Dom przy Lesie: turnusy 1-tygodniowe

Przeczytaj: Czym jest Wioska Bullerbyn?

dom od podjazuWakacje dla dzieci z Bullerbyn odbędą się w południowych zielonych okolicach podwarszawskich (ok. 40 km od centrum) w Niepublicznej Placówce Oświatowo – Wychowawczej Wioska Bullerbyn.

Wioska Bullerbyn znajduje się we wsi Świętochów koło Tarczyna.

Dokładny adres: 05 – 555 Świętochów, ul. Warszawska 10
Zerknijcie uważnie na przygotowaną przez nas googlowską mapę dojazdu do Świętochowa (kliknij), by nie korcił Was gps’owy skrót przez Suchodół, gdzie nie uniknie się przeprawy przez rzeczkę.
Na mapie Targeo dokładnie widać posesję z domem oraz rzeczkę, która płynie przez las.

Teren Wioski otoczony jest lasem, łąkami i polami. Dom przy Lesie jest położony na posesji tuż obok dużego kampusu (z tipi) przy ulicy Warszawskiej. W Domu przy Lesie zamieszka 21 dzieci wraz z 4 bullerbynowymi opiekunami. Bliskość lasu, drzewa owocowe i sąsiedztwo z Wioską Bullerbyn pozwolą dzieciom na swobodą zabawę zarówno w budynku, jak i w przyrodzie. Dom przy Lesie jest bardzo kameralny. Będzie tam można odnaleźć spokój, ale też poszaleć korzystając z sąsiadującego z nami głośniejszego kampusu głównego.sala zabaw i dyskusji

Do naszej dyspozycji:

 • przestronny dom z pokojami na piętrze oraz salonem na parterze,
 • kilkanaście hektarów lasu dookoła,
 • bliskość Wioski Bullerbyn ze wszystkimi jej “atrakcjami”
 • mnóstwo zielonego terenu, przyroda i wiejskie gospodarstwa po sąsiedzku
 • trampolina
 • dużo miejsca w zabudowaniach na zabawę przy deszczu i niepogodzie.

pokój 4-osobowy (2)Sugerujemy pobyt w Domu przy Lesie najmłodszym stażem bullerbynowiczom. Cykl pobytu przewidziany jest na jeden tydzień ze swoim początkiem w niedzielę i zakończeniem w sobotę. Warunki mieszkaniowe są zbliżone do domowych. Obok łóżeczka można postawić lampkę przywiezioną z domu, fotografię rodziców, rodzeństwa i pupili. W programie najwięcej jest działań zorientowanych na budowanie więzi w grupie oraz wzmacnianie samodzielności funkcjonalnej.

UWAGA! Wioska Bullerbyn to projekt o charakterze rozwojowym, ale nie terapeutycznym. Prosimy o rozważną ocenę sytuacji, jeśli dziecko obecnie przejawia zachowania, które mogą wymagać dodatkowej opieki związanej z indywidualną pracą terapeutyczną, wykraczającą poza kwalifikacje zespołu wychowawców kolonijnych. Występowanie takich zachowań jest przeciwwskazaniem do udziału w projekcie wypoczynku letniego Wioska Bullerbyn. W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu, konsultacji w naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której prowadzimy również typowe działania skierowane na pomoc psychologiczną.

Terminy

 • turnus IA: 28.06 – 4.07 (turnus demokratyczny)*
 • turnus IB: 5.07 – 11.07 (turnus demokratyczny)*
 • turnus IIA: 12.07 – 18.07
 • turnus IIB: 19.07 – 25.07
 • turnus IIIA: 26.07 – 1.08
 • turnus IIIB: 2.08 – 08.08
 • turnus IVA: 09.08 – 15.08
 • turnus IVB: 16.08 – 22.08
 • turnus V: 23.08 – 29.08

dom przy lesie*Turnusy IA (28.06 – 4.07) oraz IB (5.07 – 11.07) w Domu przy Lesie są wyjątkowymi turnusami z edukacją demokratyczną. Dedykujemy je rodzicom, rozważającym alternatywną formę edukacji dla swojego dziecka. Dzieci będą mogły zapoznać się z klimatem i zwyczajami wolnej szkoły, będąc pod opieką mentorów, na co dzień pracujących w naszych grupach unschoolingowych.

Olbrzymim atutem turnusów demokratycznych są prowadzące Ania Pękala i Agnieszka Turula – mentorki Świętochowskiej Grupy Unschoolingowej oraz fakt, że odbywają się one w miejscu, gdzie na co dzień działa grupa unschoolingowa/szkoła demokratyczna. Udział w tych turnusach można traktować jak laboratorium edukacji demokratycznej. Należy jednak mieć na względzie, że dzieci uczestniczące w projekcie szkoły demokratycznej w ciągu roku szkolnego tworzą społeczność szkolną przez wiele miesięcy. Podczas tygodniowego pobytu uzyskacie jedynie przedsmak tego, czym mogła by być społeczność szkoły demokratycznej dla Was i Waszego dziecka. Podczas wakacji nie oczekujemy, by dzieci zaczęły sięgać po wiedzę bazując na własnej motywacji. Domyślamy się, że po wielu miesiącach pobytu w szkole klasycznej będą potrzebowały czystej zabawy, która jednak jest najlepszą formą naturalnej nauki. Warunkiem sensowności wysłania dziecka na turnus demokratyczny jest obligatoryjny udział rodziców w czterogodzinnym warsztacie, pierwszego i ostatniego dnia pobytu dziecka w Bullerbyn.
Dzieci, które wezmą udział w tych turnusach i ich rodzice, którzy wezmą udział w warsztatach dedykowanych tym turnusom, będą przez nas traktowani priorytetowo w przyjmowaniu do grup unschoolingowych.


Płatności

PROJEKT WIOSKA BULLERBYN realizujemy jako działanie statutowe odpłatne, co oznacza, że całość przychodu jaki Fundacja uzyska dzięki odpłatnościom, które uiszczają Podopieczni Fundacji przeznaczamy na pokrycie jego kosztów.

Tygodniowy pobyt w Domu przy Lesie: 1350 zł
(podopiecznym Fundacji, którzy brali udział w jednym z poprzednich działań Fundacji Bullerbyn – letnich, zimowych, unschooling, przysługuje dofinansowanie 100 zł)

Projekt dofinansowywany jest również z innych źródeł, w tym ze środków, które nam przekazujecie z 1%.dom przy lesie bullerbyn
Organizacja tak rozbudowanego przedsięwzięcia jest bardzo kosztowna.
Dziękujemy Wam za zaangażowanie się w rozwój Wiosek Bullerbyn i wspieranie go również finansowo.

[formularz ZGŁOSZENIE UDZIAŁU WB15 ON-LINE]

(Uwaga! Jeśli dany turnus się nie wyświetla, oznacza to, że nie ma na nim miejsc – patrz: wolne miejsca w ramce powyżej)

Zasady rezerwacji WB15

 1. W celu aktywowania rezerwacji udziału w działaniu “Wioska Bullerbyn 2015″ należy wypełnić formularz ZGŁOSZENIE UDZIAŁU WB15 ON-LINE
 2. Zgłoszenia przesyłane w innej formie niż formularz zgłoszeniowy on-line nie umożliwiają rezerwacji miejsca w Wiosce Bullerbyn.
 3.  Miejsca w Wiosce Bullerbyn 2015 rezerwowane są według kolejności zgłoszeń i dostępności miejsc.
 4. Przyjęcie zgłoszenia jest potwierdzane automatyczną informacją zwrotną, która zostanie przesłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 5.  W ciągu 3 dni roboczych od wypełnienia formularza, na podany w nim adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji lub w przypadku braku miejsca rozwiązanie alternatywne.
 6. Rezerwacja jest aktywna przez 8 dni (liczone od dnia wysłania przez Fundację potwierdzenia rezerwacji), podczas których należy dokonać wpłaty zaliczki w kwocie:

– 800 zł za 1 udział (w przypadku turnusów 2 tygodniowych)
– 500 zł za 1 udział (w przypadku turnusów 1 tygodniowych)

na konto Fundacji 85 1440 1101 0000 0000 0687 1046 PKO BANK POLSKI.

W przelewie należy podać: imię, nazwisko dziecka WB15 oraz numer ID podany w potwierdzeniu rezerwacji  (np. Jan Iksiński WB15, ID 7074060003571).

Prosimy o terminowe wpłaty. W przypadku braku wpłaty zaliczki w ciągu 8 dni rezerwacja automatycznie wygasa a na zwolnione miejsce zapraszamy osoby z listy rezerwowej.

 1. W przypadku braku miejsca w wybranym przez Państwa terminie, Fundacja aktywuje rezerwację w terminie wybranym jako alternatywny, jeśli będą w nim dostępne miejsca.
 2. Pełna rezerwacja uczestnictwa w projekcie ważna jest od daty dokonania przelewu zaliczki. O zaksięgowaniu zaliczki na koncie Fundacji informujemy emailem przesyłanym na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 45 dni przed datą rozpoczęcia turnusu:
 • turnus I i Ia – do 14. maja 2015
 • turnus Ib – do 21. maja 2015
 • turnus IIa – do 28. maja 2015
 • turnus IIb – do 4. czerwca 2015
 • turnus III i IIIa – do 11. czerwca 2015
 • turnus IIIb – do 18. czerwca 2015
 • turnus IVa – do 25. czerwca 2015
 • turnus IVb – do 2. lipca 2015
 • turnus V – do 9. lipca 2015

Nieuiszczenie całości opłaty w terminie oznacza rezygnację z udziału w Działaniu a Fundacji przysługuje prawo do dokonania potrąceń (zgodnie z OWU pkt 4.6).

10. W przypadku chęci udziału w więcej niż jednym turnusie Wioski Bullerbyn prosimy o kontakt e-mailowy (rezerwacje@bullerbyn.pl) lub telefoniczny (517216735)

Dokumenty do pobrania

 1. Ogólne warunki uczestnictwa w projekcie Wioska Bullerbyn obejmującym wypoczynek podopiecznych i wychowanków NPOW Wioska Bullerbyn oraz NPPP Bullerbyn
 2. Regulamin działania Wioska Bullerbyn 2015
 3. Zasady obowiązujące w Wiosce Bullerbyn
 4. Karta kwalifikacyjna Wychowanka NPOW Wioska Bullerbyn
 5. Informacje o dziecku – załącznik do karty kwalifikacyjnej
 6. Ekwipunek mieszkańca Wioski Bullerbyn

Kontakt

Monika Marchlińska, tel. 517 216 735, e-mail: rezerwacje@bullerbyn.pl

zobacz również: