysków i stratDodatkowe informacje i objaśnienia

2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2013

Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoBilansRachunek zysków i stratDodatkowe informacje i objaśnienia

2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2012

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, Bilans, Rachunek zysków i strat, Dodatkowe informacje i objaśnienia

2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2011
Sprawozdanie finansowe Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2011  

Uchwała Rady 01/06/12 z dnia 30-cze-2012

2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2010. 
Sprawozdanie finansowe Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych za rok 2010.
Uchwała 1/10 z 13-cze-2010
Uchwała 1/10 z 16-cze-2010

Uchwała 2/10 z 16-cze-2010

2009