Akademia Młodych Naukowców

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat do udziału w projekcie
AKADEMIA MŁODYCH NAUKOWCÓW.

 

 

 

Akademia Młodych Naukowców ma na celu  popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych.
Projekt jest realizowany 
w okresie 1.02-30.06.2017.  

W ramach projektu zostaną zrealizowane:

  1. Wycieczki muzealne – marzec – kwiecień 2017
  2. Laboratorium Młodych Naukowców – warsztaty naukowe poprowadzi Artur Wnuk (marzec – czerwiec 2017)
  3. Warszawskie Wyprawy Przyrodnicze – spacery po warszawskich parkach poprowadzi Małgorzata Dyrska (maj – czerwiec 2017).

 

Tematyka  zajęć będzie uzupełniać  lub poszerzać materiał  realizowany w szkołach w ramach podstawy programowej w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Forma zajęć będzie angażować uczestników poprzez liczne doświadczenia, eksperymenty, zachęcać do zadawania pytań i rozwiązywania problemów bliskich dzieciom.

Początek zajęć: marzec 2017r.

Zgłoszenia do projektu: joanna.gorecka@bullerbyn.pl

 

 

 

Projekt „Akademia Młodych Naukowców” jest współfinansowany ze środków m.st Warszawy.logo_biale_wspolfinansowanie